เนื้อเพลง Ready To Die คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

Yeah…
( เย่)
Yeah…
(เย่)
[You ready motherf*cker?]
([ ยู เร๊ดี้ motherf*cker ])
[We gon’ kill your ass]
([ วี ก็อน คิลล์ ยุร อาซ ])

As I grab the glock, put it to your headpiece
(แอส ซาย แกร๊บ เดอะ คล็อก , พุท ดิธ ทู ยุร headpiece)
One in the chamber, the safety is off release
(วัน อิน เดอะ เชมเบอะ , เดอะ เซพทิ อีส ออฟฟ รีลี๊ส)
Straight at your dome homes, I wanna see cabbage
(สเทร๊ท แอ็ท ยุร โดม โฮม , ไอ วอนนา ซี แคบบิจ)
Biggie Smalls the savage, doin your brain cells much damage
(บิ๊กกี้ สมอลล์ เดอะ แซเหวจ , โดย ยุร เบรน เซล มัช แด๊เหมจ)
Teflon is the material for the imperial
(เทฟรอน อีส เดอะ มะเทียเรียล ฟอร์ ดิ อิมพี๊เรี่ยล)
mic ripper girl stripper the Henny sipper
(ไมคะ รีพเพอะ เกิร์ล stripper เดอะ เฮนนี่ sipper)
I drop lyrics off and on like a lightswitch
(ไอ ดรอพ ลีริค ออฟฟ แอนด์ ออน ไล๊ค เก lightswitch)
Quick to grab the right b*tch and make her drive
(ควิค ทู แกร๊บ เดอะ ไร๊ท บี *tch แอนด์ เม้ค เฮอ ไดร๊ฝ)
the Q-45, glocks and tecs are expected when I wreck sh*t
(เดอะ คิว 45 , คล็อก แซน tecs แซร์ เอ็กซเพ็คท เว็น นาย เร๊ค ฌะ *ที)
Respect is collected, so check it
(เรสเพ๊คท อีส คอลเล๊คท , โซ เช็ค อิท)
I got techniques drippin out my b*ttcheeks
(ไอ ก็อท เท็คนีค ดริพปิน เอ๊าท มาย บี *ttcheeks)
Sleep on my stomach so I don’t f*ck up my sheets, huh
(สลี๊พ ออน มาย สโท๊มัช โซ ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck อั๊พ มาย ฌีท , ฮู)
My sh*t is deep, deeper than my grave G
(มาย ฌะ *ที อีส ดี๊พ , ดิพเพอ แฑ็น มาย เกรฝ จี)
I’m ready to die and nobody can save me
(แอม เร๊ดี้ ทู ดาย แอนด์ โนบอดี้ แคน เซฝ มี)
F*ck the world, f*ck my moms and my girl
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด , เอฟ *ck มาย มัม แซน มาย เกิร์ล)
My life is played out like a jheri curl, I’m ready to die
(มาย ไล๊ฟ อีส เพลย์ เอ๊าท ไล๊ค เก jheri เคิล , แอม เร๊ดี้ ทู ดาย)

As I sit back and look when I used to be a crook
(แอส ซาย ซิท แบ็ค แอนด์ ลุ๊ค เว็น นาย ยู๊ส ทู บี อะ ครุค)
Doin whatever it took from snatchin chains to pocketbooks
(โดย ฮว็อทเอฝเออะ อิท ทุค ฟรอม snatchin เชน ทู pocketbooks)
A big BAD motherf*cker on the wrong road
(อะ บิ๊ก แบ้ด motherf*cker ออน เดอะ รอง โร้ด)
I got some drugs tried to get the avenue sold
(ไอ ก็อท ซัม ดรัก ทไร ทู เก็ท ดิ แอ๊ฝเฝนิว โซลด)
I want it all from the Rolexes
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ ฟรอม เดอะ โรเรกซิส)
to the Lexus gettin paid, is all I expected
(ทู เดอะ เล็กเซด เกดดิน เพลด , อีส ซอร์ ไอ เอ็กซเพ็คท)
My mother didn’t give me what I want, what the f*ck?
(มาย ม๊าเธ่อร์ ดิ๊นอิน กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ ว้อนท , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck)
Now I got a glock, makin motherf*ckers duck
(นาว ไอ ก็อท ดา คล็อก , เมกิน motherf*ckers ดั๊ค)
Sh*t is real, and hungry’s how I feel
(ฌะ *ที อีส เรียล , แอนด์ ฮั๊งกรี้ ฮาว ไอ ฟีล)
I rob and steal because that money got that whip appeal
(ไอ ร๊อบ แอนด์ สทีล บิคอส แดท มั๊นนี่ ก็อท แดท ฮวิพ แอพพีล)
Kickin n*ggaz down the steps just for rep
(คิคคิน เอ็น *ggaz เดาน เดอะ สเท็พ จั๊สท ฟอร์ เร็พ)
Any repercussion lead to n*ggaz gettin wet
(เอ๊นี่ รีเพอะคัฌอัน ลี๊ด ทู เอ็น *ggaz เกดดิน เว๊ท)
The infrared’s at your head real steady
(ดิ อินเฟอเรท แอ็ท ยุร เฮด เรียล สเท๊ดี้)
You better grab your guns cause I’m ready, ready
(ยู เบ๊ทเท่อร์ แกร๊บ ยุร กัน ค๊อส แอม เร๊ดี้ , เร๊ดี้)

I’m ready to die!
(แอม เร๊ดี้ ทู ดาย !)
[Nah we ain’t gon’ kill your ass yet]
([ นาห์ วี เอน ก็อน คิลล์ ยุร อาซ เย๊ท ])
[We gonna make you suffer]
([ วี กอนนะ เม้ค ยู ซั๊ฟเฟ่อร์ ])

In a sec I throw the tec to your f*ckin neck
(อิน อะ เซค ไอ โธรว์ เดอะ tec ทู ยุร เอฟ *ckin เน็ค)
Everybody hit the deck, Biggie bout to get some wreck
(เอวี่บอดี้ ฮิท เดอะ เด็ค , บิ๊กกี้ เบาท ทู เก็ท ซัม เร๊ค)
Quick to leave you in a coffin, for slick talkin
(ควิค ทู ลี๊ฝ ยู อิน อะ ค๊อฟฟิน , ฟอร์ ซลิค ทอคกิ่น)
You better act like CeCe, and keep on walkin
(ยู เบ๊ทเท่อร์ แอ๊คท ไล๊ค CeCe , แอนด์ คี๊พ ออน วอคกิน)
When I hit ya, I split ya to the white meat
(เว็น นาย ฮิท ยา , ไอ สพลิ๊ท ยา ทู เดอะ ไว๊ท มี๊ท)
You swung on like you slumber right you fell to the conrete
(ยู ซวัง ออน ไล๊ค ยู ซลัมเบอะ ไร๊ท ยู เฟ็ล ทู เดอะ conrete)
Your face, my feet, they meet, we’re stompin
(ยุร เฟซ , มาย ฟีท , เด มี๊ท , เวีย สตอมพิน)
I’m rippin MC’s from Tallahassee, to Compton
(แอม ริพปิน เมซีสฺ ฟรอม Tallahassee , ทู คอมตัน)
Biggie Smalls on a higher plane
(บิ๊กกี้ สมอลล์ ออน อะ ไฮเออะ เพลน)
N*ggaz say I’m strange deranged because I put the 12 gauge to your brain
(เอ็น *ggaz เซย์ แอม สเทร๊งจ ดิเรนจ บิคอส ไอ พุท เดอะ 12 เกจ ทู ยุร เบรน)
Make your sh*t splatter
(เม้ค ยุร ฌะ *ที ซพแลทเทอะ)
Mix the blood like batter then my pocket gets fatter
(มิกซ์ เดอะ บลัด ไล๊ค แบทเทอะ เด็น มาย พ๊อคเค่ท เก็ท fatter)
after the hit, leave you on the street with your neck split
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ฮิท , ลี๊ฝ ยู ออน เดอะ สทรีท วิธ ยุร เน็ค สพลิ๊ท)
down your backbone to where your motherf*ckin cheek drip
(เดาน ยุร แบ็คโบน ทู แวร์ ยุร motherf*ckin ชีค ดริพ)
The sh*t I kick, rip it through the vest
(เดอะ ฌะ *ที ไอ คิ๊ค , ริพ อิท ทรู เดอะ เฝ็ซท)
Biggie Smalls passin any test, I’m ready to die!
(บิ๊กกี้ สมอลล์ passin เอ๊นี่ เทสท์ , แอม เร๊ดี้ ทู ดาย !)

I’m ready
(แอม เร๊ดี้)
[Time to go, we gonna put you out your misery motherf*cker]
([ ไทม์ ทู โก , วี กอนนะ พุท ยู เอ๊าท ยุร มีสริ motherf*cker ])
N*ggaz definitely know what time it is
(เอ็น *ggaz เดฟอินิทลิ โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส)
The Notorious one in full effect
(เดอะ โนโท๊เรียส วัน อิน ฟูล เอฟเฟ็ค)
for ninety-three!
(ฟอร์ ไนนทิ ทรี !)
Suicidal, I’m ready!
(ซยูอิไซดแอ็ล , แอม เร๊ดี้ !)

[Now I lay me down to sleep]
([ นาว ไอ เลย์ มี เดาน ทู สลี๊พ ])
Yeah
(เย่)
[Pray the Lord my soul to keep]
([ เพรย์ เดอะ หลอร์ด มาย โซล ทู คี๊พ ])
[If I should die before I wake]
([ อิ๊ฟ ฟาย เชิด ดาย บีฟอร์ ไอ เว้ค ])
[I pray the Lord my soul to take]
([ ไอ เพรย์ เดอะ หลอร์ด มาย โซล ทู เท้ค ])
[Cause I’m ready to die]
([ ค๊อส แอม เร๊ดี้ ทู ดาย ])

[All y’all motherf*ckers come with me if you want to]
([ ออล ยอล motherf*ckers คัม วิธ มี อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู ])

[Biggie Smalls the biggest man]
([ บิ๊กกี้ สมอลล์ เดอะ บิ๊กเกส แมน ])
[Rockin on and on in ninety-three, Easy Mo Bee]
([ รอคกิน ออน แอนด์ ออน อิน ไนนทิ ทรี , อีสอิ โม บี ])
[Third Eye, and the rest of the Bad Boy fam]
([ เทริ๊ด อาย , แอนด์ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ แบ้ด บอย แฟม ])
[I don’t wanna see no cryin at my funeral]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี โน คายอิน แอ็ท มาย ฟิ๊วเนอร่อล ])

[feat. Puff Daddy]
([ ฟีท พัฟ แดดดิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ready To Die คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น