เนื้อเพลง Ye Shall Be Changed คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

You harbor resentment
(ยู ฮาเบอะ ริเสนทเม็นท)
You know there ain’t too much of a thrill
(ยู โนว์ แดร์ เอน ทู มัช อ็อฝ อะ ธริล)
You wish for contentment
(ยู วิ๊ช ฟอร์ ค็อนเทนทเม็นท)
But you got an emptiness that can’t be filled
(บั๊ท ยู ก็อท แอน เอมทิเน็ซ แดท แค็นท บี ฟิลล)
You’ve had enough hatred
(ยู๊ฟ แฮ็ด อีน๊าฟ เฮทเร็ด)
Your bones are breaking [and you] can’t find nothing sacred, [but]
(ยุร โบน แซร์ บเรคคิง [ แอนด์ ยู ] แค็นท ไฟนด์ นัธอิง เซคเร็ด , [ บั๊ท ])

Ye shall be changed, ye shall be changed
(ยี แชลล์ บี เช้งจํ , ยี แชลล์ บี เช้งจํ)
In a twinkling of an eye, when the last trumpet blows
(อิน อะ ทวิงคลิง อ็อฝ แอน อาย , เว็น เดอะ ล๊าสท ทรัมเพ็ท โบลว์)
The dead will arise and burst out of your cloths
(เดอะ เด้ด วิล อะไร๊ส แอนด์ เบิ๊ร์สท เอ๊าท อ็อฝ ยุร โคลท)
And ye shall be changed
(แอนด์ ยี แชลล์ บี เช้งจํ)

Everything you’ve gotten
(เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ กอททน)
You’ve gotten by sweat, blood and muscle
(ยู๊ฟ กอททน บาย สเว็ท , บลัด แอนด์ มั๊สเคิ่ล)
From early in the morning ’til way past dark
(ฟรอม เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ทิล เวย์ พาสท์ ด๊าร์ค)
All you ever do is hustle
(ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ ดู อีส เฮสเซล)
All your loved ones have walked out the door
(ออล ยุร ลัฝ วัน แฮ็ฝ ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์)
You’re not even sure ’bout your wife and kids no more, but
(ยัวร์ น็อท อี๊เฝ่น ชัวร์ เบาท ยุร ไว๊ฟ แอนด์ คิด โน โม , บั๊ท)

Ye shall be changed, ye shall be changed
(ยี แชลล์ บี เช้งจํ , ยี แชลล์ บี เช้งจํ)
In a twinkling of an eye, when the last trumpet blows
(อิน อะ ทวิงคลิง อ็อฝ แอน อาย , เว็น เดอะ ล๊าสท ทรัมเพ็ท โบลว์)
The dead will arise and burst out of your cloths
(เดอะ เด้ด วิล อะไร๊ส แอนด์ เบิ๊ร์สท เอ๊าท อ็อฝ ยุร โคลท)
And ye shall be changed
(แอนด์ ยี แชลล์ บี เช้งจํ)

[Now] the past don’t control you
([ นาว ] เดอะ พาสท์ ด้อนท์ คอนโทรล ยู)
But the future’s like a roulette wheel spinning
(บั๊ท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ไล๊ค เก รูเลท วีล สปินนิ่ง)
[And] deep down inside
([ แอนด์ ] ดี๊พ เดาน อิ๊นไซด์)
You know you need a whole new beginning
(ยู โนว์ ยู นี๊ด อะ โฮล นิว บีกีนนิง)
Don’t have to go to Russia or Iran
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ทู รัฌอะ ออ อิราน)
Just surrender to God and He’ll move you right here where you stand, and
(จั๊สท เซอร์เร๊นเด้อร์ ทู ก๊อด แอนด์ เฮ็ลล มู๊ฝ ยู ไร๊ท เฮียร แวร์ ยู สแทนด์ , แอนด์)

Ye shall be changed, ye shall be changed
(ยี แชลล์ บี เช้งจํ , ยี แชลล์ บี เช้งจํ)
In a twinkling of an eye, when the last trumpet blows
(อิน อะ ทวิงคลิง อ็อฝ แอน อาย , เว็น เดอะ ล๊าสท ทรัมเพ็ท โบลว์)
The dead will arise and burst out of your cloths
(เดอะ เด้ด วิล อะไร๊ส แอนด์ เบิ๊ร์สท เอ๊าท อ็อฝ ยุร โคลท)
And ye shall be changed
(แอนด์ ยี แชลล์ บี เช้งจํ)

You drink bitter water
(ยู ดริ๊งค บิ๊ทเท่อร์ ว๊อเท่อร)
And you been eating the bread of sorrow
(แอนด์ ยู บีน อีสดิง เดอะ เบร้ด อ็อฝ ซ๊อโร่ว)
You can’t live for today
(ยู แค็นท ไล้ฝ ฟอร์ ทูเดย์)
When all you’re ever thinking of is tomorrow
(เว็น ออล ยัวร์ เอ๊เฝ่อร์ ติ้งกิง อ็อฝ อีส ทูม๊อโร่ว)
The path you’ve endured has been rough
(เดอะ พาธ ยู๊ฟ เอ็นเดียวรํ แฮ็ส บีน รั๊ฟ)
And when you’ve decided that you’ve had enough, then
(แอนด์ เว็น ยู๊ฟ ดีไซด์ แดท ยู๊ฟ แฮ็ด อีน๊าฟ , เด็น)

Ye shall be changed, ye shall be changed
(ยี แชลล์ บี เช้งจํ , ยี แชลล์ บี เช้งจํ)
In a twinkling of an eye, when the last trumpet blows
(อิน อะ ทวิงคลิง อ็อฝ แอน อาย , เว็น เดอะ ล๊าสท ทรัมเพ็ท โบลว์)
The dead will arise and burst out of your cloths
(เดอะ เด้ด วิล อะไร๊ส แอนด์ เบิ๊ร์สท เอ๊าท อ็อฝ ยุร โคลท)
And ye shall be changed
(แอนด์ ยี แชลล์ บี เช้งจํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ye Shall Be Changed คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น