เนื้อเพลง Beach Ball คำอ่านไทย Dave Matthews Band

All the world is like a beach ball
( ออล เดอะ เวิลด อีส ไล๊ค เก บีช บอล)
Out in space between the waves
(เอ๊าท อิน สเพ๊ซ บีทะวีน เดอะ เว๊ฝ)
In the hands of laughing babies
(อิน เดอะ แฮนด์ อ็อฝ ลาฟอิง เบบีสฺ)
All the world is a gum ball shape
(ออล เดอะ เวิลด อีส ซา กัม บอล เชพ)

Hello moon
(เฮ็ลโล มูน)
Hello stars in the sky
(เฮ็ลโล สทาร์ ซิน เดอะ สกาย)
Heaven wants you
(เฮ๊ฝเฝ่น ว้อนท ยู)
To answer me a while
(ทู แอ๊นเซ่อร มี อะ ไวล์)

I ring the bell till someone listens
(ไอ ริง เดอะ เบลล์ ทิลล์ ซัมวัน ลิ๊สซึ่น)
Look upon this burning city
(ลุ๊ค อุพอน ดิส เบรินนิง ซิ๊ที่)
Victory smiles the wicked man
(ฝีคทรี่ สไมล์ เดอะ วิค แมน)
Does he feel the weight of every finger
(โด ฮี ฟีล เดอะ เว๊ท อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ ฟิ๊งเก้อร)
Hanging off his heavy hand
(แฮงอิง ออฟฟ ฮิส เฮ๊ฝฝี่ แฮนด์)

I ring the bell till someone listens
(ไอ ริง เดอะ เบลล์ ทิลล์ ซัมวัน ลิ๊สซึ่น)
Bring me gold and bring me wisdom
(บริง มี โกลด์ แอนด์ บริง มี วีสดัม)
Give me scars to bring me grace
(กี๊ฝ มี ซคา ทู บริง มี เกร๊ซ)
And wicked wit and when I use it
(แอนด์ วิค วิท แอนด์ เว็น นาย ยู๊ส อิท)
Dash the hopes of those who hate me
(แด็ฌ เดอะ โฮพ อ็อฝ โฑส ฮู เฮท มี)
Give me love big as a mountain
(กี๊ฝ มี ลัฝ บิ๊ก แอส ซา เม๊าเท่น)
Of a whole, yeah
(อ็อฝ อะ โฮล , เย่)

I ring the bell till someone listens
(ไอ ริง เดอะ เบลล์ ทิลล์ ซัมวัน ลิ๊สซึ่น)
Melt your words right to my skin
(เม้ลท ยุร เวิร์ด ไร๊ท ทู มาย สกิน)
And your smile, my flesh and bones
(แอนด์ ยุร สไมล์ , มาย เฟลช แอนด์ โบน)
From the mountains I will sing you
(ฟรอม เดอะ เม๊าเท่น ซาย วิล ซิง ยู)
Through your veins my river flows
(ทรู ยุร เฝน มาย ริ๊เฝ่อร์ โฟลว์)

I ring the bell till someone listens
(ไอ ริง เดอะ เบลล์ ทิลล์ ซัมวัน ลิ๊สซึ่น)
Bring me gold and bring me wisdom
(บริง มี โกลด์ แอนด์ บริง มี วีสดัม)
Give me scars to bring me grace
(กี๊ฝ มี ซคา ทู บริง มี เกร๊ซ)
And wicked wit and when I use it
(แอนด์ วิค วิท แอนด์ เว็น นาย ยู๊ส อิท)
Dash the hopes of those who hate me
(แด็ฌ เดอะ โฮพ อ็อฝ โฑส ฮู เฮท มี)
Give me love big as a mountain
(กี๊ฝ มี ลัฝ บิ๊ก แอส ซา เม๊าเท่น)
Of the whole, yeah
(อ็อฝ เดอะ โฮล , เย่)

I ring the bell till someone listens
(ไอ ริง เดอะ เบลล์ ทิลล์ ซัมวัน ลิ๊สซึ่น)
Bring me gold and bring me wisdom
(บริง มี โกลด์ แอนด์ บริง มี วีสดัม)
Give me scars to bring me grace
(กี๊ฝ มี ซคา ทู บริง มี เกร๊ซ)
And wicked wit and when I use it
(แอนด์ วิค วิท แอนด์ เว็น นาย ยู๊ส อิท)
Dash the hopes of those who hate me
(แด็ฌ เดอะ โฮพ อ็อฝ โฑส ฮู เฮท มี)
Give me love big as a beach ball, yeah
(กี๊ฝ มี ลัฝ บิ๊ก แอส ซา บีช บอล , เย่)
Oh, give me love big as a beach ball
(โอ , กี๊ฝ มี ลัฝ บิ๊ก แอส ซา บีช บอล)
Of a whole, yeah
(อ็อฝ อะ โฮล , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beach Ball คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น