เนื้อเพลง Jada’s Got a Gun คำอ่านไทย Jadakiss

[Antoine Stanton]
( [ Antoine Stanton ])
In the streets [it’s real]
(อิน เดอะ สทรีท [ อิทซ เรียล ])
sh*t it f*ckin real out here [no doubt…]
(ฌะ *ที ดิธ เอฟ *ckin เรียล เอ๊าท เฮียร [ โน เดาท ])
n*ggas be hatin, violatin [fo sho, f*ck it]
(เอ็น *ggas บี แฮดดิน , violatin [ โฟ โช , เอฟ *ck อิท ])
but you need to know… owww!
(บั๊ท ยู นี๊ด ทู โนว์ อาว !)

HOOK: E McCaine
(ฮุ๊ค : อี McCaine)
Jada’s, got a, Jada’s, got a GUN
(Jadas , ก็อท ดา , Jadas , ก็อท ดา กัน)
N*ggas, clear out, b*tches, duck and RUN
(เอ็น *ggas , เคลียร์ เอ๊าท , บี *tches , ดั๊ค แอนด์ รัน)
Jada’s, got a, Jada’s, got a GUN
(Jadas , ก็อท ดา , Jadas , ก็อท ดา กัน)
N*ggas, clear out, b*tches, duck and RUN
(เอ็น *ggas , เคลียร์ เอ๊าท , บี *tches , ดั๊ค แอนด์ รัน)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
and I been had one so don’t forget that
(แอนด์ ดาย บีน แฮ็ด วัน โซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท แดท)
357 Magnum wit no kickback
(357 แมกนัม วิท โน kickback)
Put ’em all in your six pack for a big stack
(พุท เอ็ม ออล อิน ยุร ซิกซ์ แพ็ค ฟอร์ รา บิ๊ก ซแท็ค)
and I never keep the money where I keep the clips at
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ คี๊พ เดอะ มั๊นนี่ แวร์ ไอ คี๊พ เดอะ คลิพ แอ็ท)
Violatin get you one in your throat
(Violatin เก็ท ยู วัน อิน ยุร โธร๊ท)
you still datin your heat, but me and my guns elope
(ยู สทิลล เดดิน ยุร ฮีท , บั๊ท มี แอนด์ มาย กัน อิโลพ)
when I die bury me with the toast
(เว็น นาย ดาย เบ๊อรี่ มี วิธ เดอะ โท๊สท)
in case I run into a little bit of drama wherever I go
(อิน เค๊ส ไอ รัน อิ๊นทู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ดร๊าม่า ฮแวเรฝเออะ ไอ โก)
and I won’t hesitate, make you levitate
(แอนด์ ดาย ว็อนท เฮ๊สิเทท , เม้ค ยู เลวิเทจ)
hit you with the titanium, 38, and it’s featherweight
(ฮิท ยู วิธ เดอะ ไทเทเนียม , 38 , แอนด์ อิทซ featherweight)
bullets like good dope how I keep ’em coming
(บัลเล่ ไล๊ค กู๊ด โดพ ฮาว ไอ คี๊พ เอ็ม คัมอิง)
kill a couple n*ggas then everybody want ’em
(คิลล์ อะ คั๊พเพิ่ล เอ็น *ggas เด็น เอวี่บอดี้ ว้อนท เอ็ม)
who gon’ shoot and who gon’ brawl
(ฮู ก็อน ชู๊ท แอนด์ ฮู ก็อน บรอล)
if push comes to shove everybody know, you gon’ fall
(อิ๊ฟ พุช คัม ทู ฌัฝ เอวี่บอดี้ โนว์ , ยู ก็อน ฟอลล์)
and I got mine on me
(แอนด์ ดาย ก็อท ไมน์ ออน มี)
the automatic or the 40 cali, or even the black glock nine on me
(ดิ ออโทะแมทอิค ออ เดอะ 40 กาลี , ออ อี๊เฝ่น เดอะ แบล๊ค คล็อก ไนน ออน มี)

HOOK
(ฮุ๊ค)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I got a gun wit 200 shots
(ไอ ก็อท ดา กัน วิท 200 ฌ็อท)
I’m the reason you moved your family to a whole new other block
(แอม เดอะ รี๊ซั่น ยู มู๊ฝ ยุร แฟ๊มิลี่ ทู อะ โฮล นิว อ๊อเธ่อร์ บล๊อค)
I got sh*t that could wake up the deaf
(ไอ ก็อท ฌะ *ที แดท เคิด เว้ค อั๊พ เดอะ ดี๊ฟ)
that’ll knock down the door and break up the steps
(แธดิล น๊อค เดาน เดอะ ดอร์ แอนด์ เบร๊ค อั๊พ เดอะ สเท็พ)
don’t even bother wearin a vest
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น บ๊อเทร่อรฺ เวียริน อะ เฝ็ซท)
cuz these aint the kinda slugs that’s gon’ get lodged in your chest
(คัซ ฑิส เอน เดอะ กินดา ซลัก แด้ท ก็อน เก็ท ล็อจ อิน ยุร เชสทํ)
gotta nighttime scope that could see through the walls
(กอททะ ไนท์ไทม์ สโคพ แดท เคิด ซี ทรู เดอะ วอลล์)
so just to get sh*t crackin I’ma tear up your dog
(โซ จั๊สท ทู เก็ท ฌะ *ที แครกคิน แอมอา เทียร์ อั๊พ ยุร ด้อกก)
I’ma show you what’s dumbin out
(แอมอา โชว์ ยู ว๊อท dumbin เอ๊าท)
and you could believe whatever I shoot it’s comin off or comin out
(แอนด์ ยู เคิด บีลี๊ฝ ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ชู๊ท อิทซ คัมอิน ออฟฟ ออ คัมอิน เอ๊าท)
and don’t even try runnin out
(แอนด์ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย รูนนิน เอ๊าท)
cuz the 44 mag’ll leave your ass by another house
(คัซ เดอะ 44 magll ลี๊ฝ ยุร อาซ บาย อะน๊าเทร่อร์ เฮ้าส)
this is Jadakiss, I’m sprayin everything I see in my radius
(ดิส ซิส Jadakiss , แอม สเปยิน เอ๊วี่ติง ไอ ซี อิน มาย เรเดี๊ยส)
the kids stay blazin sh*t
(เดอะ คิด สเทย์ เบลซิน ฌะ *ที)
which gun is my favorite
(วิช กัน อีส มาย เฟเฝอะริท)
I don’t know I got ’em all from the old to the latest sh*t
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ไอ ก็อท เอ็ม ออล ฟรอม ดิ โอลด์ ทู เดอะ เลทเอ็ซท ฌะ *ที)

HOOK
(ฮุ๊ค)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
guns and the sneakers made Jada
(กัน แซน เดอะ สนิกเกิด เมด Jada)
the b*tches and the reefer came later with the money and the haters
(เดอะ บี *tches แซน เดอะ รีฟเออะ เคม เลทเออะ วิธ เดอะ มั๊นนี่ แอนด์ เดอะ เฮเดอ)
but I’m a humble kid
(บั๊ท แอม มา ฮั๊มเบิ้ล คิด)
still put the pump in your baby mother mouth make her mumble where you live
(สทิลล พุท เดอะ พั๊มพ อิน ยุร เบ๊บี้ ม๊าเธ่อร์ เม๊าธ เม้ค เฮอ มันเบอ แวร์ ยู ไล้ฝ)
25 years no felony I’m tellin y’all
(25 เยียร์ โน เฟลโอะนิ แอม เทลลิน ยอล)
why you think I saved it, to blow a n*gga melon off
(วาย ยู ทริ๊งค ไอ เซฝ ดิท , ทู โบลว์ อะ เอ็น *gga เมลอัน ออฟฟ)
as a young boy always carried a cap gun
(แอส ซา ยัง บอย ออลเว แคร์รี่ อะ แค๊พ กัน)
fell in love wit it first time I clapped one
(เฟ็ล อิน ลัฝ วิท ดิธ เฟิร์สท ไทม์ ไอ แครบชฺ วัน)
now I’m a grown man more mature and pleasant
(นาว แอม มา กโรน แมน โม เมเจ่อร แอนด์ เพลสแอ็นท)
and like hittin n*ggas in the jaw with the desert
(แอนด์ ไล๊ค ฮิทดิน เอ็น *ggas ซิน เดอะ จอ วิธ เดอะ เดสเสิร์ท)
and everybody got a gun, why not me
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ก็อท ดา กัน , วาย น็อท มี)
you gotta keep it on you now it’s just like I.D.
(ยู กอททะ คี๊พ อิท ออน ยู นาว อิทซ จั๊สท ไล๊ค ไก ดี)
and I never seen a man cry til I seen a man shot
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ แมน คราย ทิล ไอ ซีน อะ แมน ฌ็อท)
f*ck pride, bullets is too damn hot
(เอฟ *ck ไพรด์ , บัลเล่ ซิส ทู แดมนํ ฮอท)
so if you aint got one then you gotta run
(โซ อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท วัน เด็น ยู กอททะ รัน)
handle it, or tell the whole world that…
(แฮ๊นเดิ้ล อิท , ออ เทลล เดอะ โฮล เวิลด แดท)

HOOK 2X
(ฮุ๊ค 2X)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jada’s Got a Gun คำอ่านไทย Jadakiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น