เนื้อเพลง You Make Me Laugh คำอ่านไทย Christina Milian

[Intro]
( [ อินโทร ])
You make me laugh, oooh, make me laugh, you make me laugh
(ยู เม้ค มี ล๊าฟ , อู้ , เม้ค มี ล๊าฟ , ยู เม้ค มี ล๊าฟ)
Sticks and stones may break my bones your words will never hurt me
(สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)
Make me laugh
(เม้ค มี ล๊าฟ)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Ever since the first day I met you
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เดอะ เฟิร์สท เดย์ ไอ เม็ท ยู)
We were hanging round tight we were cool
(วี เวอ แฮงอิง ราวนด ไท๊ท วี เวอ คูล)
Brought you round to everything that I do
(บรอท ยู ราวนด ทู เอ๊วี่ติง แดท ไอ ดู)
But something told me I should watch you
(บั๊ท ซัมติง โทลด มี ไอ เชิด ว๊อทช ยู)
Now I’m finding out the other day you been runnin’ round
(นาว แอม ไฟนดิง เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ ยู บีน รูนนิน ราวนด)
Talking every word that I say to my friends
(ทอคอิง เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด แดท ไอ เซย์ ทู มาย เฟรน)
Now I feel betrayed
(นาว ไอ ฟีล บีเทรย์)
Now why you tryin’ to play these silly games?
(นาว วาย ยู ทายอิน ทู เพลย์ ฑิส ซิ๊ลลี่ เกม)
Now it’s funny how it got to me
(นาว อิทซ ฟันนิ ฮาว อิท ก็อท ทู มี)
He told she and she told me
(ฮี โทลด ชี แอนด์ ชี โทลด มี)
And I don’t think that you can really see
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ยู แคน ริแอ็ลลิ ซี)
That all their loyalty belongs to me
(แดท ดอร์ แดร์ ลอยแอ็ลทิ บีลอง ทู มี)
They don’t believe a word you say
(เด ด้อนท์ บีลี๊ฝ อะ เวิร์ด ยู เซย์)
The only reason that you know ‘em cause of me anyway
(ดิ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น แดท ยู โนว์ เอ็ม ค๊อส อ็อฝ มี เอนอิเว)
Why do you have so much jealousy
(วาย ดู ยู แฮ็ฝ โซ มัช เจลอะซิ)
But no matter how you try you can’t be me
(บั๊ท โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ยู ธราย ยู แค็นท บี มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Got me thinking about
(ก็อท มี ติ้งกิง อะเบ๊าท)
You make me laugh
(ยู เม้ค มี ล๊าฟ)
All the things you’re doing, trying so hard
(ออล เดอะ ทริง ยัวร์ ดูอิง , ทไรอิง โซ ฮาร์ด)
Just to ruin me but you can’t see
(จั๊สท ทู รูอิน มี บั๊ท ยู แค็นท ซี)
You make me laugh, cuz you’re running around
(ยู เม้ค มี ล๊าฟ , คัซ ยัวร์ รันนิง อะราวนฺดฺ)
You make me laugh
(ยู เม้ค มี ล๊าฟ)
You try so hard to be down
(ยู ธราย โซ ฮาร์ด ทู บี เดาน)
Talking ‘bout me when I’m not around
(ทอคอิง เบาท มี เว็น แอม น็อท อะราวนฺดฺ)
But you don’t get that you make me laugh
(บั๊ท ยู ด้อนท์ เก็ท แดท ยู เม้ค มี ล๊าฟ)

Sticks and stones may break my bones your words will never hurt me, oooh
(สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี , อู้)
Sticks and stones may break my bones your words will never hurt me.
(สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
You can’t blame me for hatin’
(ยู แค็นท เบลม มี ฟอร์ แฮดดิน)
But it’s funny how you thought you can
(บั๊ท อิทซ ฟันนิ ฮาว ยู ธอท ยู แคน)
Let your little secrets pass by me
(เล็ท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ซี๊เขร็ท เพซ บาย มี)
And try to get them not to like me
(แอนด์ ธราย ทู เก็ท เด็ม น็อท ทู ไล๊ค มี)
I was being good to you
(ไอ วอส บีอิง กู๊ด ทู ยู)
Now you’re running ‘round talking looking like a fool
(นาว ยัวร์ รันนิง ราวนด ทอคอิง ลุคอิง ไล๊ค เก ฟูล)
I’d like to know what you goin’ do and now who’s laughing
(อาย ไล๊ค ทู โนว์ ว๊อท ยู โกอิน ดู แอนด์ นาว ฮู ลาฟอิง)
Jokes been played on you
(โจ้ก บีน เพลย์ ออน ยู)

Chorus 2x
(ค๊อรัส 2x)

Ooooh, your words will never hurt me, hurt me
(อู้ , ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี , เฮิร์ท มี)
Sticks and stones may break my bones your words will never hurt me
(สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Sticks and stones may break my bones your words will never hurt me
(สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)
Your words will never hurt me, hurt me
(ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี , เฮิร์ท มี)
You make me laugh
(ยู เม้ค มี ล๊าฟ)
You make me laugh
(ยู เม้ค มี ล๊าฟ)

Chorus 2x
(ค๊อรัส 2x)

Sticks and stones may break my bones your words will never hurt me
(สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)
Hey
(เฮ)
Sticks and stones may break my bones [oh no] your words will never hurt me
(สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน [ โอ โน ] ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)
Make me laugh
(เม้ค มี ล๊าฟ)
Sticks and stones may break my bones your words will never hurt me
(สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)
Your words will never hurt me
(ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)
Sticks and stones may break my bones your words will never hurt me
(สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน ยุร เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)
Make me laugh
(เม้ค มี ล๊าฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Make Me Laugh คำอ่านไทย Christina Milian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น