เนื้อเพลง Babylon Bway คำอ่านไทย Baby Cham

Wha do I mean??……
( Wha ดู ไอ มีน)
Wha I need man so, mek man ah criminal
(Wha ไอ นี๊ด แมน โซ , เม็ก แมน อา ครีมอิแน็ล)
Who dem bwoy yah mon?
(ฮู เดม โบวา ยา มอง)
Yo!, Where dem fool yah???
(โย ! , แวร์ เดม ฟูล ยา)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Hear mi now babylon bwoy
(เฮียร มี นาว บาบี้ลอน โบวา)
Mon how yuh ah touch mi bun Sashi, Cardan Pierre and then yuh pay??!
(มอง ฮาว ยู้ อา ทั๊ช มี บัน Sashi , Cardan พีเอเออร์ แอนด์ เด็น ยู้ เพย์ !)
Hey likkle babylon bwoy, ah who yuh waan fi drape
(เฮ ลิคเกอล บาบี้ลอน โบวา , อา ฮู ยู้ วานนฺ ฟาย ดเรพ)
And put your ting inna dem waist like your gay
(แอนด์ พุท ยุร ทิง อินนา เดม เว๊สท ไล๊ค ยุร เก)
Yuh Mr. babylon bwoy
(ยู้ มีซเทอะ บาบี้ลอน โบวา)
Mi notice yuh ah try itimidate rudebwoy from one day
(มี โน๊ทิซ ยู้ อา ธราย itimidate rudebwoy ฟรอม วัน เดย์)
Listen mi nuh babylon bwoy
(ลิ๊สซึ่น มี นาห์ บาบี้ลอน โบวา)
Same wey ah rotti dem they end up yuh will end up same wey
(เซม เวย์ อา rotti เดม เด เอ็นด อั๊พ ยู้ วิล เอ็นด อั๊พ เซม เวย์)

Watch him now!! Come I check nuh man and dem a scout
(ว๊อทช ฮิม นาว ! ! คัม ไอ เช็ค นาห์ แมน แอนด์ เดม มา สเค๊าท)
Mi well waan stuff up nuh battyman inna him mouth
(มี เวลล วานนฺ สทั๊ฟฟ อั๊พ นาห์ battyman อินนา ฮิม เม๊าธ)
Jah know if mi pressin up heart him a go out
(ย่า โนว์ อิ๊ฟ มี เพรซซิน อั๊พ ฮาร์ท ฮิม มา โก เอ๊าท)
Gwaan like dem wicked and dem caan go a south
(กวอน ไล๊ค เดม วิค แอนด์ เดม caan โก อะ เซ๊าธ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Listen mi nuh babylon bwoy
(ลิ๊สซึ่น มี นาห์ บาบี้ลอน โบวา)
Mon how yuh ah touch mi bun Sashi, Cardan Pierre and then yuh pay??!
(มอง ฮาว ยู้ อา ทั๊ช มี บัน Sashi , Cardan พีเอเออร์ แอนด์ เด็น ยู้ เพย์ !)
Hey likkle babylon bwoy, ah who yuh waan fi drape
(เฮ ลิคเกอล บาบี้ลอน โบวา , อา ฮู ยู้ วานนฺ ฟาย ดเรพ)
And put your ting inna dem waist like your gay
(แอนด์ พุท ยุร ทิง อินนา เดม เว๊สท ไล๊ค ยุร เก)
Yuh Mr. babylon bwoy
(ยู้ มีซเทอะ บาบี้ลอน โบวา)
Notice yuh ah try itimidate rudebwoy from one day
(โน๊ทิซ ยู้ อา ธราย itimidate rudebwoy ฟรอม วัน เดย์)
Hear mi now babylon bwoy
(เฮียร มี นาว บาบี้ลอน โบวา)
Same wey ah rotti dem they end up yuh end up same wey
(เซม เวย์ อา rotti เดม เด เอ็นด อั๊พ ยู้ เอ็นด อั๊พ เซม เวย์)

Wha!!! Box wha?? go box your muma
(Wha ! ! ! บ๊อกซฺ wha โก บ๊อกซฺ ยุร muma)
Mi know yuh and your friend dem woulda kill mi if yuh coulda
(มี โนว์ ยู้ แอนด์ ยุร เฟรน เดม วู๊ดดา คิลล์ มี อิ๊ฟ ยู้ คอดา)
Tek over pickney and dem body well yuh shoulda
(เทค โอ๊เฝ่อร pickney แอนด์ เดม บ๊อดี้ เวลล ยู้ โช๊วดา)
One mind ah tell mi fit..but yuh gooda
(วัน ไมนด์ อา เทลล มี ฟิท บั๊ท ยู้ gooda)
Hear mi ah warn yuh!!!
(เฮียร มี อา วอร์น ยู้ ! ! !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Babylon bwoy
(บาบี้ลอน โบวา)
Mon how yuh ah touch mi bun Sashi, Cardan Pierre and then yuh pay??!
(มอง ฮาว ยู้ อา ทั๊ช มี บัน Sashi , Cardan พีเอเออร์ แอนด์ เด็น ยู้ เพย์ !)
Hey likkle babylon bwoy, ah who yuh waan fi drape
(เฮ ลิคเกอล บาบี้ลอน โบวา , อา ฮู ยู้ วานนฺ ฟาย ดเรพ)
And put your ting inna dem waist like your gay
(แอนด์ พุท ยุร ทิง อินนา เดม เว๊สท ไล๊ค ยุร เก)
Yuh Mr. babylon bwoy
(ยู้ มีซเทอะ บาบี้ลอน โบวา)
Notice yuh ah try itimidate rudebwoy from one day
(โน๊ทิซ ยู้ อา ธราย itimidate rudebwoy ฟรอม วัน เดย์)
Listen mi nuh babylon bwoy
(ลิ๊สซึ่น มี นาห์ บาบี้ลอน โบวา)
Same wey ah rotti dem they end up yuh will end up same wey
(เซม เวย์ อา rotti เดม เด เอ็นด อั๊พ ยู้ วิล เอ็นด อั๊พ เซม เวย์)

Yuh tink I just step past to get dem gold
(ยู้ tink ไอ จั๊สท สเท็พ พาสท์ ทู เก็ท เดม โกลด์)
I got alot of friends in this town
(ไอ ก็อท อล๊อต อ็อฝ เฟรน ซิน ดิส ทาวน์)
But mi a tek it easy, and do my ting neatly
(บั๊ท มี อะ เทค อิท อีสอิ , แอนด์ ดู มาย ทิง นีทลิ)
And my face mi frown anytime yuh waan frown
(แอนด์ มาย เฟซ มี ฟเราน เอนี่ไทม์ ยู้ วานนฺ ฟเราน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Listen mi nuh babylon bwoy
(ลิ๊สซึ่น มี นาห์ บาบี้ลอน โบวา)
Mon how yuh ah touch mi bun Sashi, Cardan Pierre and then yuh pay??!
(มอง ฮาว ยู้ อา ทั๊ช มี บัน Sashi , Cardan พีเอเออร์ แอนด์ เด็น ยู้ เพย์ !)
Hey likkle babylon bwoy, ah who yuh waan fi drape
(เฮ ลิคเกอล บาบี้ลอน โบวา , อา ฮู ยู้ วานนฺ ฟาย ดเรพ)
And put your ting inna dem waist like your gay
(แอนด์ พุท ยุร ทิง อินนา เดม เว๊สท ไล๊ค ยุร เก)
Yuh Mr. babylon bwoy
(ยู้ มีซเทอะ บาบี้ลอน โบวา)
Notice yuh ah try itimidate rudebwoy from one day
(โน๊ทิซ ยู้ อา ธราย itimidate rudebwoy ฟรอม วัน เดย์)
Hear mi now babylon bwoy
(เฮียร มี นาว บาบี้ลอน โบวา)
Same wey ah rotti dem they end up yuh will end up same wey
(เซม เวย์ อา rotti เดม เด เอ็นด อั๊พ ยู้ วิล เอ็นด อั๊พ เซม เวย์)

Listen mi nuh babylon bwoy, babylon bwoy, babylon boooy!
(ลิ๊สซึ่น มี นาห์ บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน boooy !)
No mi nuh babylon bwoy, babylon bwoy, babylon boooy!
(โน มี นาห์ บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน boooy !)
Hear mi now babylon bwoy, babylon bwoy, babylon boooy!
(เฮียร มี นาว บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน boooy !)
Mek mi tell yuh somethin babylon bwoy, babylon boooy
(เม็ก มี เทลล ยู้ ซัมติน บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน boooy)
Babylon bwooooooyyy!!!!
(บาบี้ลอน bwooooooyyy ! ! ! !)
Let go mi nuh babylon bwoy, babylon bwoy, babylon boooy!
(เล็ท โก มี นาห์ บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน boooy !)
Box pon yuh babylon bwoy, babylon bwoy, babylon boooy!
(บ๊อกซฺ pon ยู้ บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน boooy !)
Drape who??? babylon bwoy, babylon bwoy, babylon boooy!
(ดเรพ ฮู บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน boooy !)
Young fool babylon bwoy, babylon bwoy, babylon boooy!
(ยัง ฟูล บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน boooy !)
Mek mi tell yuh somethin babylon bwoy, babylon bwoy
(เม็ก มี เทลล ยู้ ซัมติน บาบี้ลอน โบวา , บาบี้ลอน โบวา)
Babylon boooy!
(บาบี้ลอน boooy !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Babylon Bway คำอ่านไทย Baby Cham

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น