เนื้อเพลง Who is She 2 U คำอ่านไทย Brandy

Timbaland
( ทิมแบน)
C’mon, Uh, uh, uh
(ซีมอน , อา , อา , อา)
Uh, uh, uh, uh, c’mon
(อา , อา , อา , อา , ซีมอน)
Ge, ge, get on down
(Ge , ge , เก็ท ออน เดาน)
Ge, uh, get on down
(Ge , อา , เก็ท ออน เดาน)
Uhuh, get down
(Uhuh , เก็ท เดาน)
Uh, uh, uh, uh, uhuh
(อา , อา , อา , อา , uhuh)
Uh, uh, uh, What we bout to do is just
(อา , อา , อา , ว๊อท วี เบาท ทู ดู อีส จั๊สท)
Just, uh, just get on down
(จั๊สท , อา , จั๊สท เก็ท ออน เดาน)
C’uh, uh, uh, uh
(Cuh , อา , อา , อา)
Ge’uh, uh, uh, uh
(Geuh , อา , อา , อา)
Brandy, fricky er
(บแรนดิ , fricky er)

Brandy
(บแรนดิ)
Don’t even think about callin’ me crazy
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊งค อะเบ๊าท คอลลิน มี คเรสิ)
You know you peeped that lady, yeah [Yeah, yeah, yeah, yeah]
(ยู โนว์ ยู พีพ แดท เล๊ดี้ , เย่ [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
And when I turned and look at you, you tried
(แอนด์ เว็น นาย เทิร์น แอนด์ ลุ๊ค แกท ยู , ยู ทไร)
To play it off but I can tell that you two were friends [You, two, ah]
(ทู เพลย์ อิท ออฟฟ บั๊ท ไอ แคน เทลล แดท ยู ทู เวอ เฟรน [ ยู , ทู , อา ])
She was just too nervous
(ชี วอส จั๊สท ทู เนอฝัซ)
She was lookin’ like she was hurt
(ชี วอส ลุคกิน ไล๊ค ชี วอส เฮิร์ท)
Like the memory had surfaced [Yeah, yeah, yeah]
(ไล๊ค เดอะ เม๊มโมรี่ แฮ็ด เซ๊อร์เฟซ [ เย่ , เย่ , เย่ ])
It kinda got her pissed [Yeah, yeah]
(อิท กินดา ก็อท เฮอ พิซ [ เย่ , เย่ ])
I’m kinda wonderin’ myself
(แอม กินดา วันเดอริน ไมเซลฟ)
And your really no help me
(แอนด์ ยุร ริแอ็ลลิ โน เฮ้ลพ มี)
How you two know each other so well [Yeah, yeah]
(ฮาว ยู ทู โนว์ อีช อ๊อเธ่อร์ โซ เวลล [ เย่ , เย่ ])
Cause I wanna know now [Yeah]
(ค๊อส ไอ วอนนา โนว์ นาว [ เย่ ])
You better start talkin’ [Yeah, yeah]
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท ทอคกิ่น [ เย่ , เย่ ])

Who is she to you [Yeah]
(ฮู อีส ชี ทู ยู [ เย่ ])
Don’t lie to me
(ด้อนท์ ไล ทู มี)
Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
My eyes can see
(มาย อาย แคน ซี)
Something’s going on between you two [Somethin’s goin’ on]
(ซัมติง โกอิ้ง ออน บีทะวีน ยู ทู [ ซัมติน โกอิน ออน ])
I think you better let me know
(ไอ ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ เล็ท มี โนว์)
That’s fa sho [Yeah, yeah, yeah]
(แด้ท ฟา โช [ เย่ , เย่ , เย่ ])

Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
Don’t lie to me [Don’t lie]
(ด้อนท์ ไล ทู มี [ ด้อนท์ ไล ])
Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
My eyes can see
(มาย อาย แคน ซี)
Something’s going on between you two [Somethin’]
(ซัมติง โกอิ้ง ออน บีทะวีน ยู ทู [ ซัมติน ])
I think you better let me know [Oh]
(ไอ ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ เล็ท มี โนว์ [ โอ ])
That’s fa sho
(แด้ท ฟา โช)

No matter how hard you try you can’t hide it
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ยู ธราย ยู แค็นท ไฮด์ อิท)
There’s no way you can deny it, oh no no [Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah]
(แดร์ โน เวย์ ยู แคน ดีนาย อิท , โอ โน โน [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
Then you wanna flip and call me insecure
(เด็น ยู วอนนา ฟลิพ แอนด์ คอลลํ มี อินเซ็คเคียว)
I’m only buggin’ because you are so suspicious [Are, so, yeah, yeah]
(แอม โอ๊นลี่ บักกิน บิคอส ยู อาร์ โซ ซัซพิฌอัซ [ อาร์ , โซ , เย่ , เย่ ])
Then ya say I don’t trust ya
(เด็น ยา เซย์ ไอ ด้อนท์ ทรัสท ยา)
Can’t understand why I would cuss ya
(แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด วาย ไอ เวิด ครัส ยา)
And come off so demandin’
(แอนด์ คัม ออฟฟ โซ demandin)
But baby I can be, yeah [Yeah]
(บั๊ท เบ๊บี้ ไอ แคน บี , เย่ [ เย่ ])
Now tell me what did you not say
(นาว เทลล มี ว๊อท ดิด ยู น็อท เซย์)
You’re wrong in the first place
(ยัวร์ รอง อิน เดอะ เฟิร์สท เพลส)
For lookin’ to hard over that way [Hard over that way]
(ฟอร์ ลุคกิน ทู ฮาร์ด โอ๊เฝ่อร แดท เวย์ [ ฮาร์ด โอ๊เฝ่อร แดท เวย์ ])
And you better tell me what the deal is, oh [Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah]
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ เทลล มี ว๊อท เดอะ ดีล อีส , โอ [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])

Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
Don’t lie to me [Who is she]
(ด้อนท์ ไล ทู มี [ ฮู อีส ชี ])
Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
My eyes can see [My eyes]
(มาย อาย แคน ซี [ มาย อาย ])
Something’s going on between you two
(ซัมติง โกอิ้ง ออน บีทะวีน ยู ทู)
I think you better let me know
(ไอ ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ เล็ท มี โนว์)
That’s fa sho [Let me know]
(แด้ท ฟา โช [ เล็ท มี โนว์ ])

Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
Don’t lie to me
(ด้อนท์ ไล ทู มี)
Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
My eyes can see
(มาย อาย แคน ซี)
Something’s going on between you two [Somethin’s goin’ on, yeah]
(ซัมติง โกอิ้ง ออน บีทะวีน ยู ทู [ ซัมติน โกอิน ออน , เย่ ])
I think you better let me know
(ไอ ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ เล็ท มี โนว์)
That’s fa sho [See you better]
(แด้ท ฟา โช [ ซี ยู เบ๊ทเท่อร์ ])

Damn right I wanna know her name [Ah]
(แดมนํ ไร๊ท ไอ วอนนา โนว์ เฮอ เนม [ อา ])
Tell me how you know her baby [Ah]
(เทลล มี ฮาว ยู โนว์ เฮอ เบ๊บี้ [ อา ])
Why did she make that face [Ah]
(วาย ดิด ชี เม้ค แดท เฟซ [ อา ])
You were so ashamed [Ah, ooh]
(ยู เวอ โซ อะเชมดฺ [ อา , อู้ ])

What are you not saying boy [Ah, ooh]
(ว๊อท อาร์ ยู น็อท เซอิง บอย [ อา , อู้ ])
I’m really not playin’ boy [Ah, ooh, ooh]
(แอม ริแอ็ลลิ น็อท เพลย์ยิน บอย [ อา , อู้ , อู้ ])
Gotta know right now [Ah, ohh, ohh]
(กอททะ โนว์ ไร๊ท นาว [ อา , โอ้ , โอ้ ])
You better start explainin’ boy
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท explainin บอย)

Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
Don’t lie to me [Who is she]
(ด้อนท์ ไล ทู มี [ ฮู อีส ชี ])
Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
My eyes can see [What did you do]
(มาย อาย แคน ซี [ ว๊อท ดิด ยู ดู ])
Something’s going on between you two
(ซัมติง โกอิ้ง ออน บีทะวีน ยู ทู)
I think you better let me know
(ไอ ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ เล็ท มี โนว์)
That’s fa sho [Did you dump her]
(แด้ท ฟา โช [ ดิด ยู ดั๊มพ เฮอ ])

Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
Don’t lie to me [Did you love her]
(ด้อนท์ ไล ทู มี [ ดิด ยู ลัฝ เฮอ ])
Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
My eyes can see
(มาย อาย แคน ซี)
Something’s going on between you two [Did you ever do her]
(ซัมติง โกอิ้ง ออน บีทะวีน ยู ทู [ ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ดู เฮอ ])
I think you better let me know
(ไอ ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ เล็ท มี โนว์)
That’s fa sho [I wanna know]
(แด้ท ฟา โช [ ไอ วอนนา โนว์ ])

Who is she to you [Baby]
(ฮู อีส ชี ทู ยู [ เบ๊บี้ ])
Don’t lie to me [Don’t lie]
(ด้อนท์ ไล ทู มี [ ด้อนท์ ไล ])
Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
My eyes can see [Tell me the truth]
(มาย อาย แคน ซี [ เทลล มี เดอะ ทรู๊ธ ])
Something’s going on between you two [Oh, yeah is it]
(ซัมติง โกอิ้ง ออน บีทะวีน ยู ทู [ โอ , เย่ อีส ซิท ])
I think you better let me know [Let me know]
(ไอ ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ เล็ท มี โนว์ [ เล็ท มี โนว์ ])
That’s fa sho [Let me know]
(แด้ท ฟา โช [ เล็ท มี โนว์ ])

Who is she to you [Who is she]
(ฮู อีส ชี ทู ยู [ ฮู อีส ชี ])
Don’t lie to me
(ด้อนท์ ไล ทู มี)
Who is she to you
(ฮู อีส ชี ทู ยู)
My eyes can see [I can’t see you and her]
(มาย อาย แคน ซี [ ไอ แค็นท ซี ยู แอนด์ เฮอ ])
Something’s going on between you two
(ซัมติง โกอิ้ง ออน บีทะวีน ยู ทู)
I think you better let me know [Go on]
(ไอ ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ เล็ท มี โนว์ [ โก ออน ])
That’s fa sho [That’s fo sure]
(แด้ท ฟา โช [ แด้ท โฟ ชัวร์ ])

Ah, ah, ah, ah
(อา , อา , อา , อา)
Ah, ah, ah, ah, ah
(อา , อา , อา , อา , อา)
Uh, ge, uh, get on down
(อา , ge , อา , เก็ท ออน เดาน)
Uhuh, uhuh, Uh, uh, uh
(Uhuh , uhuh , อา , อา , อา)
Get on down, c’mon
(เก็ท ออน เดาน , ซีมอน)
T-t-t-Timbo
(ที ที ที Timbo)
We gon get on down
(วี ก็อน เก็ท ออน เดาน)
Uhuh uh, we gon get on down [Oh]
(Uhuh อา , วี ก็อน เก็ท ออน เดาน [ โอ ])
B-Rocka, fricki uh
(บี รอคกา , ฟริคกี อา)
We gon get on down [Oh]
(วี ก็อน เก็ท ออน เดาน [ โอ ])
We gon get on down [Oh]
(วี ก็อน เก็ท ออน เดาน [ โอ ])
Timbo the king, fricki fricki fricki
(Timbo เดอะ คิง , ฟริคกี ฟริคกี ฟริคกี)
Brandy the queen
(บแรนดิ เดอะ ควีน)
We gon get on down [Oh]
(วี ก็อน เก็ท ออน เดาน [ โอ ])
We gon get on down [Oh]
(วี ก็อน เก็ท ออน เดาน [ โอ ])
We out
(วี เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who is She 2 U คำอ่านไทย Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น