เนื้อเพลง Moneytalks คำอ่านไทย AC/DC

Tailored suits, chauffered cars
( เท๊เล่อร์ ซุ๊ท , ชาฟเฟอร์ คารํ)
Fine hotels and big cigars
(ไฟน โฮเท็ล แซน บิ๊ก ซิกา)
Up for grabs, up for a price
(อั๊พ ฟอร์ แกร๊บ , อั๊พ ฟอร์ รา ไพร๊ซ์)
Where the red hot girls keep on dancing through the night
(แวร์ เดอะ เร้ด ฮอท เกิร์ล คี๊พ ออน แด็นซิง ทรู เดอะ ไน๊ท)
The claim is on you
(เดอะ เคลม อีส ออน ยู)
The sights are on me
(เดอะ ไซ๊ท แซร์ ออน มี)
So what do you do
(โซ ว๊อท ดู ยู ดู)
That’s guaranteed
(แด้ท แกแรนที)
Hey little girl, you want it all
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล , ยู ว้อนท ดิธ ดอร์)
The furs, the diamonds, the painting on the wall
(เดอะ เฟอร์ , เดอะ ได๊ม่อนดํ , เดอะ เพนทิง ออน เดอะ วอลล์)

Come on, come on, love me for the money
(คัมมอน , คัมมอน , ลัฝ มี ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
Come on, come on, listen to the moneytalk
(คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ moneytalk)
Come on, come on, love me for the money
(คัมมอน , คัมมอน , ลัฝ มี ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
Come on, come on, listen to the moneytalk
(คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ moneytalk)

A French maid, foreign chef
(อะ ฟเร็นช เหมด , ฟอร์เรน เช๊ฟ)
A big house with king size bed
(อะ บิ๊ก เฮ้าส วิธ คิง ไซ๊ซ เบ๊ด)
You’ve had enough, you ship them out
(ยู๊ฟ แฮ็ด อีน๊าฟ , ยู ชิพ เด็ม เอ๊าท)
The dollar’s up – down, you’d better buy the pound
(เดอะ ดอลเลอะ อั๊พ เดาน , ยูต เบ๊ทเท่อร์ บาย เดอะ เพานด)
The claim is on you
(เดอะ เคลม อีส ออน ยู)
The sights are on me
(เดอะ ไซ๊ท แซร์ ออน มี)
So what do you do
(โซ ว๊อท ดู ยู ดู)
That’s guaranteed
(แด้ท แกแรนที)
Hey little girl, you broke the laws
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล , ยู บโรค เดอะ ลอว์)
You hustle, you deal, you steal from us all
(ยู เฮสเซล , ยู ดีล , ยู สทีล ฟรอม อัซ ซอร์)

Come on, come on, love me for the money
(คัมมอน , คัมมอน , ลัฝ มี ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
Come on, come on, listen to the moneytalk
(คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ moneytalk)
Come on, come on, love me for the money
(คัมมอน , คัมมอน , ลัฝ มี ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
Come on, come on, listen to the moneytalk
(คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ moneytalk)
Moneytalks, yeah, yeah
(Moneytalks , เย่ , เย่)

Money talks, B.S. walks
(มั๊นนี่ ท๊อล์ค , บี เอส ว๊อล์ค)
Money talks, come on, come on
(มั๊นนี่ ท๊อล์ค , คัมมอน , คัมมอน)

Come on, come on, love me for the money
(คัมมอน , คัมมอน , ลัฝ มี ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
Come on, come on, listen to the moneytalk
(คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ moneytalk)
Come on, come on, love me for the money
(คัมมอน , คัมมอน , ลัฝ มี ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
Come on, come on, listen to the moneytalk
(คัมมอน , คัมมอน , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ moneytalk)

Moneytalks, moneytalk, talk, talk
(Moneytalks , moneytalk , ท๊อล์ค , ท๊อล์ค)
Hear it talk
(เฮียร อิท ท๊อล์ค)

Yeah, yeah, yeah Moneytalks
(เย่ , เย่ , เย่ Moneytalks)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moneytalks คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น