เนื้อเพลง I Wanna Talk About Me คำอ่านไทย Toby Keith

We talk about your work how your boss is a jerk
( วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร เวิ๊ร์ค ฮาว ยุร บอส ซิส ซา เจิค)
We talk about your church and your head when it hurts
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร เชิร์ช แอนด์ ยุร เฮด เว็น หนิด เฮิร์ท)
We talk about the troubles you’ve been having with your brother
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ยู๊ฟ บีน แฮฝวิ่ง วิธ ยุร บร๊าเท่อรํ)
About your daddy and your mother and your crazy ex-lover
(อะเบ๊าท ยุร แดดดิ แอนด์ ยุร ม๊าเธ่อร์ แอนด์ ยุร คเรสิ เอ็คซ ลัฝเออะ)
We talk about your friends and the places that you’ve been
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร เฟรน แซน เดอะ เพลส แดท ยู๊ฟ บีน)
We talk about your skin and the dimples on your chin
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร สกิน แอนด์ เดอะ ดิมเปิล ออน ยุร ชิน)
The polish on your toes and the run in your hose
(เดอะ โพ๊ลิช ออน ยุร โท แซน เดอะ รัน อิน ยุร โฮส)
And God knows we’re gonna talk about your clothes
(แอนด์ ก๊อด โนว์ เวีย กอนนะ ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร คโลฑ)
You know talking about you makes me smile
(ยู โนว์ ทอคอิง อะเบ๊าท ยู เม้ค มี สไมล์)
But every once in awhile
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ วั๊นซ อิน อะวายลฺ)

I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)
Wanna talk about I
(วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ไอ)
Wanna talk about number one
(วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท นั๊มเบ้อร์ วัน)
Oh my me my
(โอ มาย มี มาย)
What I think, what I like, what I know, what I want, what I see
(ว๊อท ไอ ทริ๊งค , ว๊อท ไอ ไล๊ค , ว๊อท ไอ โนว์ , ว๊อท ไอ ว้อนท , ว๊อท ไอ ซี)
I like talking about you, you, you, you, usually, but occassionally
(ไอ ไล๊ค ทอคอิง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู , ยู , ยูฉัวลิ , บั๊ท occassionally)
I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)
I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)

We talk about your dreams and we talk about your schemes
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร ดรีม แซน วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร สคีม)
your high school team and your moisturizer creme
(ยุร ไฮฮ สคูล ทีม แอนด์ ยุร moisturizer คแร็ม)
We talk about your nanna up in Muncie, Indiana
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร nanna อั๊พ อิน Muncie , อินเดียนา)
We talk about your grandma down in Alabama
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร แกรนมา เดาน อิน อลาบามา)
We talk about your guys of every shape and size
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร กาย อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ เชพ แอนด์ ไซ๊ซ)
The ones that you despise and the ones you idolize
(ดิ วัน แดท ยู ดิซไพส แอนด์ ดิ วัน ยู ไอดะไลส)
We talk about your heart, about your brains and your smarts
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร ฮาร์ท , อะเบ๊าท ยุร เบรน แซน ยุร สมาร์ท)
And your medical charts and when you start
(แอนด์ ยุร เมดอิแค็ล ชาร์ท แซน เว็น ยู สท๊าร์ท)
You know talking about you makes me grin
(ยู โนว์ ทอคอิง อะเบ๊าท ยู เม้ค มี กริน)
But every now and then
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ นาว แอนด์ เด็น)

I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)
Wanna talk about I
(วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ไอ)
Wanna talk about number one
(วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท นั๊มเบ้อร์ วัน)
Oh my me my
(โอ มาย มี มาย)
What I think, what I like, what I know, what I want, what I see
(ว๊อท ไอ ทริ๊งค , ว๊อท ไอ ไล๊ค , ว๊อท ไอ โนว์ , ว๊อท ไอ ว้อนท , ว๊อท ไอ ซี)
I like talking about you, you, you, you, usually, but occassionally
(ไอ ไล๊ค ทอคอิง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู , ยู , ยูฉัวลิ , บั๊ท occassionally)
I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)
I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)

You you you you you you you you youyouyouyouyou
(ยู ยู ยู ยู ยู ยู ยู ยู youyouyouyouyou)
I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)

I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)
Wanna talk about I
(วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ไอ)
Wanna talk about number one
(วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท นั๊มเบ้อร์ วัน)
Oh my me my
(โอ มาย มี มาย)
What I think, what I like, what I know, what I want, what I see
(ว๊อท ไอ ทริ๊งค , ว๊อท ไอ ไล๊ค , ว๊อท ไอ โนว์ , ว๊อท ไอ ว้อนท , ว๊อท ไอ ซี)
I like talking about you, you, you, you, usually, but occassionally
(ไอ ไล๊ค ทอคอิง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู , ยู , ยูฉัวลิ , บั๊ท occassionally)
I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)
I wanna talk about me
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)

[ Thanks Amanda for correction ]
([ แธ๊งค์ อแมนด้า ฟอร์ เคาะเรคฌัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Talk About Me คำอ่านไทย Toby Keith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น