เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Superchick

Verse:
( เฝิซ :)
No one sits with him, he doesn’t fit in
(โน วัน ซิท วิธ ฮิม , ฮี ดัสอินท ฟิท อิน)
But we feel like we do when we make fun of him
(บั๊ท วี ฟีล ไล๊ค วี ดู เว็น วี เม้ค ฟัน อ็อฝ ฮิม)
Cause you want to belong do you go along
(ค๊อส ยู ว้อนท ทู บีลอง ดู ยู โก อะลอง)
Cause his pain is the price paid for you to belong
(ค๊อส ฮิส เพน อีส เดอะ ไพร๊ซ์ เพลด ฟอร์ ยู ทู บีลอง)
It’s not like we hate him or want him to die
(อิทซ น็อท ไล๊ค วี เฮท ฮิม ออ ว้อนท ฮิม ทู ดาย)
But maybe he goes home and thinks suicide
(บั๊ท เมบี ฮี โกซ โฮม แอนด์ ทริ๊งค ซุยไซ้ด)
Or he comes back to school with a gun at his side
(ออ ฮี คัม แบ็ค ทู สคูล วิธ อะ กัน แอ็ท ฮิส ไซด์)
And a kindness from you might have saved his life
(แอนด์ อะ ไคนดเน็ซ ฟรอม ยู ไมท แฮ็ฝ เซฝ ฮิส ไล๊ฟ)

Tag:
(แท็ก :)
Heroes are made when you make a choice
(อีโร แซร์ เมด เว็น ยู เม้ค เก ช๊อยซํ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
You could be a hero
(ยู เคิด บี อะ ฮีโร่)
Heroes do what’s right
(อีโร ดู ว๊อท ไร๊ท)
You could be a hero
(ยู เคิด บี อะ ฮีโร่)
You might save a life
(ยู ไมท เซฝ อะ ไล๊ฟ)
You could be a hero, You could join the fight
(ยู เคิด บี อะ ฮีโร่ , ยู เคิด จอย เดอะ ไฟ้ท)
For what’s right for what’s right for what’s right
(ฟอร์ ว๊อท ไร๊ท ฟอร์ ว๊อท ไร๊ท ฟอร์ ว๊อท ไร๊ท)

Verse:
(เฝิซ :)
No one talks to her, she feels so alone
(โน วัน ท๊อล์ค ทู เฮอ , ชี ฟีล โซ อะโลน)
She’s in too much pain to survive on her own
(ชี ซิน ทู มัช เพน ทู เซอร์ไฝ๊ฝ ออน เฮอ โอว์น)
The hurt she can’t handle overflows to a knife
(เดอะ เฮิร์ท ชี แค็นท แฮ๊นเดิ้ล โอเฝิฟโล ทู อะ ไน๊ฟ)
She writes on her arm, wants to give up her life
(ชี ไร๊ท ออน เฮอ อาร์ม , ว้อนท ทู กี๊ฝ อั๊พ เฮอ ไล๊ฟ)
Each day she goes on is a day that she is brave,
(อีช เดย์ ชี โกซ ออน อีส ซา เดย์ แดท ชี อีส เบร๊ฝ ,)
Fighting the lie that giving up is the way,
(ไฟท์ดิง เดอะ ไล แดท กีฝวิง อั๊พ อีส เดอะ เวย์ ,)
Each moment of courage her own life she saves
(อีช โม๊เม้นท อ็อฝ เค๊อเหรจ เฮอ โอว์น ไล๊ฟ ชี เซฝ)
When she throws the pills out a hero is made
(เว็น ชี โธรว์ เดอะ พิลล์ เอ๊าท ดา ฮีโร่ อีส เมด)

Tag
(แท็ก)
Chorus
(ค๊อรัส)

Verse:
(เฝิซ :)
No one talks to him about how he lives
(โน วัน ท๊อล์ค ทู ฮิม อะเบ๊าท ฮาว ฮี ไล้ฝ)
He thinks that the choices he makes are just his
(ฮี ทริ๊งค แดท เดอะ ช๊อยซํ ฮี เม้ค แซร์ จั๊สท ฮิส)
Doesn’t know he’s a leader with the way he behaves
(ดัสอินท โนว์ อีส ซา ลีดเออะ วิธ เดอะ เวย์ ฮี บีแฮฝ)
And others will follow the choices he’s made
(แอนด์ อ๊อเธ่อร์ วิล ฟ๊อลโล่ว เดอะ ช๊อยซํ อีส เมด)
He lives on the edge, he’s old enough to decide
(ฮี ไล้ฝ ออน ดิ เอจ , อีส โอลด์ อีน๊าฟ ทู ดีไซด์)
His brother who wants to be him is just nine
(ฮิส บร๊าเท่อรํ ฮู ว้อนท ทู บี ฮิม อีส จั๊สท ไนน)
He can do what he wants because it’s his right
(ฮี แคน ดู ว๊อท ฮี ว้อนท บิคอส อิทซ ฮิส ไร๊ท)
The choices he makes change a nine year old’s life
(เดอะ ช๊อยซํ ฮี เม้ค เช้งจํ อะ ไนน เยียร์ โอลด์ ไล๊ฟ)

Chorus x2
(ค๊อรัส x2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Superchick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น