เนื้อเพลง Idiot Wind คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Someone’s got it in for me, they’re planting stories in the press
(ซัมวัน ก็อท ดิธ อิน ฟอร์ มี , เดรว plantings สตอยสฺ ซิน เดอะ เพรส)
Whoever it is I wish they’d cut it out but when they will I can only guess.
(ฮูเอฝเออะ อิท อีส ซาย วิ๊ช เดยฺ คัท ดิธ เอ๊าท บั๊ท เว็น เด วิล ไอ แคน โอ๊นลี่ เกสส)
They say I shot a man named Gray and took his wife to Italy,
(เด เซย์ ไอ ฌ็อท ดา แมน เนม กเร แอนด์ ทุค ฮิส ไว๊ฟ ทู อีทอะลิ ,)
She inherited a million bucks and when she died it came to me.
(ชี อินเฮ๊อหริท อะ มิ๊ลเลี่ยน บั๊ค แซน เว็น ชี ดาย ดิท เคม ทู มี)
I can’t help it if I’m lucky.
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท อิ๊ฟ แอม ลัคคิ)

People see me all the time and they just can’t remember how to act
(พี๊เพิ่ล ซี มี ออล เดอะ ไทม์ แอนด์ เด จั๊สท แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Their minds are filled with big ideas, images and distorted facts.
(แดร์ ไมนด์ แซร์ ฟิลล วิธ บิ๊ก ไอเดีย , อิ๊มเมจ แซน ดิสถอร์ท แฟคท)
Even you, yesterday you had to ask me where it was at,
(อี๊เฝ่น ยู , เยซเทอะดิ ยู แฮ็ด ทู อาสคฺ มี แวร์ อิท วอส แอ็ท ,)
I couldn’t believe after all these years, you didn’t know me better than that
(ไอ คูดซึ่น บีลี๊ฝ แอ๊ฟเท่อร ออล ฑิส เยียร์ , ยู ดิ๊นอิน โนว์ มี เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แดท)
Sweet lady.
(สวี้ท เล๊ดี้)

Idiot wind, blowing every time you move your mouth,
(อี๊เดียท วินด , โบลวิง เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู มู๊ฝ ยุร เม๊าธ ,)
Blowing down the backroads headin’ south.
(โบลวิง เดาน เดอะ แบคโรดสฺ เฮดิน เซ๊าธ)
Idiot wind, blowing every time you move your teeth,
(อี๊เดียท วินด , โบลวิง เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู มู๊ฝ ยุร ทีท ,)
You’re an idiot, babe.
(ยัวร์ แอน อี๊เดียท , เบ้บ)
It’s a wonder that you still know how to breathe.
(อิทซ ซา วั๊นเด้อร แดท ยู สทิลล โนว์ ฮาว ทู บรีฑ)

I ran into the fortune-teller, who said beware of lightning that might strike
(ไอ แร็น อิ๊นทู เดอะ ฟ๊อร์จูน เทลเลอะ , ฮู เซ็ด บีแวร์ อ็อฝ ไล๊ทนิ่ง แดท ไมท สไทร๊ค)
I haven’t known peace and quiet for so long I can’t remember what it’s like.
(ไอ แฮฟเวน โนน พี๊ซ แอนด์ ไคว๊เอ้ท ฟอร์ โซ ลอง ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
There’s a lone soldier on the cross, smoke pourin’ out of a boxcar door,
(แดร์ ซา โลน โซ๊ลเจ้อร์ ออน เดอะ ครอสสํ , สโม๊ค โพวริน เอ๊าท อ็อฝ อะ boxcar ดอร์ ,)
You didn’t know it, you didn’t think it could be done, in the final end he won the wars
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ อิท , ยู ดิ๊นอิน ทริ๊งค อิท เคิด บี ดัน , อิน เดอะ ไฟ๊น่อล เอ็นด ฮี ว็อน เดอะ วอร์)
After losin’ every battle.
(แอ๊ฟเท่อร ลูซิน เอ๊เฝอร์รี่ แบ๊ทเทิ้ล)

I woke up on the roadside, daydreamin’ ’bout the way things sometimes are
(ไอ โวค อั๊พ ออน เดอะ โร๊ดไซด์ , เดย์ดรีมมิน เบาท เดอะ เวย์ ทริง ซัมไทม์ แซร์)
Visions of your chestnut mare shoot through my head and are makin’ me see stars.
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ยุร เชซนัท เมรี ชู๊ท ทรู มาย เฮด แอนด์ อาร์ เมกิน มี ซี สทาร์)
You hurt the ones that I love best and cover up the truth with lies.
(ยู เฮิร์ท ดิ วัน แดท ไอ ลัฝ เบ๊สท์ แอนด์ โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ เดอะ ทรู๊ธ วิธ ไล)
One day you’ll be in the ditch, flies buzzin’ around your eyes,
(วัน เดย์ โยว บี อิน เดอะ ดิช , ไฟล์ บรัซซิน อะราวนฺดฺ ยุร อาย ,)
Blood on your saddle.
(บลัด ออน ยุร แซดดล)

Idiot wind, blowing through the flowers on your tomb,
(อี๊เดียท วินด , โบลวิง ทรู เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ ออน ยุร ทูม ,)
Blowing through the curtains in your room.
(โบลวิง ทรู เดอะ เค๊อร์เท่น ซิน ยุร รูม)
Idiot wind, blowing every time you move your teeth,
(อี๊เดียท วินด , โบลวิง เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู มู๊ฝ ยุร ทีท ,)
You’re an idiot, babe.
(ยัวร์ แอน อี๊เดียท , เบ้บ)
It’s a wonder that you still know how to breathe.
(อิทซ ซา วั๊นเด้อร แดท ยู สทิลล โนว์ ฮาว ทู บรีฑ)

It was gravity which pulled us down and destiny which broke us apart
(อิท วอส กเรฝอิทิ วิช พูลล อัซ เดาน แอนด์ เดซทินิ วิช บโรค อัซ อะพาร์ท)
You tamed the lion in my cage but it just wasn’t enough to change my heart.
(ยู เทม เดอะ ไล๊อ้อน อิน มาย เค้จ บั๊ท ดิธ จั๊สท วอสซึ้น อีน๊าฟ ทู เช้งจํ มาย ฮาร์ท)
Now everything’s a little upside down, as a matter of fact the wheels have stopped,
(นาว เอ๊วี่ติง ซา ลิ๊ทเทิ่ล อัพไซต์ เดาน , แอส ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท เดอะ วีล แฮ็ฝ สต๊อปพฺ ,)
What’s good is bad, what’s bad is good, you’ll find out when you reach the top
(ว๊อท กู๊ด อีส แบ้ด , ว๊อท แบ้ด อีส กู๊ด , โยว ไฟนด์ เอ๊าท เว็น ยู รี๊ช เดอะ ท๊อพ)
You’re on the bottom.
(ยัวร์ ออน เดอะ บ๊อทท่อม)

I noticed at the ceremony, your corrupt ways had finally made you blind
(ไอ โน๊ทิซ แอ็ท เดอะ เซิ๊ริโมนี่ , ยุร คอร์รัพทํ เวย์ แฮ็ด ไฟแน็ลลิ เมด ยู ไบลนฺดฺ)
I can’t remember your face anymore, your mouth has changed, your eyes
(ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ยุร เฟซ แอนนี่มอ , ยุร เม๊าธ แฮ็ส เช้งจํ , ยุร อาย)
don’t look into mine.
(ด้อนท์ ลุ๊ค อิ๊นทู ไมน์)
The priest wore black on the seventh day and sat stone-faced while the building
(เดอะ พรีซท โว แบล๊ค ออน เดอะ เซฝเอ็นธ เดย์ แอนด์ แซ็ท สโทน เฟซ ไวล์ เดอะ บีลดิง)
burned.
(เบิร์น)
I waited for you on the running boards, near the cypress trees, while the springtime
(ไอ เว้ท ฟอร์ ยู ออน เดอะ รันนิง บอร์ด , เนียร์ เดอะ ไซพเร็ซ ทรี , ไวล์ เดอะ สปิงไทม์)
turned Slowly into autumn.
(เทิร์น ซโลลิ อิ๊นทู อ๊อทั่มน)

Idiot wind, blowing like a circle around my skull,
(อี๊เดียท วินด , โบลวิง ไล๊ค เก เซ๊อร์เคิ้ล อะราวนฺดฺ มาย สคั๊ลล ,)
From the Grand Coulee Dam to the Capitol.
(ฟรอม เดอะ แกรนด์ Coulee แดม ทู เดอะ แคพอิท็อล)
Idiot wind, blowing every time you move your teeth,
(อี๊เดียท วินด , โบลวิง เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู มู๊ฝ ยุร ทีท ,)
You’re an idiot, babe.
(ยัวร์ แอน อี๊เดียท , เบ้บ)
It’s a wonder that you still know how to breathe.
(อิทซ ซา วั๊นเด้อร แดท ยู สทิลล โนว์ ฮาว ทู บรีฑ)

I can’t feel you anymore, I can’t even touch the books you’ve read
(ไอ แค็นท ฟีล ยู แอนนี่มอ , ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ทั๊ช เดอะ บุ๊ค ยู๊ฟ รี๊ด)
Every time I crawl past your door, I been wishin’ I was somebody else instead.
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ครอล พาสท์ ยุร ดอร์ , ไอ บีน วิซชิน นาย วอส ซัมบอดี้ เอ๊ลส อินสเท๊ด)
Down the highway, down the tracks, down the road to ecstasy,
(เดาน เดอะ ไฮฮเวย์ , เดาน เดอะ แทร็ค , เดาน เดอะ โร้ด ทู เอคซทะซิ ,)
I followed you beneath the stars, hounded by your memory
(ไอ ฟ๊อลโล่ว ยู บีนี๊ทร เดอะ สทาร์ , เฮานด บาย ยุร เม๊มโมรี่)
And all your ragin’ glory.
(แอนด์ ออล ยุร ragin กล๊อรี่)

I been double-crossed now for the very last time and now I’m finally free,
(ไอ บีน ดั๊บเบิ้ล ครอสสํ นาว ฟอร์ เดอะ เฝ๊รี่ ล๊าสท ไทม์ แอนด์ นาว แอม ไฟแน็ลลิ ฟรี ,)
I kissed goodbye the howling beast on the borderline which separated you from me.
(ไอ คิสส กู๊ดบาย เดอะ เฮาลอิง บี๊สท ออน เดอะ บอร์เดอร์ไลน์ วิช เซ๊พาเหรท ยู ฟรอม มี)
You’ll never know the hurt I suffered nor the pain I rise above,
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เดอะ เฮิร์ท ไอ ซั๊ฟเฟ่อร์ นอ เดอะ เพน นาย ไร๊ส อะโบ๊ฝ ,)
And I’ll never know the same about you, your holiness or your kind of love,
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ เดอะ เซม อะเบ๊าท ยู , ยุร โฮลิเน็ซ ออ ยุร ไคนด์ อ็อฝ ลัฝ ,)
And it makes me feel so sorry.
(แอนด์ ดิท เม้ค มี ฟีล โซ ซ๊อรี่)

Idiot wind, blowing through the b*ttons of our coats,
(อี๊เดียท วินด , โบลวิง ทรู เดอะ บี *ttons อ็อฝ เอ๊า โค๊ท ,)
Blowing through the letters that we wrote.
(โบลวิง ทรู เดอะ เล็ทเท่อร์ แดท วี โรท)
Idiot wind, blowing through the dust upon our shelves,
(อี๊เดียท วินด , โบลวิง ทรู เดอะ ดัสท อุพอน เอ๊า เฌ็ลฝ ,)
We’re idiots, babe.
(เวีย อี๊เดียท , เบ้บ)
It’s a wonder we can even feed ourselves.
(อิทซ ซา วั๊นเด้อร วี แคน อี๊เฝ่น ฟี เอารเซลฝส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Idiot Wind คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น