เนื้อเพลง Three Horny Devils คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

Three horny devils on the late night creep
( ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล ออน เดอะ เหลท ไน๊ท ครีพ)
One, two, three horny devils
(วัน , ทู , ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล)
Kottonmouth Kings rollin’ through O.C.
(Kottonmouth คิง โรลลิน ทรู โอ ซี)
Bass first, then comes the treble
(แบ็ซ เฟิร์สท , เด็น คัม เดอะ เท่เบิล)
Three horny devils on the late night creep
(ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล ออน เดอะ เหลท ไน๊ท ครีพ)
One, two three horny devils
(วัน , ทู ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล)
And if ya feelin’ [?] fool ya betta leave, ya beta leave fool
(แอนด์ อิ๊ฟ ยา ฟีลิน [ ] ฟูล ยา แบทดา ลี๊ฝ , ยา บีทะ ลี๊ฝ ฟูล)

I’m one of the three of the horniest devils
(แอม วัน อ็อฝ เดอะ ทรี อ็อฝ เดอะ horniest เด๊ฝิ้ล)
I’m not Violent J but I’m a psychopathic rebel
(แอม น็อท ไฝ๊โอเล้นท เจ บั๊ท แอม มา psychopathic เร๊เบ่ล)
Just a bud smokin panty feelin’ P-Town kid
(จั๊สท ดา บัด สโมกิน panty ฟีลิน พี ทาวน์ คิด)
Got a 77 slant nose V-dub biatch
(ก็อท ดา 77 ซแล็นท โน้ส วี ดับ biatch)

Well this is for the b*tchez and the b*tch boyz too
(เวลล ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ บี *tchez แอนด์ เดอะ บี *tch บอยซ์ ทู)
I’m Saint Dog from that Kottonmouth Krew
(แอม เซ๊นท ด้อกก ฟรอม แดท Kottonmouth Krew)
Ya sister go inside to drink a 40 oz brew
(ยา ซิ๊สเท่อร์ โก อิ๊นไซด์ ทู ดริ๊งค กา 40 oz บรู)
Gettin’ laid in the back of a Subaru
(เกดดิน เลด อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ Subaru)
A Subaru, I thought you knew
(อะ Subaru , ไอ ธอท ยู นยู)
I did her doggy style like Scooby Doo
(ไอ ดิด เฮอ ดอกกิ สไทล์ ไล๊ค สกูบี้ ดู)
Now listen up ladies check it out they call me Saint
(นาว ลิ๊สซึ่น อั๊พ เลดิส เช็ค อิท เอ๊าท เด คอลลํ มี เซ๊นท)
I try to be a good guy but the truth it is I ain’t
(ไอ ธราย ทู บี อะ กู๊ด กาย บั๊ท เดอะ ทรู๊ธ อิท อีส ซาย เอน)
See I huffs on the paint [paint]
(ซี ไอ ฮัฟ ออน เดอะ เพ้นท [ เพ้นท ])
Take rips on the dank [dank]
(เท้ค ริพ ออน เดอะ แด็งค [ แด็งค ])
And if I’m at a party I might hit the nitrous tank
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม แอ็ท ดา พ๊าร์ที่ ไอ ไมท ฮิท เดอะ nitrous แท๊งค)
Fill it up, s*ck it in wa was to the head wa was to the head
(ฟิลล อิท อั๊พ , เอส *ck อิท อิน วา วอส ทู เดอะ เฮด วา วอส ทู เดอะ เฮด)
Fill it up, s*ck it in wa was to the head
(ฟิลล อิท อั๊พ , เอส *ck อิท อิน วา วอส ทู เดอะ เฮด)
D-Loc’s got the bud that make your eyes turn red
(ดี ลอคซฺ ก็อท เดอะ บัด แดท เม้ค ยุร อาย เทิร์น เร้ด)
Its a 9.4 on a Richter scale
(อิทซ ซา 9 4 ออน อะ Richter สเคล)
I got the green farm buds and they ain’t for sale,
(ไอ ก็อท เดอะ กรีน ฟาร์ม บัด แซน เด เอน ฟอร์ เซล ,)
The sh*t we smoke man would never fail us
(เดอะ ฌะ *ที วี สโม๊ค แมน เวิด เน๊เฝ่อร์ เฟล อัซ)
For the Kottonmouth Kings to inhale, biatch
(ฟอร์ เดอะ Kottonmouth คิง ทู อินเฮล , biatch)

Three horny devils on the late night creep
(ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล ออน เดอะ เหลท ไน๊ท ครีพ)
One, two, three horny devils
(วัน , ทู , ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล)
Kottonmouth Kings rollin’ through O.C.
(Kottonmouth คิง โรลลิน ทรู โอ ซี)
Bass first, then comes the treble
(แบ็ซ เฟิร์สท , เด็น คัม เดอะ เท่เบิล)
Three horny devils on the late night creep
(ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล ออน เดอะ เหลท ไน๊ท ครีพ)
One, two three horny devils
(วัน , ทู ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล)
And if ya feelin’ [?] fool ya betta leave, ya betta leave fool
(แอนด์ อิ๊ฟ ยา ฟีลิน [ ] ฟูล ยา แบทดา ลี๊ฝ , ยา แบทดา ลี๊ฝ ฟูล)

I’m gettin’ drunk smokin blunts like these white boys should
(แอม เกดดิน ดรั๊งค สโมกิน บลันท ไล๊ค ฑิส ไว๊ท บอย เชิด)
They call me crazy crack straight peckerwood
(เด คอลลํ มี คเรสิ แคร๊ค สเทร๊ท peckerwood)
But I’m just a kid walkin’ on this earth
(บั๊ท แอม จั๊สท ดา คิด วอคกิน ออน ดิส เอิร์ทร)
And yes I rock the microphone for what its worth
(แอนด์ เย็ซ ซาย ร๊อค เดอะ ไมคโระโฟน ฟอร์ ว๊อท อิทซ เวิร์ธ)
And for what its worth we’re all one in the same
(แอนด์ ฟอร์ ว๊อท อิทซ เวิร์ธ เวีย ออล วัน อิน เดอะ เซม)
Got a little horny devil that controls my brain
(ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮอนิ เด๊ฝิ้ล แดท คอนโทรล มาย เบรน)
Hey hey hey got a bowl, get a light
(เฮ เฮ เฮ ก็อท ดา โบลว์ , เก็ท ดา ไล๊ท)
I beat in the mic some ask for the night
(ไอ บีท อิน เดอะ ไมคะ ซัม อาสคฺ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Saint diggy-Dog takin’ on oncomers
(เซ๊นท ดิ๊กกี้ ด้อกก ทอคกิ่น ออน oncomers)
Winter, spring, and summer I’m burnin’ through the rubbers
(วิ๊นเท่อร์ , สพริง , แอนด์ ซั๊มเม่อร์ แอม เบินนิน ทรู เดอะ รั๊บเบ่อร์)
Burnin’ through the rubbers and strippers man
(เบินนิน ทรู เดอะ รั๊บเบ่อร์ แซน strippers แมน)
Bet I’ll hit more skin than you can
(เบ๊ท อิลล ฮิท โม สกิน แฑ็น ยู แคน)
When your high goes flat Pakelika’s got the best
(เว็น ยุร ไฮฮ โกซ แฟลท Pakelikas ก็อท เดอะ เบ๊สท์)
Fix you up fill you up with the fat green snacks
(ฟิกซ์ ยู อั๊พ ฟิลล ยู อั๊พ วิธ เดอะ แฟท กรีน สแน๊ค)
Phillies always roll like a wrestlin match
(ฟิวลี ออลเว โรลล ไล๊ค เก wrestlin แหมทช์)
So light it up, go to sleep, Kottonmouth on the creep
(โซ ไล๊ท ดิธ อั๊พ , โก ทู สลี๊พ , Kottonmouth ออน เดอะ ครีพ)
Horny devils always huntin always rollin’ 3-Deep
(ฮอนิ เด๊ฝิ้ล ออลเว ฮันติน ออลเว โรลลิน 3 ดี๊พ)
Three horny devils [three horny devils]
(ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล [ ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล ])

Three horny devils on the late night creep
(ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล ออน เดอะ เหลท ไน๊ท ครีพ)
One, two, three horny devils
(วัน , ทู , ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล)
Kottonmouth Kings rollin’ through O.C., three horny devils
(Kottonmouth คิง โรลลิน ทรู โอ ซี , ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล)
Three horny devils on the late night creep,three horny devils
(ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล ออน เดอะ เหลท ไน๊ท ครีพ , ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล)

I’m D-Loco, I sip pot cocoa
(แอม ดี โลโก , ไอ ซิพ พ๊อท โคโค)
I wont f*ck a girl if the b*tch is a broke ho
(ไอ ว็อนท เอฟ *ck กา เกิร์ล อิ๊ฟ เดอะ บี *tch อีส ซา บโรค โฮ)
I’m Saint Doggy drinkin’s my hobby,
(แอม เซ๊นท ดอกกิ ดริงคิน มาย ฮอบบิ ,)
I’ll split yo lip if yo ass gets foggy
(อิลล สพลิ๊ท โย ลิพ อิ๊ฟ โย อาซ เก็ท ฟอกกิ)
I’m X Daddy betcha I have these fine young fillies in my ’62 Caddy
(แอม เอ๊กซฺ แดดดิ เบทชา ไอ แฮ็ฝ ฑิส ไฟน ยัง fillies ซิน มาย 62 แคดดิ)
Three horny devils psychotic rebels
(ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล ไซโคดิก เร๊เบ่ล)
Rollin’ 3-Deep b*tch, so turn up yo treble
(โรลลิน 3 ดี๊พ บี *tch , โซ เทิร์น อั๊พ โย เท่เบิล)
I was born and bred to rip this [?]
(ไอ วอส บอน แอนด์ บเร็ด ทู ริพ ดิส [ ])
Takin’ 7 bong loads to the mother f*ckin head
(ทอคกิ่น 7 บอง โหลด ทู เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin เฮด)
I’m a late night crawler, P-Town Baller,
(แอม มา เหลท ไน๊ท ครอลเออะ , พี ทาวน์ บอลเลอ ,)
Creepin’ up on ya like a creepy crawler
(คลีพปิน อั๊พ ออน ยา ไล๊ค เก ครีพอิ ครอลเออะ)
haha
(ฮาฮา)

One, two three horny devils
(วัน , ทู ทรี ฮอนิ เด๊ฝิ้ล)
Bass first, then comes the treble
(แบ็ซ เฟิร์สท , เด็น คัม เดอะ เท่เบิล)
O.C. hittin new levels
(โอ ซี ฮิทดิน นิว เล๊เฝ่ล)

I’m D-Loc twelve hoochie strollin’, phillie blunt rollin’,
(แอม ดี Loc ทเว้ลฝ hoochie strollin , ฟิวลี บลันท โรลลิน ,)
My bug ain’t stolen naw, kinda, not really just some of the parts
(มาย บั๊ก เอน ซโทเล็น นอว , กินดา , น็อท ริแอ็ลลิ จั๊สท ซัม อ็อฝ เดอะ พาร์ท)
Like the end of the rims the bumps and the box
(ไล๊ค ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ริม เดอะ บั๊มพํ แซน เดอะ บ๊อกซฺ)
Man I touch a brew but I am hard to reach 1605 down in Huntington Beach
(แมน นาย ทั๊ช อะ บรู บั๊ท ไอ แอ็ม ฮาร์ด ทู รี๊ช 1605 เดาน อิน Huntington บีช)
Just to get lit and do another show ya hear bump, bump all night long
(จั๊สท ทู เก็ท ลิท แอนด์ ดู อะน๊าเทร่อร์ โชว์ ยา เฮียร บั๊มพํ , บั๊มพํ ออล ไน๊ท ลอง)
I said bump, bump but that’s another song and that’s another track
(ไอ เซ็ด บั๊มพํ , บั๊มพํ บั๊ท แด้ท อะน๊าเทร่อร์ ซ็อง แอนด์ แด้ท อะน๊าเทร่อร์ แทร็ค)
So bring it back to the facts of the subject
(โซ บริง อิท แบ็ค ทู เดอะ แฟคท อ็อฝ เดอะ ซั๊บเจ็คท)
F*ck it lets fish bowl this bucket
(เอฟ *ck อิท เล็ท ฟิช โบลว์ ดิส บัคเค็ท)
Lets fish bowl this bucket, yea lets fish bowl this bucket
(เล็ท ฟิช โบลว์ ดิส บัคเค็ท , เย เล็ท ฟิช โบลว์ ดิส บัคเค็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Three Horny Devils คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น