เนื้อเพลง Better คำอ่านไทย Hoobastank

Just when I thought that I was better
( จั๊สท เว็น นาย ธอท แดท ไอ วอส เบ๊ทเท่อร์)
I realized that I don’t know what better was
(ไอ รีแอะไลส แดท ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เบ๊ทเท่อร์ วอส)
Is it………
(อีส ซิท)
Better than I used to be?
(เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น นาย ยู๊ส ทู บี)
Better for you or for me?
(เบ๊ทเท่อร์ ฟอร์ ยู ออ ฟอร์ มี)
I’d better hurry cause I need a better view of things
(อาย เบ๊ทเท่อร์ เฮ๊อร์รี่ ค๊อส ไอ นี๊ด อะ เบ๊ทเท่อร์ ฝิว อ็อฝ ทริง)
I don’t know what it is or what I might be coming down with
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส ออ ว๊อท ไอ ไมท บี คัมอิง เดาน วิธ)
Don’t know where I’ve been
(ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอฝ บีน)
Don’t know where to go
(ด้อนท์ โนว์ แวร์ ทู โก)
Can’t remember all the things that I need to know
(แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ ทริง แดท ไอ นี๊ด ทู โนว์)
All I know is that if I think about it
(ออล ไอ โนว์ อีส แดท อิ๊ฟ ฟาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
I’d still rather be me than me be you
(อาย สทิลล ร๊าเธ่อร์ บี มี แฑ็น มี บี ยู)
And I’m not getting any better
(แอนด์ แอม น็อท เกดดดิ้ง เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์)
Cause everytime I can’t remember what it’s for
(ค๊อส เอ๊รี่ไทม์ ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท อิทซ ฟอร์)
Is it………
(อีส ซิท)
Better now than yesterday?
(เบ๊ทเท่อร์ นาว แฑ็น เยซเทอะดิ)
Better that I am this way?
(เบ๊ทเท่อร์ แดท ไอ แอ็ม ดิส เวย์)
I’d better not be so afraid
(อาย เบ๊ทเท่อร์ น็อท บี โซ อะเฟรด)
I bet I shouldn’t say
(ไอ เบ๊ท ไอ ชูดดึ่น เซย์)
I don’t know what it is or what I might be coming down with
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส ออ ว๊อท ไอ ไมท บี คัมอิง เดาน วิธ)
Don’t know where I’ve been
(ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอฝ บีน)
Don’t know where to go
(ด้อนท์ โนว์ แวร์ ทู โก)
Can’t remember all the things that I need to know
(แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ ทริง แดท ไอ นี๊ด ทู โนว์)
All I know is that if I think about it
(ออล ไอ โนว์ อีส แดท อิ๊ฟ ฟาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
I’d still rather be me than me be you
(อาย สทิลล ร๊าเธ่อร์ บี มี แฑ็น มี บี ยู)
I don’t know what it is or what I might be coming down with
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส ออ ว๊อท ไอ ไมท บี คัมอิง เดาน วิธ)
I don’t know what it is or what I might be coming down with
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส ออ ว๊อท ไอ ไมท บี คัมอิง เดาน วิธ)
Don’t know where I’ve been
(ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอฝ บีน)
Don’t know where to go
(ด้อนท์ โนว์ แวร์ ทู โก)
Can’t remember all the things that I need to know
(แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ ทริง แดท ไอ นี๊ด ทู โนว์)
All I know is that if I think about it
(ออล ไอ โนว์ อีส แดท อิ๊ฟ ฟาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
I’d still rather be me than me be you
(อาย สทิลล ร๊าเธ่อร์ บี มี แฑ็น มี บี ยู)
Me be you
(มี บี ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Better คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น