เนื้อเพลง Another คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[feat. Lil’ Kim]
( [ ฟีท ลิล คิม ])

[Biggie] Yeah… f*ck you
([ บิ๊กกี้ ] เย่ เอฟ *ck ยู)
[Lil Kim] F*ck you too!
([ ลิล คิม ] เอฟ *ck ยู ทู !)
[B.I.G.] F*ck you b*tch
([ บี ไอ จี ] เอฟ *ck ยู บี *tch)
[Lil Kim] F*ck you motherf*cker
([ ลิล คิม ] เอฟ *ck ยู motherf*cker)
[B.I.G.] You ain’t sh*t anyway, f*ck you
([ บี ไอ จี ] ยู เอน ฌะ *ที เอนอิเว , เอฟ *ck ยู)
[Lil Kim] You ain’t sh*t, you fat motherf*cker
([ ลิล คิม ] ยู เอน ฌะ *ที , ยู แฟท motherf*cker)
[B.I.G.] Yeah, whatever whatever
([ บี ไอ จี ] เย่ , ฮว็อทเอฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ)
[Lil Kim] Whatevah
([ ลิล คิม ] Whatevah)
[B.I.G.] You wasn’t sayin that when you was s*ckin my d*ck
([ บี ไอ จี ] ยู วอสซึ้น เซย์อิน แดท เว็น ยู วอส เอส *ckin มาย ดี *ck)
[Lil Kim] You wasn’t sayin that when you was eatin my bush!
([ ลิล คิม ] ยู วอสซึ้น เซย์อิน แดท เว็น ยู วอส อีดิน มาย บุช !)
You a nasty motherf*cker!
(ยู อะ นาซทิ motherf*cker !)
[B.I.G.] Check it, uhh
([ บี ไอ จี ] เช็ค อิท , อา)
[Lil Kim] Crab ass
([ ลิล คิม ] แคร๊บ อาซ)

[Chorus One: B.I.G.]
([ ค๊อรัส วัน : บี ไอ จี ])

What do ya do when yo’ b*tch is untrue?
(ว๊อท ดู ยา ดู เว็น โย บี *tch อีส อันทรู)
You cut that hooker off and find someone new
(ยู คัท แดท ฮุคเคอ ออฟฟ แอนด์ ไฟนด์ ซัมวัน นิว)
I need another b*tch [another b*tch], in my life
(ไอ นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ บี *tch [ อะน๊าเทร่อร์ บี *tch ] , อิน มาย ไล๊ฟ)

[Verse One: Notorious B.I.G.]
([ เฝิซ วัน : โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])

Uh-huh, uhh, uhh
(อา ฮู , อา , อา)
I know he don’t treat you like I treat you
(ไอ โนว์ ฮี ด้อนท์ ทรี๊ท ยู ไล๊ค ไก ทรี๊ท ยู)
Time to explain the game you see through
(ไทม์ ทู เอ็กซเพลน เดอะ เกม ยู ซี ทรู)
Sex is lethal, I ain’t gon lie
(เซ็กซ อีส ลี๊ธอล , ไอ เอน ก็อน ไล)
Means to get ya back, I ain’t gon try
(มีน ทู เก็ท ยา แบ็ค , ไอ เอน ก็อน ธราย)
Like this ya’ll, my girl s*cked anotha n*gga d*ck y’all
(ไล๊ค ดิส ยอล , มาย เกิร์ล เอส *cked เอนอทดา เอ็น *gga ดี *ck ยอล)
Light skinned with the chrome die six y’all
(ไล๊ท ซคินด วิธ เดอะ คโรม ดาย ซิกซ์ ยอล)
Thought they was creepin, two trips to V-A every third weekend
(ธอท เด วอส คลีพปิน , ทู ทริ๊พ ทู วี อะ เอ๊เฝอร์รี่ เทริ๊ด วี๊คเกน)
While you was sleepin, he hit you on the box
(ไวล์ ยู วอส สลีฟปิน , ฮี ฮิท ยู ออน เดอะ บ๊อกซฺ)
Sixty-nine go non-stop
(ซิคซทิ ไนน โก นอน สท๊อพ)
Shoulda left ya then, but my heart said not
(โช๊วดา เล๊ฟท ยา เด็น , บั๊ท มาย ฮาร์ท เซ็ด น็อท)
You knew too much, the relationship grew too much
(ยู นยู ทู มัช , เดอะ ริเลฌันฌิพ กรู ทู มัช)
You knew about the crack vials, means to be trialed
(ยู นยู อะเบ๊าท เดอะ แคร๊ค ไฝแอ็นด , มีน ทู บี ไทรอั้ล)
Way I hid dough under the bathroom towel
(เวย์ ไอ ฮิด โด อั๊นเด้อร เดอะ บาทรูม เท๊าเว่ล)
Waited for a while, thought you was my right thing
(เว้ท ฟอร์ รา ไวล์ , ธอท ยู วอส มาย ไร๊ท ทริง)
Then things got frightening
(เด็น ทริง ก็อท ไฟรเทินนิง)
Peep the scene, sorta like Sam Rosten
(พีพ เดอะ ซีน , โซร์ดา ไล๊ค แซม Rosten)
Guess you ginger, huh, go figure
(เกสส ยู จิ๊งเจ้อร , ฮู , โก ฟิ๊กเก้อร)
Never thought you could be a gold digger
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ยู เคิด บี อะ โกลด์ ดิกเกอร์)
Take my dough and spend with the next n*gga
(เท้ค มาย โด แอนด์ สเพ็นด วิธ เดอะ เน๊กซท เอ็น *gga)
Asked my man Trigga, my ace boom coon
(อาสคฺ มาย แมน Trigga , มาย เอซ บูม คูน)
Told me cut the b*tch off ‘fore the sh*t balloon
(โทลด มี คัท เดอะ บี *tch ออฟฟ โฟร์ เดอะ ฌะ *ที แบ็ลลูน)
Now I’m like Brandy, Sittin In My Room
(นาว แอม ไล๊ค บแรนดิ , ซิทดิน อิน มาย รูม)
Pissy drunk listenin to Stylistic tunes
(พิสซี่ ดรั๊งค ลิเซินนิน ทู สทรายลีติด จูน)
Or the O-Jays, thinkin bout the old days
(ออ ดิ โอ เจ , ติ้งกิน เบาท ดิ โอลด์ เดย์)
My n*gga’s like, f*ck that b*tch, go play
(มาย เอ็น *ggas ไล๊ค , เอฟ *ck แดท บี *tch , โก เพลย์)
Baller, did she beep you? Don’t call her
(บอลเลอ , ดิด ชี บีพ ยู ด้อนท์ คอลลํ เฮอ)
Guess who I seen, that freak b*tch Paula
(เกสส ฮู ไอ ซีน , แดท ฟรี๊ค บี *tch Paula)
She was askin bout ya whereabouts
(ชี วอส แอสกิน เบาท ยา วีเรเบ้าสฺ)
Here’s the digits, I know you can wear that out
(เฮียร เดอะ ดิ๊จิท , ไอ โนว์ ยู แคน แวร์ แดท เอ๊าท)
Tear that out the frame, ya game so tight
(เทียร์ แดท เอ๊าท เดอะ เฟรม , ยา เกม โซ ไท๊ท)
You’ll be all f*ckin night
(โยว บี ออล เอฟ *ckin ไน๊ท)

[Chorus Two: Lil Kim]
([ ค๊อรัส ทู : ลิล คิม ])

What do ya do when your man is untrue?
(ว๊อท ดู ยา ดู เว็น ยุร แมน อีส อันทรู)
Do you cut the s*cker off and find someone new?
(ดู ยู คัท เดอะ เอส *cker ออฟฟ แอนด์ ไฟนด์ ซัมวัน นิว)
I need another man, in my life
(ไอ นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ แมน , อิน มาย ไล๊ฟ)

[Verse Two: Lil Kim]
([ เฝิซ ทู : ลิล คิม ])

Mmm, uhhh, uhhh!
(อึม , อากรีเอดสฺ , อากรีเอดสฺ !)
Member when you said you would die for me, sh*t
(เม๊มเบ่อร์ เว็น ยู เซ็ด ยู เวิด ดาย ฟอร์ มี , ฌะ *ที)
All of that was just lies to me
(ออล อ็อฝ แดท วอส จั๊สท ไล ทู มี)
Motherf*cker shoulda never said bye to me
(Motherf*cker โช๊วดา เน๊เฝ่อร์ เซ็ด ไบ ทู มี)
Now you cry for me, like Jodeci
(นาว ยู คราย ฟอร์ มี , ไล๊ค โจโดซี)
It’s like that y’all, my n*gga hit another b*tch from the back y’all
(อิทซ ไล๊ค แดท ยอล , มาย เอ็น *gga ฮิท อะน๊าเทร่อร์ บี *tch ฟรอม เดอะ แบ็ค ยอล)
Black nasty and matter fact ya’ll
(แบล๊ค นาซทิ แอนด์ แม๊ทเท่อร์ แฟคท ยอล)
Shoulda seen the hoe, n*gga pack ya sh*t
(โช๊วดา ซีน เดอะ โฮ , เอ็น *gga แพ็ค ยา ฌะ *ที)
You out the door, ohh
(ยู เอ๊าท เดอะ ดอร์ , โอ้)
What about the fight in the Mirage?
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ไฟ้ท อิน เดอะ มิหราจ)
I seen ya Benz, parked outside my sister’s garage
(ไอ ซีน ยา เบนซฺ , พาร์ค เอ๊าทไซ้ด มาย ซิ๊สเท่อร์ กะราฉ)
Said it was ya friend Rog, bullsh*t
(เซ็ด ดิท วอส ยา เฟรน Rog , bullsh*ที)
I ain’t gonna keep puttin up wit the bullsh*t
(ไอ เอน กอนนะ คี๊พ พันดิน อั๊พ วิท เดอะ bullsh*ที)
And still I, never sweat these b*tches
(แอนด์ สทิลล ไอ , เน๊เฝ่อร์ สเว็ท ฑิส บี *tches)
Who be hanged like plaques on the wall and ya pictures
(ฮู บี แฮง ไล๊ค พแล็ค ออน เดอะ วอลล์ แอนด์ ยา พิ๊คเจ้อร์)
Scalin fishes, my love is concrete
(Scalin ฟิตเชช , มาย ลัฝ อีส ค๊อนครีท)
Stashin ya heat in the passenger seat
(สแตชิน ยา ฮีท อิน เดอะ แพซเซ็นเจอะ ซีท)
of the Nautica Jeep, we’ve been down for so long
(อ็อฝ เดอะ Nautica จีพ , หวีบ บีน เดาน ฟอร์ โซ ลอง)
Still a b*tch like me tryin to hold on
(สทิลล อะ บี *tch ไล๊ค มี ทายอิน ทู โฮลด์ ออน)
Teary eyed, damn a b*tch steamin
(ทีรี อาย , แดมนํ อะ บี *tch สตรีมมิน)
Girls steady screamin, ‘Kim you need to leave him!’
(เกิร์ล สเท๊ดี้ สครีมมิน , คิม ยู นี๊ด ทู ลี๊ฝ ฮิม !)
When I testified in court, couldn’t think straight
(เว็น นาย เท๊ซทิฟาย อิน คอร์ท , คูดซึ่น ทริ๊งค สเทร๊ท)
thinkin bout the b*tches I fought
(ติ้งกิน เบาท เดอะ บี *tches ซาย ฟอท)
over you, n*gga half the sh*t you bought
(โอ๊เฝ่อร ยู , เอ็น *gga ฮาล์ฟ เดอะ ฌะ *ที ยู บอท)
And f*ck you, movin is my last resort
(แอนด์ เอฟ *ck ยู , มูฝวิน อีส มาย ล๊าสท รีสอร์ท)
You see nine outta ten n*ggaz, ain’t sh*t
(ยู ซี ไนน เอ๊าตา เท็น เอ็น *ggaz , เอน ฌะ *ที)
One outta five n*ggaz s*ck a d*ck
(วัน เอ๊าตา ไฟฝ เอ็น *ggaz เอส *ck กา ดี *ck)
Ya mad at me, too bad she ain’t as bad as me
(ยา แม้ด แอ็ท มี , ทู แบ้ด ชี เอน แอส แบ้ด แอส มี)
Choulda kept the freak b*tch off my canape
(Choulda เค็พท เดอะ ฟรี๊ค บี *tch ออฟฟ มาย แคนอะพี)
Now you see, ain’t no p*ssy warm as mine
(นาว ยู ซี , เอน โน พี *ssy วอร์ม แอส ไมน์)
Long as mine, ain’t no love as strong as this
(ลอง แอส ไมน์ , เอน โน ลัฝ แอส สทรอง แอส ดิส)
When I s*cked ya d*ck, it’s like smokin a roach
(เว็น นาย เอส *cked ยา ดี *ck , อิทซ ไล๊ค สโมกิน อะ โรช)
Uhh, I go from first class to coach
(อา , ไอ โก ฟรอม เฟิร์สท คลาสสํ ทู โค้ช)

[Chorus One, Chorus Two, Chorus One, Chorus Two]
([ ค๊อรัส วัน , ค๊อรัส ทู , ค๊อรัส วัน , ค๊อรัส ทู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น