เนื้อเพลง Bang Bang Bang คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

My new boy used to be a model
( มาย นิว บอย ยู๊ส ทู บี อะ โม๊เด็ล)
He looks way better than you
(ฮี ลุ๊ค เวย์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู)
He looks way better than you
(ฮี ลุ๊ค เวย์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู)
My new boy, gets it how to get me
(มาย นิว บอย , เก็ท ซิท ฮาว ทู เก็ท มี)
His love is deeper, you know
(ฮิส ลัฝ อีส ดิพเพอ , ยู โนว์)
He’s a real keeper, you know
(อีส ซา เรียล คีพเออะ , ยู โนว์)

Bang, bang, bang I’m breaking in
(แบง , แบง , แบง แอม บเรคคิง อิน)
Stealing all my love back, giving it to him
(สติลลิง ออล มาย ลัฝ แบ็ค , กีฝวิง อิท ทู ฮิม)
Bang, bang, bang, this time I win
(แบง , แบง , แบง , ดิส ไทม์ ไอ วิน)
I thought your love was all that,
(ไอ ธอท ยุร ลัฝ วอส ซอร์ แดท ,)
Til I let him in
(ทิล ไอ เล็ท ฮิม อิน)

You’re gonna be the one [x4]
(ยัวร์ กอนนะ บี ดิ วัน [ x4 ])
That’s hoping
(แด้ท โฮพปิง)
You’re gonna be the one [x2]
(ยัวร์ กอนนะ บี ดิ วัน [ x2 ])
When I’m done having fun
(เว็น แอม ดัน แฮฝวิ่ง ฟัน)
You’re gonna be the one
(ยัวร์ กอนนะ บี ดิ วัน)
That’s broken
(แด้ท บโรเค็น)

My new boy knows the way I want it
(มาย นิว บอย โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ว้อนท ดิธ)
He’s got more swagger than you
(อีส ก็อท โม ซแวกเกอะ แฑ็น ยู)
He’s got more swagger than you do
(อีส ก็อท โม ซแวกเกอะ แฑ็น ยู ดู)
My new boy really likes to flaunt this
(มาย นิว บอย ริแอ็ลลิ ไล๊ค ทู ฟลอนท ดิส)
He’s not hiding me you know
(อีส น็อท ไฮดอิง มี ยู โนว์)
He’s showing me off you know
(อีส โชว์วิง มี ออฟฟ ยู โนว์)

Bang, bang, bang I’m breaking in
(แบง , แบง , แบง แอม บเรคคิง อิน)
Stealing all my love back, giving it to him
(สติลลิง ออล มาย ลัฝ แบ็ค , กีฝวิง อิท ทู ฮิม)
Bang, bang, bang, this time I win
(แบง , แบง , แบง , ดิส ไทม์ ไอ วิน)
I thought your love was all that,
(ไอ ธอท ยุร ลัฝ วอส ซอร์ แดท ,)
Til I let him in
(ทิล ไอ เล็ท ฮิม อิน)

You’re gonna be the one [x4]
(ยัวร์ กอนนะ บี ดิ วัน [ x4 ])
That’s hoping
(แด้ท โฮพปิง)
You’re gonna be the one [x2]
(ยัวร์ กอนนะ บี ดิ วัน [ x2 ])
When I’m done having fun
(เว็น แอม ดัน แฮฝวิ่ง ฟัน)

You’re gonna be the one
(ยัวร์ กอนนะ บี ดิ วัน)
That’s broken
(แด้ท บโรเค็น)

I hope you slip and fall and trip
(ไอ โฮพ ยู สลิ๊พ แอนด์ ฟอลล์ แอนด์ ทริ๊พ)
All over my heart and just lay there alone
(ออล โอ๊เฝ่อร มาย ฮาร์ท แอนด์ จั๊สท เลย์ แดร์ อะโลน)
Yeah, you got what you wanted
(เย่ , ยู ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท)
On your hands and knees,
(ออน ยุร แฮนด์ แซน นี ,)
Grasping for air, grasping for me
(กราซพิง ฟอร์ แอร์ , กราซพิง ฟอร์ มี)
Baby don’t hold your breath
(เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ ยุร บรี๊ทฺรฺ)
I’ve moved on to the next
(แอฝ มู๊ฝ ออน ทู เดอะ เน๊กซท)

Oh whoah
(โอ โว้)
On to the next one [x2]
(ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน [ x2 ])
Oh whoah
(โอ โว้)
On to the next one [x2]
(ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน [ x2 ])

Bang, bang, bang I’m breaking in
(แบง , แบง , แบง แอม บเรคคิง อิน)
Stealing all my love back, giving it to him
(สติลลิง ออล มาย ลัฝ แบ็ค , กีฝวิง อิท ทู ฮิม)
Bang, bang, bang, this time I win
(แบง , แบง , แบง , ดิส ไทม์ ไอ วิน)
I thought your love was all that,
(ไอ ธอท ยุร ลัฝ วอส ซอร์ แดท ,)
Til I let him in
(ทิล ไอ เล็ท ฮิม อิน)

You’re gonna be the one [x4]
(ยัวร์ กอนนะ บี ดิ วัน [ x4 ])
That’s hoping
(แด้ท โฮพปิง)
You’re gonna be the one [x2]
(ยัวร์ กอนนะ บี ดิ วัน [ x2 ])
When I’m done having fun
(เว็น แอม ดัน แฮฝวิ่ง ฟัน)
You’re gonna be the one
(ยัวร์ กอนนะ บี ดิ วัน)
That’s broken
(แด้ท บโรเค็น)

Bang, bang, bang I’m breaking in
(แบง , แบง , แบง แอม บเรคคิง อิน)
Stealing all my love back, giving it to him
(สติลลิง ออล มาย ลัฝ แบ็ค , กีฝวิง อิท ทู ฮิม)
Bang, bang, bang, this time I win
(แบง , แบง , แบง , ดิส ไทม์ ไอ วิน)
I thought your love was all that,
(ไอ ธอท ยุร ลัฝ วอส ซอร์ แดท ,)
Til I let him in
(ทิล ไอ เล็ท ฮิม อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bang Bang Bang คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น