เนื้อเพลง Nasty Boy คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[Notorious B.I.G. conversating with someone]
( [ โนโท๊เรียส บี ไอ จี conversatings วิธ ซัมวัน ])
Yeahh, worrd
(เย้ , worrd)
I remember I met this one b*tch
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไอ เม็ท ดิส วัน บี *tch)
Cause you know me I don’t see how I’m the nasty motherf*cker
(ค๊อส ยู โนว์ มี ไอ ด้อนท์ ซี ฮาว แอม เดอะ นาซทิ motherf*cker)
I just thought I thought I’da did anything in the world [yeh?]
(ไอ จั๊สท ธอท ไอ ธอท อายดา ดิด เอนอิธิง อิน เดอะ เวิลด [ เย้ ])
I meets this one b*tch, I comes up in the spot, or whatever
(ไอ มี๊ท ดิส วัน บี *tch , ไอ คัม อั๊พ อิน เดอะ สพอท , ออ ฮว็อทเอฝเออะ)
The b*tch got the candles lit or whatever, so
(เดอะ บี *tch ก็อท เดอะ แค๊นเดิ้ล ลิท ออ ฮว็อทเอฝเออะ , โซ)
She tell me whatever she wanna get her freak on whatever
(ชี เทลล มี ฮว็อทเอฝเออะ ชี วอนนา เก็ท เฮอ ฟรี๊ค ออน ฮว็อทเอฝเออะ)
So I’m like WHASSUP whatchu wanna yaknahmsayin
(โซ แอม ไล๊ค ฮวัดสับ วอทชู วอนนา yaknahmsayin)
I’m read to wear it out or whatever [kssss]
(แอม รี๊ด ทู แวร์ อิท เอ๊าท ออ ฮว็อทเอฝเออะ [ kssss ])
The b*tch told me she wanted me to sh*t on her! [laughing]
(เดอะ บี *tch โทลด มี ชี ว้อนท มี ทู ฌะ *ที ออน เฮอ ! [ ลาฟอิง ])
Ya know sh*t I was like whatchu mean sh*t?
(ยา โนว์ ฌะ *ที ไอ วอส ไล๊ค วอทชู มีน ฌะ *ที)
I mean I might sh*t on you after I, hit it I won’t call you no more
(ไอ มีน นาย ไมท ฌะ *ที ออน ยู แอ๊ฟเท่อร ไอ , ฮิท ดิธ ไอ ว็อนท คอลลํ ยู โน โม)
Sh*t on you like that [more laughing]
(ฌะ *ที ออน ยู ไล๊ค แดท [ โม ลาฟอิง ])
She talkin about no she want me to cock over her
(ชี ทอคกิ่น อะเบ๊าท โน ชี ว้อนท มี ทู ค๊อค โอ๊เฝ่อร เฮอ)
And sh*t, on her stomach! [laughing through his teeth]
(แอนด์ ฌะ *ที , ออน เฮอ สโท๊มัช ! [ ลาฟอิง ทรู ฮิส ทีท ])
I said b*tch what the, what the f*ck??
(ไอ เซ็ด บี *tch ว๊อท เดอะ , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck)
What the f*ck I’m sposed to do after I after I sh*t on her
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck แอม สโพซซฺ ทู ดู แอ๊ฟเท่อร ไอ แอ๊ฟเท่อร ไอ ฌะ *ที ออน เฮอ)
I’m sposed to hit that after that?
(แอม สโพซซฺ ทู ฮิท แดท แอ๊ฟเท่อร แดท)
She’s just wilding out so after I sh*ts on the b*tch right
(ชี จั๊สท ไวลดิง เอ๊าท โซ แอ๊ฟเท่อร ไอ ฌะ *ts ออน เดอะ บี *tch ไร๊ท)
[both start laughing]
([ โบทรฺ สท๊าร์ท ลาฟอิง ])
Ya know I sh*t, after I sh*ts on the b*tch
(ยา โนว์ ไอ ฌะ *ที , แอ๊ฟเท่อร ไอ ฌะ *ts ออน เดอะ บี *tch)
The b*tch, ya know, washed that sh*t off or whatever
(เดอะ บี *tch , ยา โนว์ , ว๊อช แดท ฌะ *ที ออฟฟ ออ ฮว็อทเอฝเออะ)
[Ohhh sh*t!]
([ โอ้ ฌะ *ที ! ])

[Puff Daddy] Come on, yeah [repeat 10X]
([ พัฟ แดดดิ ] คัมมอน , เย่ [ รีพี๊ท 10X ])

Uhh, I go, on and on and on and
(อา , ไอ โก , ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์)
then take her to the crib and let your bone in
(เด็น เท้ค เฮอ ทู เดอะ คริบ แอนด์ เล็ท ยุร โบน อิน)
Easy, call em on the phone and
(อีสอิ , คอลลํ เอ็ม ออน เดอะ โฟน แอนด์)
platinum Chanel cologne and
(พแลทนัม ชาเนล โครอน แอนด์)
I stay, dressed, to impress
(ไอ สเทย์ , เดรส , ทู อิมเพรส)
Spark these b*tches interest
(สพ๊าร์ค ฑิส บี *tches อิ๊นเทรสท)
Sex is all I expect
(เซ็กซ อีส ซอร์ ไอ เอ็กซเพ็คท)
if they watch TV in the Lex, they know
(อิ๊ฟ เด ว๊อทช ทีวี อิน เดอะ Lex , เด โนว์)
They know, quarter past fo’
(เด โนว์ , คว๊อร์เท่อร พาสท์ โฟ)
Left the club tipsy, say no mo’
(เล๊ฟท เดอะ คลับ ทีพซิ , เซย์ โน โม)
except how I’m gettin home, tomorrow
(เอ็กเซ๊พท ฮาว แอม เกดดิน โฮม , ทูม๊อโร่ว)
Caesar drop you off when he see his P.O., uhh
(ซีเสอะ ดรอพ ยู ออฟฟ เว็น ฮี ซี ฮิส พี โอ , อา)
Back of my mind I hope she swallow [uh-huh]
(แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด์ ดาย โฮพ ชี สว๊อลโล่ว [ อา ฮู ])
Man She split a drink on my cream Wallows
(แมน ชี สพลิ๊ท ดา ดริ๊งค ออน มาย ครีม วอลโล)
Reach the gate, hungry just ate
(รี๊ช เดอะ เกท , ฮั๊งกรี้ จั๊สท เอท)
Riffin, she got to be to work by eight
(Riffin , ชี ก็อท ทู บี ทู เวิ๊ร์ค บาย เอท)
This must mean she ain’t tryin to wait
(ดิส มัสท์ มีน ชี เอน ทายอิน ทู เว้ท)
Conversate, sex on the first date I state
(Conversate , เซ็กซ ออน เดอะ เฟิร์สท เดท ไอ สเทท)
” You know what you do to me ”
(” ยู โนว์ ว๊อท ยู ดู ทู มี “)
She starts, ” Well but I don’t usually ”
(ชี สท๊าร์ท , ” เวลล บั๊ท ไอ ด้อนท์ ยูฉัวลิ “)
then I, whipped it out, rubber no doubt
(เด็น นาย , วิพชฺ ดิท เอ๊าท , รั๊บเบ่อร์ โน เดาท)
Step out, show me what you all about
(สเท็พ เอ๊าท , โชว์ มี ว๊อท ยู ออล อะเบ๊าท)
Fingers in your mouth, open up your blouse
(ฟิ๊งเก้อร ซิน ยุร เม๊าธ , โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร บเลาซ)
Pull your G-string down South, aoowww
(พูลล ยุร จี สทริง เดาน เซ๊าธ , aoowww)
Threw that back out, in the parking lot
(ธรู แดท แบ็ค เอ๊าท , อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
By a Cherokee and a green drop-top
(บาย อะ Cherokee แอนด์ อะ กรีน ดรอพ ท๊อพ)
And I don’t stop, until I screw
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ สท๊อพ , อันทิล ไอ สครูว์)
Jeans skirt b*tt-naked it all work
(ยีน สเคิ๊ร์ท บี *tt เน๊คเค่ด ดิท ออล เวิ๊ร์ค)

I remember we, went to Tennessee
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ วี , เว็นท ทู เทนเนซซี)
Then we came home, mad messages was on my phone
(เด็น วี เคม โฮม , แม้ด เม๊สเสจ วอส ออน มาย โฟน)
B*tch named Symone
(บี *tch เนม Symone)
Screamin, she feenin, for the semen
(สครีมมิน , ชี ฟีนิน , ฟอร์ เดอะ ซีเม็น)
Me bein, the man that I am
(มี บีนโพล , เดอะ แมน แดท ไอ แอ็ม)
Took it to her condo, pronto
(ทุค อิท ทู เฮอ คอนโด , pronto)
Half indian, called her Tonto
(ฮาล์ฟ อีนเดียน , คอลลํ เฮอ Tonto)
Roll the kronk ton in the dark pronto
(โรลล เดอะ kronk ท็อง อิน เดอะ ด๊าร์ค pronto)
Few buzz, I got load
(ฟิว บัส , ไอ ก็อท โหลด)
and off to the bedroom we go [mmmmmm]
(แอนด์ ออฟฟ ทู เดอะ เบดรูม วี โก [ อึม ])
Sex is drama, head to trauma
(เซ็กซ อีส ดร๊าม่า , เฮด ทู ทรอมะ)
Rip pajamas I’ma stay to tomorrow
(ริพ พาจามา แอมอา สเทย์ ทู ทูม๊อโร่ว)
Satisfyin all my needs twice
(Satisfyin ออล มาย นี๊ด ทไวซ)
With the whipped cream, handcuffs and ice
(วิธ เดอะ วิพชฺ ครีม , แฮนคัฟสฺ แซน ไอ๊ซ์)
The b*tch is nice, word is bond
(เดอะ บี *tch อีส ไน๊ซ์ , เวิร์ด อีส บอนดฺ)
Can’t wait to put my n*ggaz on, what, what?
(แค็นท เว้ท ทู พุท มาย เอ็น *ggaz ออน , ว๊อท , ว๊อท)

Ladies, my Mercedes
(เลดิส , มาย เมอร์ซีดีส)
Hold fo’ in the back, two if it’s fat
(โฮลด์ โฟ อิน เดอะ แบ็ค , ทู อิ๊ฟ อิทซ แฟท)
Keep a gat, cause cats, try to test me
(คี๊พ อะ แกท , ค๊อส แค๊ท , ธราย ทู เทสท์ มี)
They just fans like DeNiro, Wesley
(เด จั๊สท แฟน ไล๊ค DeNiro , Wesley)
Let’s see, the b*tch I’m waitin on
(เล็ท ซี , เดอะ บี *tch แอม เว๊ทดิน ออน)
Gaudy years teens look like they painted on
(กอดอิ เยียร์ ทีน ลุ๊ค ไล๊ค เด เพ้นท ออน)
Ask thee, leave it up to me
(อาสคฺ ฑี , ลี๊ฝ อิท อั๊พ ทู มี)
Lay her on back ever so gently
(เลย์ เฮอ ออน แบ็ค เอ๊เฝ่อร์ โซ เจนทลิ)
She like the way the dope fold up, Rolls roll up
(ชี ไล๊ค เดอะ เวย์ เดอะ โดพ โฟลด อั๊พ , โรลล โรลล อั๊พ)
Cristal just throw up, b*tch grow up
(คิดเตว จั๊สท โธรว์ อั๊พ , บี *tch โกรว์ อั๊พ)
Hold up, there’s DeGenero
(โฮลด์ อั๊พ , แดร์ DeGenero)
Dripped out, iceberg Capero
(ดริพทฺ เอ๊าท , ไอซเบิก Capero)
Intro goes without speaking
(อินโทร โกซ วิธเอ๊าท ซพีคอิง)
Call me Caese cause I keep em, we can go freakin
(คอลลํ มี Caese ค๊อส ไอ คี๊พ เอ็ม , วี แคน โก ฟริกคิน)
all weekend, so, roll in
(ออล วี๊คเกน , โซ , โรลล อิน)
Ain’t it good that my Lex keeps foldin? Uhh
(เอน ดิธ กู๊ด แดท มาย Lex คี๊พ foldin อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nasty Boy คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น