เนื้อเพลง Clue / 50 คำอ่านไทย 50 Cent

Yeah n*gga
( เย่ เอ็น *gga)
We gonna smoke this motherf*cker right here, right
(วี กอนนะ สโม๊ค ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท)
We gonna smoke this sh*t
(วี กอนนะ สโม๊ค ดิส ฌะ *ที)
And I’ma drink a lot a water
(แอนด์ แอมอา ดริ๊งค กา ล็อท ดา ว๊อเท่อร)
And I’ma take Golden Seal, so my PO don’t find out
(แอนด์ แอมอา เท้ค โกลเด็น ซีล , โซ มาย โพ ด้อนท์ ไฟนด์ เอ๊าท)
I’m smoking this sh*t, aight?
(แอม สโมคกิ้ง ดิส ฌะ *ที , ไอชฺ)

Yo, n*ggas wouldn’t rob Frankie if they had the chance
(โย , เอ็น *ggas วูดดึ่น ร๊อบ เฟรงคี อิ๊ฟ เด แฮ็ด เดอะ แช้นซํ)
Wasn’t cause of him it was cause of his man Lance
(วอสซึ้น ค๊อส อ็อฝ ฮิม อิท วอส ค๊อส อ็อฝ ฮิส แมน ลานซ)
Frankie cut crack
(เฟรงคี คัท แคร๊ค)
Lance hold the Mac
(ลานซ โฮลด์ เดอะ แมค)
If fiends f*ck with Frankie’s pac’s
(อิ๊ฟ ฟีนด เอฟ *ck วิธ เฟรงคี แพค)
Lance cut the crack heads blocked up
(ลานซ คัท เดอะ แคร๊ค เฮด บล๊อค อั๊พ)
Thought he was locked up
(ธอท ฮี วอส ล๊อค อั๊พ)
Came thru stuntin’ wit his wrist all rocked up
(เคม ธรู สตันดิน วิท ฮิส ริ๊ซท ดอร์ ร๊อค อั๊พ)
Shoulda seen him smile, missin’ the tooth
(โช๊วดา ซีน ฮิม สไมล์ , มิซซิน เดอะ ทูธ)
Coupe missin the roof
(คูเพ มิซซิน เดอะ รู๊ฟ)
He like ” What up, 50? ”
(ฮี ไล๊ค ” ว๊อท อั๊พ , 50 “)
I’m like ” What up with you ”
(แอม ไล๊ค ” ว๊อท อั๊พ วิธ ยู “)
Lance had a reputation that was well earned
(ลานซ แฮ็ด อะ เรพิวเทฌัน แดท วอส เวลล เอิร์น)
Heard he taught n*ggas how them shells burn
(เฮิด ฮี ทอท เอ็น *ggas ฮาว เด็ม เชลล์ เบิร์น)
Out there in Red Firm
(เอ๊าท แดร์ อิน เร้ด เฟิร์ม)
At the dice game, he rolled ahead, crapped in the crack
(แอ็ท เดอะ ไดซ เกม , ฮี โรลล อะเฮด , crapped อิน เดอะ แคร๊ค)
I’m like ” Nah, I ain’t paying for that! N*gga, shoot it back ”
(แอม ไล๊ค ” นาห์ , ไอ เอน เพย์อิง ฟอร์ แดท ! เอ็น *gga , ชู๊ท ดิธ แบ็ค “)
N*ggas lookin at me like I’m crazy, they shook
(เอ็น *ggas ลุคกิน แอ็ท มี ไล๊ค แอม คเรสิ , เด ฌุค)
I don’t give a f*ck who he shot out in Red Hook
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ฮู ฮี ฌ็อท เอ๊าท อิน เร้ด ฮุ๊ค)
Asked him about ??
(อาสคฺ ฮิม อะเบ๊าท)
Yeah, Bizzy was my man till he beat me for ten grand and sold my Mac for
(เย่ , Bizzy วอส มาย แมน ทิลล์ ฮี บีท มี ฟอร์ เท็น แกรนด์ แอนด์ โซลด มาย แมค ฟอร์)
seven grand [F*ckin’ crazy]
(เซเฝ่น แกรนด์ [ เอฟ *ckin คเรสิ ])
The man was crazy I could tell by his look
(เดอะ แมน วอส คเรสิ ไอ เคิด เทลล บาย ฮิส ลุ๊ค)
Cause he looked the way I look
(ค๊อส ฮี ลุ๊ค เดอะ เวย์ ไอ ลุ๊ค)
When I look for a jooks
(เว็น นาย ลุ๊ค ฟอร์ รา จูค)
B*tch
(บี *tch)

Motherf*cker
(Motherf*cker)
Teamwork, work hard n*gga
(Teamwork , เวิ๊ร์ค ฮาร์ด เอ็น *gga)
50 cent
(50 เซ็นท)
Rotten Apple
(รอตอึน แอพ)
G-UNIT
(จี ยูนิท)
Lloyd Banks
(ลอยด แบ๊งค)
Tony Yayo, n*gga
(โทนี่ Yayo , เอ็น *gga)

Hey what up, n*gga
(เฮ ว๊อท อั๊พ , เอ็น *gga)
You motherf*ckin’ right this DJ Clue Grand Theft Audio 2
(ยู motherf*ckin ไร๊ท ดิส ดีเจ คลู แกรนด์ เธ็ฟท ออดิโอ 2)
Get the f*ck out the car n*gga don’t make me rush you, n*gga
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท เดอะ คารํ เอ็น *gga ด้อนท์ เม้ค มี รัช ยู , เอ็น *gga)
Shoot that n*gga, 50!
(ชู๊ท แดท เอ็น *gga , 50 !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clue / 50 คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น