เนื้อเพลง All My Life คำอ่านไทย Flo Rida

All my life, had to hustle just to make a way
( ออล มาย ไล๊ฟ , แฮ็ด ทู เฮสเซล จั๊สท ทู เม้ค เก เวย์)
All my life, riding dirty on the highway
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไรดอิง เดอทิ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
All my life and it all changed in one day
(ออล มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดิท ออล เช้งจํ อิน วัน เดย์)
All my life it’s the moment I been waiting on
(ออล มาย ไล๊ฟ อิทซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ บีน เวททิง ออน)
All my life, had to hustle just to make a way
(ออล มาย ไล๊ฟ , แฮ็ด ทู เฮสเซล จั๊สท ทู เม้ค เก เวย์)
All my life, riding dirty on the highway
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไรดอิง เดอทิ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
All my life and it all changed in one day
(ออล มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดิท ออล เช้งจํ อิน วัน เดย์)
All my life it’s the moment I been waiting on
(ออล มาย ไล๊ฟ อิทซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ บีน เวททิง ออน)
The hood never caused but they all was hard
(เดอะ ฮุด เน๊เฝ่อร์ แคสซฺ บั๊ท เด ออล วอส ฮาร์ด)
His kind never represented love at all
(ฮิส ไคนด์ เน๊เฝ่อร์ รีเพรสเซ่นท ลัฝ แอ็ท ดอร์)
Purple hearts in the hood, them ghetto scars
(เพ๊อร์เพิ่ล ฮาร์ท ซิน เดอะ ฮุด , เด็ม เกทโท ซคา)
Where every time I see my daddy it was just a mirage
(แวร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซี มาย แดดดิ อิท วอส จั๊สท ดา มิหราจ)
Now my mammy need a mechanic when the car wouldn’t start
(นาว มาย แมมมิ นี๊ด อะ เม๊คาหนิค เว็น เดอะ คารํ วูดดึ่น สท๊าร์ท)
I couldn’t understand it, even told it to god
(ไอ คูดซึ่น อั๊นเด้อรสแทนด ดิท , อี๊เฝ่น โทลด ดิท ทู ก๊อด)
Now my family in jeans, headed straight to the top
(นาว มาย แฟ๊มิลี่ อิน ยีน , เฮด สเทร๊ท ทู เดอะ ท๊อพ)
Access granted with this empty can of starch
(แอ๊คเซส แกร๊นท วิธ ดิส เอ๊มพที่ แคน อ็อฝ สท๊าร์ช)
No not the
(โน น็อท เดอะ)
Yellow tape was the moon every night on the block
(เย๊ลโล่ว เท๊พ วอส เดอะ มูน เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ออน เดอะ บล๊อค)
Surrounded by the stars them dirty cars
(เซอร์ราวนด์ บาย เดอะ สทาร์ เด็ม เดอทิ คารํ)
Dreadlocks in the grill try to camouflage
(เดรดลอค ซิน เดอะ กริลล์ ธราย ทู แค๊มเม่อฟล๊าจ)
Gotta make it out for real for I be at large
(กอททะ เม้ค อิท เอ๊าท ฟอร์ เรียล ฟอร์ ไอ บี แอ็ท ลาร์จ)
I wrote XXL in the view of my squad
(ไอ โรท XXL อิน เดอะ ฝิว อ็อฝ มาย ซคว็อด)
Got a record on the shelf they say I’m good at the mall
(ก็อท ดา เร๊คขอร์ด ออน เดอะ เช๊ลฟ เด เซย์ แอม กู๊ด แอ็ท เดอะ มอลล์)
Gotta learn to help myself no sugar to borrow
(กอททะ เลิร์น ทู เฮ้ลพ ไมเซลฟ โน ชู๊ก้าร ทู บ๊อโร่ว)
Cause…
(ค๊อส)
All my life, had to hustle just to make a way
(ออล มาย ไล๊ฟ , แฮ็ด ทู เฮสเซล จั๊สท ทู เม้ค เก เวย์)
All my life, riding dirty on the highway
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไรดอิง เดอทิ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
All my life and it all changed in one day
(ออล มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดิท ออล เช้งจํ อิน วัน เดย์)
All my life it’s the moment I been waiting on
(ออล มาย ไล๊ฟ อิทซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ บีน เวททิง ออน)
All my life, had to hustle just to make a way
(ออล มาย ไล๊ฟ , แฮ็ด ทู เฮสเซล จั๊สท ทู เม้ค เก เวย์)
All my life, riding dirty on the highway
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไรดอิง เดอทิ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
All my life and it all changed in one day
(ออล มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดิท ออล เช้งจํ อิน วัน เดย์)
All my life it’s the moment I been waiting on
(ออล มาย ไล๊ฟ อิทซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ บีน เวททิง ออน)
A four course meal every first of the month
(อะ โฟ คอร์ส มีล เอ๊เฝอร์รี่ เฟิร์สท อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
Everybody in the projects family home
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ โพร๊เจ็คท แฟ๊มิลี่ โฮม)
Don’t know you till the DJ like I want some
(ด้อนท์ โนว์ ยู ทิลล์ เดอะ ดีเจ ไล๊ค ไก ว้อนท ซัม)
But before thanksgiving, was a catholic nun
(บั๊ท บีฟอร์ thanksgivings , วอส ซา แคธโอะลิค นัน)
Crabs in the bucket dirty 11 to 1
(แคร๊บ ซิน เดอะ บัคเค็ท เดอทิ 11 ทู 1)
Without the struggle probably never woulda heard of lebron
(วิธเอ๊าท เดอะ สทรั๊กเกิ้ล พรอบอับลิ เน๊เฝ่อร์ วู๊ดดา เฮิด อ็อฝ lebron)
Try and juggle in the casket with ya sister lavonne
(ธราย แอนด์ จักกล อิน เดอะ แคซเค็ท วิธ ยา ซิ๊สเท่อร์ lavonne)
Suicide, live lavish at the tip of my tongue
(ซุยไซ้ด , ไล้ฝ แลฝอิฌ แอ็ท เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย ทั๊ง)
Only thing come to ratchet was the 23rd song
(โอ๊นลี่ ทริง คัม ทู แรชเอท วอส เดอะ 23rd ซ็อง)
Yeah it coulda been tragic for the boy from the scums
(เย่ อิท คอดา บีน ทแรจอิค ฟอร์ เดอะ บอย ฟรอม เดอะ ซคัม)
Yeah he got the craftmatic no rest till I won
(เย่ ฮี ก็อท เดอะ craftmatic โน เรสท ทิลล์ ไอ ว็อน)
Life took a stab at him couldn’t punch him alone
(ไล๊ฟ ทุค กา ซแท็บ แอ็ท ฮิม คูดซึ่น พั๊นช ฮิม อะโลน)
Born near the savages kinda made me numb
(บอน เนียร์ เดอะ แซเหวจ กินดา เมด มี นัมบ์)
Two doors from where the dope boi magic was slung
(ทู ดอร์ ฟรอม แวร์ เดอะ โดพ บอย แม๊จิค วอส ซลัง)
It was real not a fancy, they’d kill ya for crumbs
(อิท วอส เรียล น็อท ดา แฟ๊นซี , เดยฺ คิลล์ ยา ฟอร์ ครัม)
Only reason why I rap, keep from being a bum
(โอ๊นลี่ รี๊ซั่น วาย ไอ แร็พ , คี๊พ ฟรอม บีอิง อะ บัม)
Cause…
(ค๊อส)
All my life, had to hustle just to make a way
(ออล มาย ไล๊ฟ , แฮ็ด ทู เฮสเซล จั๊สท ทู เม้ค เก เวย์)
All my life, riding dirty on the highway
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไรดอิง เดอทิ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
All my life and it all changed in one day
(ออล มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดิท ออล เช้งจํ อิน วัน เดย์)
All my life it’s the moment I been waiting on
(ออล มาย ไล๊ฟ อิทซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ บีน เวททิง ออน)
All my life, had to hustle just to make a way
(ออล มาย ไล๊ฟ , แฮ็ด ทู เฮสเซล จั๊สท ทู เม้ค เก เวย์)
All my life, riding dirty on the highway
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไรดอิง เดอทิ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
All my life and it all changed in one day
(ออล มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดิท ออล เช้งจํ อิน วัน เดย์)
All my life it’s the moment I been waiting on
(ออล มาย ไล๊ฟ อิทซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ บีน เวททิง ออน)
Sitting here, reminiscing,
(ซีททิง เฮียร , เรมินิสซิง ,)
Of all the nights I had to grind
(อ็อฝ ออล เดอะ ไน๊ท ซาย แฮ็ด ทู ไกรนด)
Taking chances with the system,
(เทคอิง แช้นซํ วิธ เดอะ ซิ๊สเท่ม ,)
I put my whole life on the line
(ไอ พุท มาย โฮล ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์)
All my life know it ain’t been sweet
(ออล มาย ไล๊ฟ โนว์ อิท เอน บีน สวี้ท)
All my life I been in the streets
(ออล มาย ไล๊ฟ ไอ บีน อิน เดอะ สทรีท)
All my life up against concrete
(ออล มาย ไล๊ฟ อั๊พ อะเก๊นสท ค๊อนครีท)
All my life mama gave me the speech
(ออล มาย ไล๊ฟ มามะ เกฝ มี เดอะ สพีช)
All my life somebody died every week
(ออล มาย ไล๊ฟ ซัมบอดี้ ดาย เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค)
All my life ducking the police
(ออล มาย ไล๊ฟ ดัคกิง เดอะ โพลิ๊ซ)
All my life without soda I weeped
(ออล มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท โซดะ ไอ วีพ)
All my life no first class seats
(ออล มาย ไล๊ฟ โน เฟิร์สท คลาสสํ ซีท)
All my life, had to hustle just to make a way
(ออล มาย ไล๊ฟ , แฮ็ด ทู เฮสเซล จั๊สท ทู เม้ค เก เวย์)
All my life, riding dirty on the highway
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไรดอิง เดอทิ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
All my life and it all changed in one day
(ออล มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดิท ออล เช้งจํ อิน วัน เดย์)
All my life it’s the moment I been waiting on
(ออล มาย ไล๊ฟ อิทซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ บีน เวททิง ออน)
All my life, had to hustle just to make a way
(ออล มาย ไล๊ฟ , แฮ็ด ทู เฮสเซล จั๊สท ทู เม้ค เก เวย์)
All my life, riding dirty on the highway
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไรดอิง เดอทิ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
All my life and it all changed in one day
(ออล มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดิท ออล เช้งจํ อิน วัน เดย์)
All my life it’s the moment I been waiting on
(ออล มาย ไล๊ฟ อิทซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ บีน เวททิง ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All My Life คำอ่านไทย Flo Rida

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น