เนื้อเพลง Shut up คำอ่านไทย Nick Lachey

Oh, oh, oh
( โอ , โอ , โอ)
Shut Up
(ชั๊ท อั๊พ)

You say you want me
(ยู เซย์ ยู ว้อนท มี)
That you hate me
(แดท ยู เฮท มี)
Try to love me wanna break me
(ธราย ทู ลัฝ มี วอนนา เบร๊ค มี)
Guess I’m sleeping on the couch again
(เกสส แอม ซลีพพิง ออน เดอะ เคาช อะเกน)
You say no, when you mean yes
(ยู เซย์ โน , เว็น ยู มีน เย็ซ)
Is this a game some kind of test
(อีส ดิส ซา เกม ซัม ไคนด์ อ็อฝ เทสท์)
Now why cant we just
(นาว วาย แค็นท วี จั๊สท)
Turn out the light
(เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท)
Forget how to fight
(ฟอร์เก๊ท ฮาว ทู ไฟ้ท)
Cuz we got tonight
(คัซ วี ก็อท ทูไน๊ท)

Cuz
(คัซ)
When we take our clothes off
(เว็น วี เท้ค เอ๊า คโลฑ ออฟฟ)
Don’t you know the world stops
(ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ เวิลด สท๊อพ)
When we touch, when we kiss
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ)
When we shut up for a moment
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ ฟอร์ รา โม๊เม้นท)
We are minded by the one thing
(วี อาร์ ไมนด์ บาย ดิ วัน ทริง)
You on me or nothing
(ยู ออน มี ออ นัธอิง)
When we touch, when we kiss,
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ ,)
When we shut up
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ)
Don’t say anything at all
(ด้อนท์ เซย์ เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)

You throw a glass straight at my head
(ยู โธรว์ อะ กล๊าสส สเทร๊ท แอ็ท มาย เฮด)
Swear up and down you want me dead
(สแวร์ อั๊พ แอนด์ เดาน ยู ว้อนท มี เด้ด)
I guess love is in the air tonight
(ไอ เกสส ลัฝ อีส ซิน ดิ แอร์ ทูไน๊ท)
You bite my neck, I pull your hair
(ยู ไบ้ท์ มาย เน็ค , ไอ พูลล ยุร แฮร์)
Next thing we know, no underwear
(เน๊กซท ทริง วี โนว์ , โน อั๊นเด้อร์แวร์)
Now why can’t we just
(นาว วาย แค็นท วี จั๊สท)
Turn out the light, forget how to fight
(เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท , ฟอร์เก๊ท ฮาว ทู ไฟ้ท)
Cuz we got tonight
(คัซ วี ก็อท ทูไน๊ท)

Cuz
(คัซ)
When we take our clothes off
(เว็น วี เท้ค เอ๊า คโลฑ ออฟฟ)
Don’t you know the world stops
(ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ เวิลด สท๊อพ)
When we touch, when we kiss
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ)
When we shut up for a moment [Turn out the light]
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ ฟอร์ รา โม๊เม้นท [ เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท ])
We are minded by the one thing [Forget how to fight]
(วี อาร์ ไมนด์ บาย ดิ วัน ทริง [ ฟอร์เก๊ท ฮาว ทู ไฟ้ท ])
You on me or nothing [We got tonight]
(ยู ออน มี ออ นัธอิง [ วี ก็อท ทูไน๊ท ])
When we touch, when we kiss,
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ ,)
When we shut up
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ)
And it just had to be you
(แอนด์ ดิท จั๊สท แฮ็ด ทู บี ยู)
When we take our clothes off
(เว็น วี เท้ค เอ๊า คโลฑ ออฟฟ)
Don’t you know the world stops
(ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ เวิลด สท๊อพ)
When we touch, when we kiss
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ)
When we shut up for a moment [And it just had to be you]
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ ฟอร์ รา โม๊เม้นท [ แอนด์ ดิท จั๊สท แฮ็ด ทู บี ยู ])
We are minded by the one thing
(วี อาร์ ไมนด์ บาย ดิ วัน ทริง)
You on me or nothing
(ยู ออน มี ออ นัธอิง)
When we touch, when we kiss,
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ ,)
When we shut up [Shut up, shut up, shut up]
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ [ ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ ])
Don’t say anything at all
(ด้อนท์ เซย์ เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)

Use your tongue to wet your lips
(ยู๊ส ยุร ทั๊ง ทู เว๊ท ยุร ลิพ)
Touch them with your fingertips
(ทั๊ช เด็ม วิธ ยุร ฟิงเกอร์ทิป)
Don’t say nothing else
(ด้อนท์ เซย์ นัธอิง เอ๊ลส)
Shut up, shut up, shut up, shut up
(ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ)
Only wanna hear your breath
(โอ๊นลี่ วอนนา เฮียร ยุร บรี๊ทฺรฺ)
Your sigh, your scream, you’re nothing less
(ยุร ไซ , ยุร สครีม , ยัวร์ นัธอิง เลซ)
Don’t say nothing else
(ด้อนท์ เซย์ นัธอิง เอ๊ลส)
Shut up, shut up, shut up, shut up
(ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ)
Shut up
(ชั๊ท อั๊พ)

When we take our clothes off
(เว็น วี เท้ค เอ๊า คโลฑ ออฟฟ)
Don’t you know the world stops
(ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ เวิลด สท๊อพ)
When we touch, when we kiss
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ)
When we shut up for a moment [Turn out the light]
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ ฟอร์ รา โม๊เม้นท [ เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท ])
We are minded by the one thing [Forget how to fight]
(วี อาร์ ไมนด์ บาย ดิ วัน ทริง [ ฟอร์เก๊ท ฮาว ทู ไฟ้ท ])
You on me or nothing [We got tonight]
(ยู ออน มี ออ นัธอิง [ วี ก็อท ทูไน๊ท ])
When we touch, when we kiss,
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ ,)
When we shut up
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ)
And it just had to be you
(แอนด์ ดิท จั๊สท แฮ็ด ทู บี ยู)
When we take our clothes off
(เว็น วี เท้ค เอ๊า คโลฑ ออฟฟ)
Don’t you know the world stops
(ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ เวิลด สท๊อพ)
When we touch, when we kiss
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ)
When we shut up for a moment [Just shut up, shut up, shut up]
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ ฟอร์ รา โม๊เม้นท [ จั๊สท ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ ])
We are minded by the one thing
(วี อาร์ ไมนด์ บาย ดิ วัน ทริง)
You on me or nothing
(ยู ออน มี ออ นัธอิง)
When we touch, when we kiss,
(เว็น วี ทั๊ช , เว็น วี คิซ ,)
When we shut up [Shut up, shut up, shut up]
(เว็น วี ชั๊ท อั๊พ [ ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ , ชั๊ท อั๊พ ])
Don’t say anything at all
(ด้อนท์ เซย์ เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shut up คำอ่านไทย Nick Lachey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น