เนื้อเพลง My 1st Song คำอ่านไทย Jay-Z

[Notorious B.I.G. interview]
( [ โนโท๊เรียส บี ไอ จี อิ๊นเทอร์ฝิว ])
I’m just, tryin to stay above water y’know
(แอม จั๊สท , ทายอิน ทู สเทย์ อะโบ๊ฝ ว๊อเท่อร yknow)
Just stay busy, stay workin
(จั๊สท สเทย์ บี๊ซี่ , สเทย์ เวิคกิน)
Puff told me like, the key to this joint
(พัฟ โทลด มี ไล๊ค , เดอะ คีย์ ทู ดิส จอยนท)
The key to staying, on top of things
(เดอะ คีย์ ทู สเตย์ยิ่ง , ออน ท๊อพ อ็อฝ ทริง)
is treat everything like it’s your first project, knahmsayin?
(อีส ทรี๊ท เอ๊วี่ติง ไล๊ค อิทซ ยุร เฟิร์สท โพร๊เจ็คท , knahmsayin)
Like it’s your first day like back when you was an intern
(ไล๊ค อิทซ ยุร เฟิร์สท เดย์ ไล๊ค แบ็ค เว็น ยู วอส แอน อีนเทิน)
Like, that’s how you try to treat things like, just stay hungry
(ไล๊ค , แด้ท ฮาว ยู ธราย ทู ทรี๊ท ทริง ไล๊ค , จั๊สท สเทย์ ฮั๊งกรี้)

[Verse One: Jay-Z]
([ เฝิซ วัน : เจ ซี ])
Uhh, uhh, yes, yes
(อา , อา , เย็ซ , เย็ซ)
Y’all wanna know, why he don’t stop
(ยอล วอนนา โนว์ , วาย ฮี ด้อนท์ สท๊อพ)
Y’all wanna know, why he don’t flop
(ยอล วอนนา โนว์ , วาย ฮี ด้อนท์ ฟล็อพ)
Let me tell you pe-eople why
(เล็ท มี เทลล ยู pe eople วาย)
Came from the bottom of the block I
(เคม ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ เดอะ บล๊อค ไอ)
When I was born, it was sworn, I was never gon’ be sh*t
(เว็น นาย วอส บอน , อิท วอส ซโวน , ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ ก็อน บี ฌะ *ที)
Had to pull the opposite out this b*tch
(แฮ็ด ทู พูลล ดิ อ๊อพโพสิท เอ๊าท ดิส บี *tch)
Had to get my ri-ide on
(แฮ็ด ทู เก็ท มาย ri ไอดี ออน)
Eyes on the prize, Shawn knew I had to
(อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ , ชอน นยู ไอ แฮ็ด ทู)
Had to had to get these chips
(แฮ็ด ทู แฮ็ด ทู เก็ท ฑิส ชิพ)
Had to make moves like Olajuwon
(แฮ็ด ทู เม้ค มู๊ฝ ไล๊ค Olajuwon)
Started out sellin dimes and nicks
(สท๊าร์ท เอ๊าท เซลลิน ไดม แซน นิค)
Graduated to a brick
(กแรจอิวเอ็ท ทู อะ บริ๊ค)
No exaggeration, my infatuation with the strip
(โน เอ็กแสเจอะเรฌัน , มาย อินแฟชิวเอฌัน วิธ เดอะ ซทริพ)
Legendary like a schoolboy
(เลจเอ็นเดริ ไล๊ค เก schoolboy)
Crushin merely nearly every every chick
(Crushin เมียลิ เนียลิ เอ๊เฝอร์รี่ เอ๊เฝอร์รี่ ชิค)
Heavy sh*t – that’s how schoolboy got whipped
(เฮ๊ฝฝี่ ฌะ *ที แด้ท ฮาว schoolboy ก็อท วิพชฺ)
And got left on some ” Just +Me, Myself and I+ ”
(แอนด์ ก็อท เล๊ฟท ออน ซัม ” จั๊สท +มี , ไมเซลฟ แอนด์ ไอ + “)
On some Trugoy sh*t
(ออน ซัม Trugoy ฌะ *ที)
Had your boys threw place up, to a place of no return
(แฮ็ด ยุร บอย ธรู เพลส อั๊พ , ทู อะ เพลส อ็อฝ โน รีเทิร์น)
Had to play with fire and get burned
(แฮ็ด ทู เพลย์ วิธ ไฟเออะร แอนด์ เก็ท เบิร์น)
Only way the boy ever gon’ learn
(โอ๊นลี่ เวย์ เดอะ บอย เอ๊เฝ่อร์ ก็อน เลิร์น)
Had to lay way in the cut, ’til I finally got my turn
(แฮ็ด ทู เลย์ เวย์ อิน เดอะ คัท , ทิล ไอ ไฟแน็ลลิ ก็อท มาย เทิร์น)
Now I’m on top in the spot that I earned
(นาว แอม ออน ท๊อพ อิน เดอะ สพอท แดท ไอ เอิร์น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s my life – it’s my pain and my struggle
(อิทซ มาย ไล๊ฟ อิทซ มาย เพน แอนด์ มาย สทรั๊กเกิ้ล)
The song that I sing to you it’s my ev-ery-thing
(เดอะ ซ็อง แดท ไอ ซิง ทู ยู อิทซ มาย ev เออะริ ทริง)
Treat my first like my last, and my last like my first
(ทรี๊ท มาย เฟิร์สท ไล๊ค มาย ล๊าสท , แอนด์ มาย ล๊าสท ไล๊ค มาย เฟิร์สท)
And my thirst is the same as – when I came
(แอนด์ มาย เทริ๊สท อีส เดอะ เซม แอส เว็น นาย เคม)
It’s my joy and my tears and the laughter it brings to me
(อิทซ มาย จอย แอนด์ มาย เทียร์ แซน เดอะ ลาฟเทอะ อิท บริง ทู มี)
It’s my ev-ery-thing
(อิทซ มาย ev เออะริ ทริง)

[Verse Two: Jay-Z]
([ เฝิซ ทู : เจ ซี ])
Like I never rode in a limo
(ไล๊ค ไก เน๊เฝ่อร์ โรด อิน อะ ลิมโม)
Like I just dropped flows to a demo
(ไล๊ค ไก จั๊สท ดร็อพ โฟลว์ ทู อะ เดโม)
Like it’s ninety-two again and
(ไล๊ค อิทซ ไนนทิ ทู อะเกน แอนด์)
And I got O’s in the rental
(แอนด์ ดาย ก็อท โอเอส ซิน เดอะ เรนแท็ล)
Back in the Stu’ again, no prob’ livin was a whole lot simpler
(แบ็ค อิน เดอะ Stu อะเกน , โน prob ลีฝอิน วอส ซา โฮล ล็อท ซิมเพรอ)
When you think back, you thought that
(เว็น ยู ทริ๊งค แบ็ค , ยู ธอท แดท)
you would never make it this far, then you
(ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ เม้ค อิท ดิส ฟาร์ , เด็น ยู)
take advantage of the luck you handed
(เท้ค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ เดอะ ลัค ยู แฮนด์)
Or the talent, you been given
(ออ เดอะ แท๊เล้นท , ยู บีน กีฝเอ็น)
Ain’t no, half steppin, ain’t no, no slippin
(เอน โน , ฮาล์ฟ สเตปปิน , เอน โน , โน สลิปพิน)
Ain’t no different from a block that’s hidden
(เอน โน ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม มา บล๊อค แด้ท ฮีดดน)
Gotta get it while the getting’s good
(กอททะ เก็ท ดิธ ไวล์ เดอะ เกดดดิ้ง กู๊ด)
Gotta strike while the iron’s hot, ‘fore you stop
(กอททะ สไทร๊ค ไวล์ ดิ ไอ๊อ้อน ฮอท , โฟร์ ยู สท๊อพ)
Then you gotta bid it, good riddance
(เด็น ยู กอททะ บิด ดิท , กู๊ด รีดแด็นซ)
Goodbye, this is my second major breakup
(กู๊ดบาย , ดิส ซิส มาย เซ๊คคั่น เม๊เจ้อร์ breakup)
My first was, with a pager
(มาย เฟิร์สท วอส , วิธ อะ เฝน)
With a hooptie, a cookpot, and the GAME
(วิธ อะ hooptie , อะ cookpot , แอนด์ เดอะ เกม)
This one’s with the stool, with the stage, with the fortune
(ดิส วัน วิธ เดอะ ซทูล , วิธ เดอะ สเท๊จ , วิธ เดอะ ฟ๊อร์จูน)
Maybe not the fortune, but certainly the FAME
(เมบี น็อท เดอะ ฟ๊อร์จูน , บั๊ท เซอทินลิ เดอะ เฟม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s my life – my pain and my struggle
(อิทซ มาย ไล๊ฟ มาย เพน แอนด์ มาย สทรั๊กเกิ้ล)
The song that I sing to you it’s my ev-ery-thing
(เดอะ ซ็อง แดท ไอ ซิง ทู ยู อิทซ มาย ev เออะริ ทริง)
Treat my first like my last, and my last like my first
(ทรี๊ท มาย เฟิร์สท ไล๊ค มาย ล๊าสท , แอนด์ มาย ล๊าสท ไล๊ค มาย เฟิร์สท)
And my thirst is the same as – when I came
(แอนด์ มาย เทริ๊สท อีส เดอะ เซม แอส เว็น นาย เคม)
It’s my joy and my tears and my laughter it brings to me
(อิทซ มาย จอย แอนด์ มาย เทียร์ แซน มาย ลาฟเทอะ อิท บริง ทู มี)
It’s my ev-ery-thing
(อิทซ มาย ev เออะริ ทริง)
Treat my first like my last, and my last like my first
(ทรี๊ท มาย เฟิร์สท ไล๊ค มาย ล๊าสท , แอนด์ มาย ล๊าสท ไล๊ค มาย เฟิร์สท)
And my thirst like the first song I sang
(แอนด์ มาย เทริ๊สท ไล๊ค เดอะ เฟิร์สท ซ็อง ไอ แซ็ง)

[Outro: Jay-Z]
([ เอ๊าโต : เจ ซี ])
Woo! It’s like the blues – we gon’ ride out on this one
(วู ! อิทซ ไล๊ค เดอะ บลู วี ก็อน ไรด์ เอ๊าท ออน ดิส วัน)
Ta-tah, be-hah
(ทา tah , บี ฮ๊า)
Yo Hah, ‘member you was makin them dashes
(โย ฮ๊า , เม๊มเบ่อร์ ยู วอส เมกิน เด็ม dashes)
for them n*ggaa at radio and sh*t?
(ฟอร์ เด็ม เอ็น *ggaa แอ็ท เร๊ดิโอ แอนด์ ฌะ *ที)
Clark Kent, that was good lookin out n*gga
(ครัก Kent , แดท วอส กู๊ด ลุคกิน เอ๊าท เอ็น *gga)
Carlene – who ever thought we’d make it this far homey?
(Carlene ฮู เอ๊เฝ่อร์ ธอท เว็ด เม้ค อิท ดิส ฟาร์ โฮมี)
Sha, they can’t stop us, knahmsayin? Lenny S
(ชา , เด แค็นท สท๊อพ อัซ , knahmsayin เลนนี่ เอส)
Dame whattup? Robbin the bank
(เดม ฮวอทดั๊พ รอบบิน เดอะ แบ๊งค)
N*ggaz thought we was crazy man, ‘member uhh
(เอ็น *ggaz ธอท วี วอส คเรสิ แมน , เม๊มเบ่อร์ อา)
You had that f*cked up ass handwritin
(ยู แฮ็ด แดท เอฟ *cked อั๊พ อาซ handwritin)
You was writin all the numbers that we was spendin now
(ยู วอส ไรดิน ออล เดอะ นั๊มเบ้อร์ แดท วี วอส สเปนดิน นาว)
for the videos we was doin ourselves, whattup?
(ฟอร์ เดอะ ฝีดอิโอ วี วอส โดย เอารเซลฝส , ฮวอทดั๊พ)
Original Flavor, your accountant was crazy wrong and sh*t
(ออริจินัล ฟเลเฝอะ , ยุร แอ็คเคานแท็นท วอส คเรสิ รอง แอนด์ ฌะ *ที)
But we we still put it together
(บั๊ท วี วี สทิลล พุท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Bigs, whassup? ‘Member we went to St. Thomas and uh
(บิ๊ก , ฮวัดสับ เม๊มเบ่อร์ วี เว็นท ทู เอ็ซท โทมัส แซน อา)
But y’all my nizzle, your dog peed on homey leg and sh*t
(บั๊ท ยอล มาย nizzle , ยุร ด้อกก พี ออน โฮมี เล้ก แอนด์ ฌะ *ที)
at his crib – I think that was Rudy
(แอ็ท ฮิส คริบ ไอ ทริ๊งค แดท วอส Rudy)
And they was havin a lil trouble with the pool
(แอนด์ เด วอส เฮฝวิน อะ ลิล ทรั๊บเบิ้ล วิธ เดอะ พูล)
You and Ta-tah was laughin
(ยู แอนด์ ทา tah วอส เลอกิน)
Emory was there, whattup Emory? What up Ta?
(Emory วอส แดร์ , ฮวอทดั๊พ Emory ว๊อท อั๊พ ทา)
Hip-Hop, whattup man?
(ฮิพ ฮ็อพ , ฮวอทดั๊พ แมน)
Ay, ay Hobb, you ain’t, you ain’t have no uhh
(ไอ , ไอ Hobb , ยู เอน , ยู เอน แฮ็ฝ โน อา)
You ain’t have no muh’f*ckin seat on your, on your bicycle
(ยู เอน แฮ็ฝ โน muhf*ckin ซีท ออน ยุร , ออน ยุร ไบซิเคิล)
Now you uhh, the head of black music
(นาว ยู อา , เดอะ เฮด อ็อฝ แบล๊ค มิ๊วสิค)
That’s what I’m talkin bout right there homey – G, whattup G?
(แด้ท ว๊อท แอม ทอคกิ่น เบาท ไร๊ท แดร์ โฮมี จี , ฮวอทดั๊พ จี)
Yessir, e’rybody in the Roc
(เยสเซอร์ , เอรี่บอดี้ อิน เดอะ ร็อค)
Hey Guru, I know you spoiled man
(เฮ กูรู , ไอ โนว์ ยู สพอยล์ แมน)
I be takin them sh*ts in one take
(ไอ บี ทอคกิ่น เด็ม ฌะ *ts ซิน วัน เท้ค)
You gon’ have to punch n*ggaz sh*t, STICK IT, you gon’ be tight
(ยู ก็อน แฮ็ฝ ทู พั๊นช เอ็น *ggaz ฌะ *ที , สทิ๊ค อิท , ยู ก็อน บี ไท๊ท)
OG One, whattup?
(OG วัน , ฮวอทดั๊พ)
I’m a little upset that you wasn’t involved in this whole process
(แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล อั๊พเซ็ท แดท ยู วอสซึ้น อินโฝ๊ลฝ อิน ดิส โฮล โพร๊เซสส)
But it’s all good – whassup Dash?
(บั๊ท อิทซ ซอร์ กู๊ด ฮวัดสับ แด็ฌ)
My whole family, my nephew, cousin Angie, whassup? Te-Tee
(มาย โฮล แฟ๊มิลี่ , มาย เน๊พิ่ว , เค๊าซิน แอนจี้ , ฮวัดสับ Te ที)
[B, B, B, B] Mom, you made the album, how crazy is that?
([ บี , บี , บี , บี ] มัม , ยู เมด ดิ อั๊ลบั้ม , ฮาว คเรสิ อีส แดท)
Bob Allah, rest in peace
(บ็อบ แอลละ , เรสท อิน พี๊ซ)
My pops, rest in peace [Sup A.J.?]
(มาย พ็อพ , เรสท อิน พี๊ซ [ ซัพ อะ เจ ])
Biggie Smalls, rest in peace
(บิ๊กกี้ สมอลล์ , เรสท อิน พี๊ซ)
Uh-uh, uh-uh, uh-uh, uh-uh
(อา อา , อา อา , อา อา , อา อา)
N*gga, I’m bout to go golfin man
(เอ็น *gga , แอม เบาท ทู โก golfin แมน)
Ay, I might even have me a cappuccino, f*ck it!
(ไอ , ไอ ไมท อี๊เฝ่น แฮ็ฝ มี อะ cappuccino , เอฟ *ck อิท !)
I’m goin somewhere nice where no mosquitos at n*gga
(แอม โกอิน ซัมแวร์ ไน๊ซ์ แวร์ โน ม๊อสควิ๊โท่ แอ็ท เอ็น *gga)
Holla at me – it’s your boy!
(ฮอลละ แอ็ท มี อิทซ ยุร บอย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My 1st Song คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น