เนื้อเพลง Bittersweet Me คำอ่านไทย R.E.M.

I move across, innocence lost
( ไอ มู๊ฝ อะคร๊อส , อีนโนะเซ็นซ ล็อซท)
All flashing pulsar.
(ออล แฟ๊ดชิง pulsar)
I move across the earth in my new pattern shirt.
(ไอ มู๊ฝ อะคร๊อส ดิ เอิร์ทร อิน มาย นิว แพ๊ทเทอร์น เชิ๊ร์ท)
I pass satellites.
(ไอ เพซ แซ๊ทเทลไล้ท)
” You’re so bitter, ” your complaint.
(” ยัวร์ โซ บิ๊ทเท่อร์ , ” ยุร ค็อมพเลนท)
I can’t get you anything.
(ไอ แค็นท เก็ท ยู เอนอิธิง)
I don’t know who you’re living for,
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮู ยัวร์ ลีฝอิง ฟอร์ ,)
I don’t know who you are anymore.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮู ยู อาร์ แอนนี่มอ)

I’d sooner chew my leg off,
(อาย ซูเนอร์ ชิว มาย เล้ก ออฟฟ ,)
Than be trapped in this
(แฑ็น บี แทร๊พ อิน ดิส)
How easy you think of all of this as bittersweet me.
(ฮาว อีสอิ ยู ทริ๊งค อ็อฝ ออล อ็อฝ ดิส แอส บิทเดอร์สวีท มี)

I couldn’t taste it
(ไอ คูดซึ่น เท๊ซท อิท)
I’m tired an naked.
(แอม ไทร์ แอน เน๊คเค่ด)
I don’t know what I’m hungry for,
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ฮั๊งกรี้ ฟอร์ ,)
I don’t know what I want anymore.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนนี่มอ)

I move across, candy floss, I move like a tank.
(ไอ มู๊ฝ อะคร๊อส , แค๊นดี้ ฟล็อซ , ไอ มู๊ฝ ไล๊ค เก แท๊งค)
I move across the room with a heart full of glue
(ไอ มู๊ฝ อะคร๊อส เดอะ รูม วิธ อะ ฮาร์ท ฟูล อ็อฝ กลู)
I’m stronger than you think.
(แอม สตองเกอร์ แฑ็น ยู ทริ๊งค)
Oh my peer, your veneer is wearing thin and cracking.
(โอ มาย เพีย , ยุร เฝะเนีย อีส เวียริง ทริน แอนด์ แคร๊คกิน)
The surface and forms underneath, underneath is lacking.
(เดอะ เซ๊อร์เฟซ แอนด์ ฟอร์ม อันเดอะนีธ , อันเดอะนีธ อีส ลากคิง)

I’d sooner chew my leg off,
(อาย ซูเนอร์ ชิว มาย เล้ก ออฟฟ ,)
Than be trapped in this.
(แฑ็น บี แทร๊พ อิน ดิส)
How easy you think of all of this as bittersweet me.
(ฮาว อีสอิ ยู ทริ๊งค อ็อฝ ออล อ็อฝ ดิส แอส บิทเดอร์สวีท มี)

I couldn’t taste it.
(ไอ คูดซึ่น เท๊ซท อิท)
I’m tired and naked.
(แอม ไทร์ แอนด์ เน๊คเค่ด)
I don’t know what I’m hungry for
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ฮั๊งกรี้ ฟอร์)
I don’t know what I want anymore.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนนี่มอ)

You move across, innocence lost, all static and desire.
(ยู มู๊ฝ อะคร๊อส , อีนโนะเซ็นซ ล็อซท , ออล ซแททอิค แอนด์ ดีไซรํ)
You’re blue in the face from navel gaze, you set yourself on fire.
(ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ ฟรอม เนเฝ็ล เกส , ยู เซ็ท ยุรเซลฟ ออน ไฟเออะร)
You strip down and lay yourself out, I know you can’t fake it.
(ยู ซทริพ เดาน แอนด์ เลย์ ยุรเซลฟ เอ๊าท , ไอ โนว์ ยู แค็นท เฟ้ค อิท)
But are you tired and naked? Are you tired and naked?
(บั๊ท อาร์ ยู ไทร์ แอนด์ เน๊คเค่ด อาร์ ยู ไทร์ แอนด์ เน๊คเค่ด)

I’d sooner chew my leg off,
(อาย ซูเนอร์ ชิว มาย เล้ก ออฟฟ ,)
Than be trapped in this.
(แฑ็น บี แทร๊พ อิน ดิส)
How easy you think of all of this as bittersweet me.
(ฮาว อีสอิ ยู ทริ๊งค อ็อฝ ออล อ็อฝ ดิส แอส บิทเดอร์สวีท มี)

I couldn’t taste it.
(ไอ คูดซึ่น เท๊ซท อิท)
I’m tired and naked.
(แอม ไทร์ แอนด์ เน๊คเค่ด)
I don’t know what I’m hungry for.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ฮั๊งกรี้ ฟอร์)
I don’t know what I want anymore.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนนี่มอ)
I couldn’t taste it.
(ไอ คูดซึ่น เท๊ซท อิท)

I’m tired and naked
(แอม ไทร์ แอนด์ เน๊คเค่ด)
I don’t know what I’m hungry for.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ฮั๊งกรี้ ฟอร์)
I don’t know what I want anymore.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนนี่มอ)
I couldn’t taste it.
(ไอ คูดซึ่น เท๊ซท อิท)
I’m tired and naked.
(แอม ไทร์ แอนด์ เน๊คเค่ด)
I don’t know what I’m hungry for.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ฮั๊งกรี้ ฟอร์)
I don’t know what I want anymore.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bittersweet Me คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น