เนื้อเพลง Surrendering คำอ่านไทย Alanis Morissette

you were full and fully capable
( ยู เวอ ฟูล แอนด์ ฟูลลิ แค๊พพะเบิ้ล)
you were self sufficient and needless
(ยู เวอ เซลฟ์ ซัฟฟีฌเอ็นท แอนด์ นีดเล็ซ)
your house was fully decorated in that sense
(ยุร เฮ้าส วอส ฟูลลิ เด๊คโคเหรท อิน แดท เซ้นส)

you were taken with me to a point
(ยู เวอ เทคเอ็น วิธ มี ทู อะ พ๊อยท์)
a case of careful what you wish for
(อะ เค๊ส อ็อฝ แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู วิ๊ช ฟอร์)
but what you knew was enough to begin
(บั๊ท ว๊อท ยู นยู วอส อีน๊าฟ ทู บีกิน)

and so you called and courted fiercely
(แอนด์ โซ ยู คอลลํ แอนด์ คอร์ท เฟียซลิ)
so you rached out, entirely fearless
(โซ ยู เรซอิ เอ๊าท , เอ็นไทรลิ เฟียเล็ซ)
and yet you knew of reservation and how it serves
(แอนด์ เย๊ท ยู นยู อ็อฝ เรเสอะเฝฌัน แอนด์ ฮาว อิท เซิร์ฝ)

and I salute you for your courage
(แอนด์ ดาย ซัลหลูท ยู ฟอร์ ยุร เค๊อเหรจ)
and I applaud your perseverance
(แอนด์ ดาย แอพพล้อด ยุร เพอซิเฝียแร็นซ)
and I embrace you for your faith in the face of adversarial forces
(แอนด์ ดาย เอ็มเบรซ ยู ฟอร์ ยุร เฟท อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ adversarial ฟอร์ซ)
that I represent
(แดท ไอ รีเพรสเซ่นท)

so you were in but not entirely
(โซ ยู เวอ อิน บั๊ท น็อท เอ็นไทรลิ)
you were up for this but not totally
(ยู เวอ อั๊พ ฟอร์ ดิส บั๊ท น็อท โททอลลี่)
you knew how arms length-ing can maintain doubt
(ยู นยู ฮาว อาร์ม เล้นธ อิง แคน เมนเทน เดาท)

and so you fell and you’re intact
(แอนด์ โซ ยู เฟ็ล แอนด์ ยัวร์ อินแท็คท)
so you dove in and you’re still breathing
(โซ ยู ดัฝ อิน แอนด์ ยัวร์ สทิลล บรีสดิง)
so you jumped and you’re still flying if not shocked
(โซ ยู จั๊มพ แอนด์ ยัวร์ สทิลล ฟไลอิง อิ๊ฟ น็อท ช๊อค)

and I support you in your trusting
(แอนด์ ดาย ซั๊พผอร์ท ยู อิน ยุร ทรัซทิง)
and I commend you for your wisdom
(แอนด์ ดาย ค็อมเมนด ยู ฟอร์ ยุร วีสดัม)
and I’m amazed by your surrender in the face of threatening forces
(แอนด์ แอม อะแม๊ซฺ บาย ยุร เซอร์เร๊นเด้อร์ อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ธเรทนิง ฟอร์ซ)
that I represent
(แดท ไอ รีเพรสเซ่นท)

you found creative ways to distance
(ยู เฟานด คริเอทิฝ เวย์ ทู ดิ๊สแท่นซํ)
you hid away from much through humor
(ยู ฮิด อะเวย์ ฟรอม มัช ทรู ฮิ๊วเม่อร์)
your choice of armor was your intellect
(ยุร ช๊อยซํ อ็อฝ อาเมอะ วอส ยุร อีนเท็ลเล็คท)

and so you felt and you’re still here
(แอนด์ โซ ยู เฟ็ลท แอนด์ ยัวร์ สทิลล เฮียร)
and so you died and you’re still standing
(แอนด์ โซ ยู ดาย แอนด์ ยัวร์ สทิลล ซแทนดิง)
and so you softened and you’re still safely in command
(แอนด์ โซ ยู ซอฟเอ็น แอนด์ ยัวร์ สทิลล เซพลิ อิน คอมมานด์)

self protection was in times of true danger
(เซลฟ์ พโระเทคฌัน วอส ซิน ไทม์ อ็อฝ ทรู แด๊งเจ้อร์)
your best defense to mistrust and be wary
(ยุร เบ๊สท์ ดิเฟนซ ทู มิซทรัซท แอนด์ บี แวริ)
surrendering a feat of unequalled measure
(เซอเรนเดอร์ริง อะ ฟีท อ็อฝ unequalled เม๊เช่อร์)
and I’m thrilled to let you in
(แอนด์ แอม ธริล ทู เล็ท ยู อิน)
overjoyed to be let in in kind
(โอเฝอะจอยด ทู บี เล็ท อิน อิน ไคนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Surrendering คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น