เนื้อเพลง Starfish and Coffee คำอ่านไทย Prince

It was 7:45, we were all in line 2 greet the teacher Miss Kathleen
( อิท วอส 7 : 45 , วี เวอ ออล อิน ไลน์ 2 กรีท เดอะ ที๊ชเช่อร มิซ Kathleen)
First was Kevin, then came Lucy, third in line was me
(เฟิร์สท วอส เคฝวิน , เด็น เคม ลูซี่ , เทริ๊ด อิน ไลน์ วอส มี)
All of us were ordinary compared 2 Cynthia Rose
(ออล อ็อฝ อัซ เวอ อ๊อร์ดินารี่ คอมแพร์ 2 Cynthia โรส)
She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose
(ชี ออลเว ซทูด แอ็ท เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ไลน์ , อะ สไมล์ บีนี๊ทร เฮอ โน้ส)
Her favorite number was 20 and every single day
(เฮอ เฟเฝอะริท นั๊มเบ้อร์ วอส 20 แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์)
If U asked her what she had 4 breakfast, this is what she’d say
(อิ๊ฟ ยู อาสคฺ เฮอ ว๊อท ชี แฮ็ด 4 บเรคฟัซท , ดิส ซิส ว๊อท ชี เซย์)

Starfish and coffee, maple syrup and jam
(สตาร์ฟิช แอนด์ คีอฟฟี่ , เมเปิ้ล ซีรัพ แอนด์ แจม)
B*tterscotch clouds and a tangerine, a side order of ham
(บี *tterscotch คลาวดํ แซน อะ แทนเจะรีน , อะ ไซด์ อ๊อร์เด้อร์ อ็อฝ แฮ็ม)
If U set your mind free, baby, maybe U’d understand
(อิ๊ฟ ยู เซ็ท ยุร ไมนด์ ฟรี , เบ๊บี้ , เมบี Ud อั๊นเด้อรสแทนด)
Starfish and coffee, maple syrup and jam
(สตาร์ฟิช แอนด์ คีอฟฟี่ , เมเปิ้ล ซีรัพ แอนด์ แจม)

Cynthia wore the prettiest dress but different color socks
(Cynthia โว เดอะ พรีดีเอส เดรส บั๊ท ดีฟเฟอะเร็นท คัลเออะ ซ๊อค)
Sometimes I wondered if the mates were in her lunchbox [Oh ooh oh]
(ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เดอะ เหมท เวอ อิน เฮอ lunchbox [ โอ อู้ โอ ])
Me and Lucy opened it when Cynthia wasn’t around [Oh ooh oh]
(มี แอนด์ ลูซี่ โอ๊เพ่น ดิท เว็น Cynthia วอสซึ้น อะราวนฺดฺ [ โอ อู้ โอ ])
Lucy cried, I almost died, U know what we found
(ลูซี่ คราย , ไอ อ๊อลโมสท ดาย , ยู โนว์ ว๊อท วี เฟานด)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
Starfish and coffee, maple syrup and jam
(สตาร์ฟิช แอนด์ คีอฟฟี่ , เมเปิ้ล ซีรัพ แอนด์ แจม)
B*tterscotch clouds, a tangerine and a side order of ham
(บี *tterscotch คลาวดํ , อะ แทนเจะรีน แอนด์ อะ ไซด์ อ๊อร์เด้อร์ อ็อฝ แฮ็ม)
If U set your mind free, baby, maybe U’d understand
(อิ๊ฟ ยู เซ็ท ยุร ไมนด์ ฟรี , เบ๊บี้ , เมบี Ud อั๊นเด้อรสแทนด)
Starfish and coffee, maple syrup and jam
(สตาร์ฟิช แอนด์ คีอฟฟี่ , เมเปิ้ล ซีรัพ แอนด์ แจม)

Starfish and coffee
(สตาร์ฟิช แอนด์ คีอฟฟี่)

Cynthia had a happy face, just like the one she draws
(Cynthia แฮ็ด อะ แฮ๊พพี่ เฟซ , จั๊สท ไล๊ค ดิ วัน ชี ดรอว์)
On every wall, in every school, but it’s alright, it’s 4 a worthy cause
(ออน เอ๊เฝอร์รี่ วอลล์ , อิน เอ๊เฝอร์รี่ สคูล , บั๊ท อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ 4 อะ เวอฑิ ค๊อส)
Go on, Cynthia!
(โก ออน , Cynthia !)
Keep sayin’…
(คี๊พ เซย์อิน)

CHORUS
(ค๊อรัส)

[La la la la…]
([ ลา ลา ลา ลา ])
Starfish and coffee, love 4 the soul {x2}
(สตาร์ฟิช แอนด์ คีอฟฟี่ , ลัฝ 4 เดอะ โซล {x2})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Starfish and Coffee คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น