เนื้อเพลง Can I Have It Like That คำอ่านไทย Pharrell Williams feat Gwen Stefani

Ladies and gentlemen,
( เลดิส แซน เจนเทิลเมน ,)
Yeszir,
(Yeszir ,)
Let’s do it!
(เล็ท ดู อิท !)
Yeszir,
(Yeszir ,)

Yo, On and on and my nuts I’m palming,
(โย , ออน แอนด์ ออน แอนด์ มาย นัท แอม palmings ,)
Take two of these and call me in the morning
(เท้ค ทู อ็อฝ ฑิส แอนด์ คอลลํ มี อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
You should see the way the chain heart is to charmin’
(ยู เชิด ซี เดอะ เวย์ เดอะ เชน ฮาร์ท อีส ทู ชามมิน)
Flying like a bird like Nelly Furtado
(ฟไลอิง ไล๊ค เก เบิร์ด ไล๊ค เนลลี เฟอทาโด)
Sh*t pop ya bottles toast to screen cheers!
(ฌะ *ที พ็อพ ยา บ๊อทเทิ่ล โท๊สท ทู สครีน เชียรํ !)
Getcha 2-step cuz it’s the record of the year
(แกทชา 2 สเท็พ คัซ อิทซ เดอะ เร๊คขอร์ด อ็อฝ เดอะ เยียร์)
N*gga that brought you ice creams 2 for a pair,
(เอ็น *gga แดท บรอท ยู ไอ๊ซ์ ครีม 2 ฟอร์ รา แพ ,)
Officially announcing that this is warfare
(ออฟฟิตเชอรี่ announcings แดท ดิส ซิส วอแฟ)
Cuz back in the day my clouds was grey
(คัซ แบ็ค อิน เดอะ เดย์ มาย คลาวดํ วอส เกรย์)
And it seemed like my angels couldn’t blow them away
(แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค มาย แอ๊งเจล คูดซึ่น โบลว์ เด็ม อะเวย์)
But then i sold my first verse that cut the NSX
(บั๊ท เด็น นาย โซลด มาย เฟิร์สท เฝิซ แดท คัท เดอะ NSX)
But i was still ridin’ in them thin ass jets,
(บั๊ท ไอ วอส สทิลล ริดอิน อิน เด็ม ทริน อาซ เจ๊ต ,)
But now,
(บั๊ท นาว ,)

My business so clear out the window of the leer
(มาย บีสเน็ซ โซ เคลียร์ เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว อ็อฝ เดอะ เลีย)
And I’m talking on my celly all this sh*t that you should hear,
(แอนด์ แอม ทอคอิง ออน มาย เซลลี่ ออล ดิส ฌะ *ที แดท ยู เชิด เฮียร ,)
Listen clearly now,
(ลิ๊สซึ่น คเลียลิ นาว ,)
Hello, can you hear me now?
(เฮ็ลโล , แคน ยู เฮียร มี นาว)

Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)

So, drop ya purse, and grab ya hips,
(โซ , ดรอพ ยา เพิซ , แอนด์ แกร๊บ ยา ฮิพ ,)
And act like ya tryin’ to get this money right quick,
(แอนด์ แอ๊คท ไล๊ค ยา ทายอิน ทู เก็ท ดิส มั๊นนี่ ไร๊ท ควิค ,)
So can i have it like that?
(โซ แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)

On and on and this beat is zoning,
(ออน แอนด์ ออน แอนด์ ดิส บีท อีส zonings ,)
I control the mind straight over the phone,
(ไอ คอนโทรล เดอะ ไมนด์ สเทร๊ท โอ๊เฝ่อร เดอะ โฟน ,)
Let ’em explore the words something like a tourist,
(เล็ท เอ็ม เอ็กซโพลร์ เดอะ เวิร์ด ซัมติง ไล๊ค เก ทัวริสต ,)
They never get addicted unless ……..
(เด เน๊เฝ่อร์ เก็ท แอ๊ดดิคท อันเล๊ซ)
From Louisdales to Jimmy Choos is real,
(ฟรอม Louisdales ทู จิมมี่ ช ซิส เรียล ,)
She knows the time she sees the richard mille,
(ชี โนว์ เดอะ ไทม์ ชี ซี เดอะ ริชราท mille ,)
Flat double skeletal tourbillon
(แฟลท ดั๊บเบิ้ล skeletal tourbillon)
Its just like her body move it turns her on,
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เฮอ บ๊อดี้ มู๊ฝ อิท เทิร์น เฮอ ออน ,)
She like the way my hands use her body for hand warmers,
(ชี ไล๊ค เดอะ เวย์ มาย แฮนด์ ยู๊ส เฮอ บ๊อดี้ ฟอร์ แฮนด์ วามเมอร์ ,)
And all our car doors go up like Transformers
(แอนด์ ออล เอ๊า คารํ ดอร์ โก อั๊พ ไล๊ค ทแร็นสฟอเมอะ)
See i can do it thisaway i can do it thataway
(ซี ไอ แคน ดู อิท thisaway ไอ แคน ดู อิท thataway)
From the crib in Viginia to that new Miami getaway
(ฟรอม เดอะ คริบ อิน Viginia ทู แดท นิว มายเอมอี เกทอเวย์)
So cool like new edition that she hollas ya scent,
(โซ คูล ไล๊ค นิว อิดีฌอัน แดท ชี ฮอลละ ยา เซ็นท ,)
I’ll get it ok, let it boil away,
(อิลล เก็ท ดิธ โอเค , เล็ท ดิธ บอยลฺ อะเวย์ ,)
But please run along, cuz ladeez is feelin wrong,
(บั๊ท พลีซ รัน อะลอง , คัซ ladeez อีส ฟีลิน รอง ,)
And I got some right for ’em right after this song
(แอนด์ ดาย ก็อท ซัม ไร๊ท ฟอร์ เอ็ม ไร๊ท แอ๊ฟเท่อร ดิส ซ็อง)
Cuz my name is Skate-Board-P
(คัซ มาย เนม อีส ซเคท บอร์ด พี)

Ladies and gentlemen,
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ,)

Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)

So, drop ya purse, and grab ya hips,
(โซ , ดรอพ ยา เพิซ , แอนด์ แกร๊บ ยา ฮิพ ,)
And act like ya tryin’ to get this money right quick,
(แอนด์ แอ๊คท ไล๊ค ยา ทายอิน ทู เก็ท ดิส มั๊นนี่ ไร๊ท ควิค ,)
So can i have it like that?
(โซ แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)

On and on and the temperatures warming
(ออน แอนด์ ออน แอนด์ เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร วอมมิง)
I spit heat flashes, n*ggaz get nautious,
(ไอ ซพิท ฮีท แฟลสเชด , เอ็น *ggaz เก็ท nautious ,)
Bright as a b*tch
(ไบร๊ท แอส ซา บี *tch)
So analyze with caution
(โซ แอนอะไลส วิธ ค๊อชั่น)
When the light hit the ice bet a 100 that you vomit
(เว็น เดอะ ไล๊ท ฮิท ดิ ไอ๊ซ์ เบ๊ท ดา 100 แดท ยู โฝ๊หมิท)
Should i mention the fact the transition is the track
(เชิด ดาย เม๊นชั่น เดอะ แฟคท เดอะ ทแร็นซีฌอัน อีส เดอะ แทร็ค)
No one change into the vision just to get me where I’m at
(โน วัน เช้งจํ อิ๊นทู เดอะ ฝิ๊ชั่น จั๊สท ทู เก็ท มี แวร์ แอม แอ็ท)
No skateboy P too grown
(โน skateboy พี ทู กโรน)
Riding up and down college in that new 2 tone
(ไรดอิง อั๊พ แอนด์ เดาน ค๊อลลิจ อิน แดท นิว 2 โทน)
It’s so cold you dont wanna feel the chill of it, [Uh!]
(อิทซ โซ โคลด์ ยู ด้อนท์ วอนนา ฟีล เดอะ ชิล อ็อฝ อิท , [ อา ! ])
Just stand back and just look at the grill of it, [Uh!]
(จั๊สท สแทนด์ แบ็ค แอนด์ จั๊สท ลุ๊ค แกท เดอะ กริลล์ อ็อฝ อิท , [ อา ! ])
I don’t smoke but i bet the… love it!
(ไอ ด้อนท์ สโม๊ค บั๊ท ไอ เบ๊ท เดอะ ลัฝ อิท !)
It totally intensifies vivd ass appeal of it,
(อิท โททอลลี่ intensifies vivd อาซ แอพพีล อ็อฝ อิท ,)

You could be jealous, and grit ya teeth,
(ยู เคิด บี เจลอัซ , แอนด์ กริท ยา ทีท ,)
But all these little nigaas got something in reach
(บั๊ท ดอร์ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล nigaas ก็อท ซัมติง อิน รี๊ช)

While on my boat party trying to sunseek,
(ไวล์ ออน มาย โบ๊ท พ๊าร์ที่ ทไรอิง ทู sunseek ,)

Ladies and gentlemen,
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ,)

Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)

So, drop ya purse, and grab ya hips,
(โซ , ดรอพ ยา เพิซ , แอนด์ แกร๊บ ยา ฮิพ ,)
And act like ya tryin’ to get this money right quick,
(แอนด์ แอ๊คท ไล๊ค ยา ทายอิน ทู เก็ท ดิส มั๊นนี่ ไร๊ท ควิค ,)
So can i have it like that?
(โซ แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Can i have it like that?
(แคน นาย แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
You got it like that
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)

[huh, huh, huh, huh]
([ ฮู , ฮู , ฮู , ฮู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can I Have It Like That คำอ่านไทย Pharrell Williams feat Gwen Stefani

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น