เนื้อเพลง Shhh คำอ่านไทย Atmosphere

Such a pleasure to come home
( ซัช อะ พเลฉเออะ ทู คัม โฮม)
Cuz I…I have a very special love for this city
(คัซ ไอ ไอ แฮ็ฝ อะ เฝ๊รี่ สเพ๊เชี่ยล ลัฝ ฟอร์ ดิส ซิ๊ที่)

Well all right, well okay [x3]
(เวลล ออล ไร๊ท , เวลล โอเค [ x3 ])
Well all right [x3]
(เวลล ออล ไร๊ท [ x3 ])

I wanted to make a song about where I’m from
(ไอ ว้อนท ทู เม้ค เก ซ็อง อะเบ๊าท แวร์ แอม ฟรอม)
You know? Big up my home town, my territory, my state
(ยู โนว์ บิ๊ก อั๊พ มาย โฮม ทาวน์ , มาย เท๊อริโทรี่ , มาย สเทท)
But, I couldn’t figure out much to brag about
(บั๊ท , ไอ คูดซึ่น ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท มัช ทู บแร็ก อะเบ๊าท)
Prince lives here, we got 10,000 lakes
(พริ๊นซ์ ไล้ฝ เฮียร , วี ก็อท 10 , 000 เล้ค)
But wait, the women are beautiful, to me they are
(บั๊ท เว้ท , เดอะ วีมเอิน อาร์ บยูทิฟุล , ทู มี เด อาร์)
And we’re not infested with pretentious movie stars
(แอนด์ เวีย น็อท อินเฟซท วิธ พริเทนฌัซ มูวี่ สทาร์)
And it hit me, Minnesota is dope
(แอนด์ ดิท ฮิท มี , มินนิโซตา อีส โดพ)
If only simply for not what we have but what we don’t
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ซีมพลิ ฟอร์ น็อท ว๊อท วี แฮ็ฝ บั๊ท ว๊อท วี ด้อนท์)
It’s all fair, it ain’t out there, it’s in there
(อิทซ ซอร์ แฟร์ , อิท เอน เอ๊าท แดร์ , อิทซ ซิน แดร์)
It’s in the mirror, behind the breast under the hair
(อิทซ ซิน เดอะ มิเร่อร์ , บีฮายน์ เดอะ บรี๊สทฺ อั๊นเด้อร เดอะ แฮร์)
Follow the dream doesn’t mean leave the love
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ ดรีม ดัสอินท มีน ลี๊ฝ เดอะ ลัฝ)
Roam if you must, but come home when you’ve seen enough
(โรม อิ๊ฟ ยู มัสท์ , บั๊ท คัม โฮม เว็น ยู๊ฟ ซีน อีน๊าฟ)
I love New York and Cali, but I ain’t movin’
(ไอ ลัฝ นิว ยอค แอนด์ กาลี , บั๊ท ไอ เอน มูฝวิน)
Too overpopulated saturated with humans
(ทู โอเฝอะพอพอิวเลท แซ๊ททิวเหรท วิธ ฮิ๊วแมน)
And I’m not big on rappers, actors, or models
(แอนด์ แอม น็อท บิ๊ก ออน แรพเพอ , แอคเทอะ , ออ โม๊เด็ล)
If I had to dip, I’d probably skip to Chicago
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดิพ , อาย พรอบอับลิ สคิพ ทู ชิคาโก)
None of this is to diss no one, nowhere
(นัน อ็อฝ ดิส ซิส ทู ดิซ โน วัน , โนแวร์)
Like damn, I’m from Minnesota, land of the cold air
(ไล๊ค แดมนํ , แอม ฟรอม มินนิโซตา , แลนด์ อ็อฝ เดอะ โคลด์ แอร์)
Too many mosquitoes and our fair share of egos
(ทู เมนอิ mosquitoes แซน เอ๊า แฟร์ แชร์ อ็อฝ อี๊โก้)
But like my man Sabe says, that’s where my mommy stays
(บั๊ท ไล๊ค มาย แมน Sabe เซย์ , แด้ท แวร์ มาย มอมมิ สเทย์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So if the people laugh and giggle when you tell em where you live
(โซ อิ๊ฟ เดอะ พี๊เพิ่ล ล๊าฟ แอนด์ กิ๊กเกิล เว็น ยู เทลล เอ็ม แวร์ ยู ไล้ฝ)
Say shhh, say shhh
(เซย์ shhh , เซย์ shhh)
And if you know this is where you wanna raise your kids
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โนว์ ดิส ซิส แวร์ ยู วอนนา เร้ส ยุร คิด)
Say shhh, say shhh
(เซย์ shhh , เซย์ shhh)
If you’re from the Midwest and it doesn’t matter where
(อิ๊ฟ ยัวร์ ฟรอม เดอะ มิดเวส แอนด์ ดิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ แวร์)
Say shhh, say shhh
(เซย์ shhh , เซย์ shhh)
If you can drink tap water and breathe the air
(อิ๊ฟ ยู แคน ดริ๊งค แท็พ ว๊อเท่อร แอนด์ บรีฑ ดิ แอร์)
Say shhh, say shhh
(เซย์ shhh , เซย์ shhh)

Got trees and vegetation in the city I stay
(ก็อท ทรี แซน เฝจิเทฌัน อิน เดอะ ซิ๊ที่ ไอ สเทย์)
The rent’s in the mail and I can always find a parking space
(เดอะ เร๊นท ซิน เดอะ เมล แอนด์ ดาย แคน ออลเว ไฟนด์ อะ พาคกิ้ง สเพ๊ซ)
The women outnumber the men two to one
(เดอะ วีมเอิน เอาทนัมเบอะ เดอะ เม็น ทู ทู วัน)
Got parks and zoos and things to do with my son
(ก็อท พาร์ค แซน ซู แซน ทริง ทู ดู วิธ มาย ซัน)
The nightlife ain’t all that, but that’s okay
(เดอะ nightlife เอน ดอร์ แดท , บั๊ท แด้ท โอเค)
I don’t need to be distracted by the devil every day
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู บี ดิซทแรคท บาย เดอะ เด๊ฝิ้ล เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
And the jobs ain’t really too hard to find
(แอนด์ เดอะ จ๊อบ เอน ริแอ็ลลิ ทู ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
In fact, you could have mine if you knew how to rhyme
(อิน แฟคท , ยู เคิด แฮ็ฝ ไมน์ อิ๊ฟ ยู นยู ฮาว ทู ไรม)
This is for everyone around the planet
(ดิส ซิส ฟอร์ เอ๊วี่วัน อะราวนฺดฺ เดอะ แพล๊เหน็ท)
That wishes they were from somewhere other than where they standin’
(แดท วิซเชรด เด เวอ ฟรอม ซัมแวร์ อ๊อเธ่อร์ แฑ็น แวร์ เด แสตนดิน)
Don’t take it for granted, instead take a look around
(ด้อนท์ เท้ค อิท ฟอร์ แกร๊นท , อินสเท๊ด เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Quit complaining and build something on that ground
(ควิท ค็อมพเลนอิง แอนด์ บิ้ลดํ ซัมติง ออน แดท กราวนด์)
Plant something on that ground, dance and sleep on that ground
(แพล๊นท ซัมติง ออน แดท กราวนด์ , แด๊นซ์ แอนด์ สลี๊พ ออน แดท กราวนด์)
Get on your hands and knees and watch the ants walk around
(เก็ท ออน ยุร แฮนด์ แซน นี แซน ว๊อทช ดิ แอ๊นท ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ)
That ground Make a family, make magic, make a mess
(แดท กราวนด์ เม้ค เก แฟ๊มิลี่ , เม้ค แม๊จิค , เม้ค เก เมซ)
Take the stress, feel your motivation and build your nest
(เท้ค เดอะ สเทรสส , ฟีล ยุร มอดีเวชั่น แอนด์ บิ้ลดํ ยุร เนสท)
It s*cks that you think where I’m from is wack
(อิท เอส *cks แดท ยู ทริ๊งค แวร์ แอม ฟรอม อีส แวค)
But as long as that’s enough to keep your ass from coming back
(บั๊ท แอส ลอง แอส แด้ท อีน๊าฟ ทู คี๊พ ยุร อาซ ฟรอม คัมอิง แบ็ค)
And with a smile and a hint of sarcasm, he said
(แอนด์ วิธ อะ สไมล์ แอนด์ อะ ฮินท์ อ็อฝ ซาแคเซิม , ฮี เซ็ด)
” I beg your pardon but this is my secret garden ”
(” ไอ เบ๊ก ยุร พ๊าร์ด่อน บั๊ท ดิส ซิส มาย ซี๊เขร็ท ก๊าร์เด้น “)

All right
(ออล ไร๊ท)
[In the land of ice and snow]
([ อิน เดอะ แลนด์ อ็อฝ ไอ๊ซ์ แอนด์ สโนว์ ])
Well okay
(เวลล โอเค)
[In the land of ice and snow]
([ อิน เดอะ แลนด์ อ็อฝ ไอ๊ซ์ แอนด์ สโนว์ ])
Well all right
(เวลล ออล ไร๊ท)
[In the land of ice and snow]
([ อิน เดอะ แลนด์ อ็อฝ ไอ๊ซ์ แอนด์ สโนว์ ])
Well okay
(เวลล โอเค)
[Minneapolis, Minneapolis, Minneapolis, Minneapolis]
([ Minneapolis , Minneapolis , Minneapolis , Minneapolis ])

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

If the playground is clear of stems and syringes
(อิ๊ฟ เดอะ เพลย์กราวด์ อีส เคลียร์ อ็อฝ สเท็ม แซน ซีรินจ)
Say shhh, say shhh
(เซย์ shhh , เซย์ shhh)
If there’s only one store in your town that sells 12-inches
(อิ๊ฟ แดร์ โอ๊นลี่ วัน สโทร์ อิน ยุร ทาวน์ แดท เซลล์ 12 อินเชด)
Say shhh, say shhh
(เซย์ shhh , เซย์ shhh)
If no one in your crew walks around with a gun
(อิ๊ฟ โน วัน อิน ยุร ครู ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิธ อะ กัน)
Say shhh, say shhh
(เซย์ shhh , เซย์ shhh)
And if you ain’t gonna leave cause this is where you’re from
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอน กอนนะ ลี๊ฝ ค๊อส ดิส ซิส แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
Say shhh, say shhh
(เซย์ shhh , เซย์ shhh)

Well alright, well okay [repeated in background]
(เวลล ออลไร๊ท , เวลล โอเค [ รีพี๊ท อิน แบ็คกราว ])
St. Cloud, Minnesota
(เอ็ซท คลาวดํ , มินนิโซตา)
Mankato, Minnesota
(Mankato , มินนิโซตา)
Duluth, Minnesnowta
(ดอลูต , Minnesnowta)
Kansas City
(แคนซัซ ซิ๊ที่)
St Louis, Missouri
(เอ็ซท ลุอี , มิสซูรี)
Columbia, Missouri
(Columbia , มิสซูรี)
Oshkosh, Wisconsin
(Oshkosh , วิสคอนซิน)
Madison
(เมดิซัน)
Milwaukee
(Milwaukee)
Cincinnati, Ohio
(Cincinnati , โอฮายโอ้)
Columbus, Ohio
(Columbus , โอฮายโอ้)
Boulder, Colorado
(โบลเดอะ , คอร์ราโด)
Lawrence, Kansas
(อเรนซ์ , แคนซัซ)
Tulsa, Oklahoma
(Tulsa , Oklahoma)
Sioux Falls, South Dakota
(Sioux ฟอลล์ , เซ๊าธ ดาโกดา)
Ann Arbor, Michigan
(แอน อาเบอะ , Michigan)
Indianapolis
(Indianapolis)
Say shhh..
(เซย์ shhh)
Minneapolis [repeat to fade]
(Minneapolis [ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shhh คำอ่านไทย Atmosphere

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น