เนื้อเพลง Black Cotton คำอ่านไทย 2Pac feat Eminem, Kastro, Noble

Intro:
( อินโทร :)
Black cotton,
(แบล๊ค ค๊อทท่อน ,)
Black cotton,
(แบล๊ค ค๊อทท่อน ,)
Black cotton,
(แบล๊ค ค๊อทท่อน ,)
The symbol for unrewarded struggle.
(เดอะ ซิ๊มโบล ฟอร์ unrewarded สทรั๊กเกิ้ล)
Gospel tales, ghetto gospel that is.
(ก็อซเพ็ล เทล , เกทโท ก็อซเพ็ล แดท อีส)
Listen, rotten black cotton in gods eyes.
(ลิ๊สซึ่น , รอตอึน แบล๊ค ค๊อทท่อน อิน ก๊อด อาย)
Speak!
(สพี๊ค !)

Verse 1:
(เฝิซ 1 :)
Black Cotton,
(แบล๊ค ค๊อทท่อน ,)
Steady stressin? Smith and Wessons count my blessin’s,
(สเท๊ดี้ สเตสซิน ซมิธ แอนด์ Wessons เค้าทํ มาย เบสซิน ,)
Class is in session the worst question is the first question,
(คลาสสํ ซิส ซิน เซ๊ซชั่น เดอะ เวิ๊ร์สท เคว๊สชั่น อีส เดอะ เฟิร์สท เคว๊สชั่น ,)
Why do we work like slaves sweatin? blades to an early grave,
(วาย ดู วี เวิ๊ร์ค ไล๊ค สเล๊ฝ สเวเดน เบลด ทู แอน เอ๊อรํลี่ เกรฝ ,)
Never got paid but still we slave, [In the nine tre’]
(เน๊เฝ่อร์ ก็อท เพลด บั๊ท สทิลล วี สเล๊ฝ , [ อิน เดอะ ไนน tre ])
Answer that, then answer this too,
(แอ๊นเซ่อร แดท , เด็น แอ๊นเซ่อร ดิส ทู ,)
Loves gonna get ya, you know it’s true, life’s a b*tch true,
(ลัฝ กอนนะ เก็ท ยา , ยู โนว์ อิทซ ทรู , ไล๊ฟ ซา บี *tch ทรู ,)
You best to backtrack and try to act black and live,
(ยู เบ๊สท์ ทู backtrack แอนด์ ธราย ทู แอ๊คท แบล๊ค แอนด์ ไล้ฝ ,)
Not to be phony and positive but why be negative?
(น็อท ทู บี โฟนี แอนด์ โพ๊สิถีฝ บั๊ท วาย บี เน๊กาถีฝ)
What’s the matter G? Black cat got your tongue fat,
(ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์ จี แบล๊ค แค๊ท ก็อท ยุร ทั๊ง แฟท ,)
Track gotcha sprung now your hung [Do ya feel me?]
(แทร็ค ก๊อดชา ซพรัง นาว ยุร ฮัง [ ดู ยา ฟีล มี ])
Dum dum diddy is it me?
(ดัม ดัม ดิดดี้ อีส ซิท มี)
Attempt to reach each and every brother on the streets,
(แอทเท๊มพท ทู รี๊ช อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ บร๊าเท่อรํ ออน เดอะ สทรีท ,)
If not peace, then at least let’s get a piece,
(อิ๊ฟ น็อท พี๊ซ , เด็น แอ็ท ลีซท เล็ท เก็ท ดา พี๊ซ ,)
I’m tired of seeing bodies on the streets, deceased,
(แอม ไทร์ อ็อฝ ซีอิง บอดีสฺ ออน เดอะ สทรีท , ดิซีซ ,)
Lookin? through my high school yearbook,
(ลุคกิน ทรู มาย ไฮฮ สคูล yearbook ,)
Reminiscin? of the tears as the years took,
(Reminiscin อ็อฝ เดอะ เทียร์ แอส เดอะ เยียร์ ทุค ,)
One homey, two homey, three homeyz, poof,
(วัน โฮมี , ทู โฮมี , ทรี โฮมีสฺ , พุฟ ,)
We used to have troops but now there’s no more youth to shoot,
(วี ยู๊ส ทู แฮ็ฝ ทรู๊พ บั๊ท นาว แดร์ โน โม ยู๊ธ ทู ชู๊ท ,)
God come save the misbegotten,
(ก๊อด คัม เซฝ เดอะ misbegotten ,)
Lost ghetto souls of Black Cotton, [In God’s eyes]
(ล็อซท เกทโท โซล อ็อฝ แบล๊ค ค๊อทท่อน , [ อิน ก๊อด อาย ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Nobody don’t care.
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์)
Why do I try? Look to the sky ?
(วาย ดู ไอ ธราย ลุ๊ค ทู เดอะ สกาย)
Nobody don’t care.
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์)
Seems like my dreams. Drowned in by screams. Don’t answer my questions.
(ซีม ไล๊ค มาย ดรีม ดราวน อิน บาย สครีม ด้อนท์ แอ๊นเซ่อร มาย เคว๊สชั่น)
Nobody don’t care. [my mamma told me every day?s like this but I?m pissed]
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์ [ มาย มะมา โทลด มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เอส ไล๊ค ดิส บั๊ท ไอ เอ็ม พิซ ])
Feels like I’m pressed, why do I stress? It’s like I’m being tested.
(ฟีล ไล๊ค แอม เพรส , วาย ดู ไอ สเทรสส อิทซ ไล๊ค แอม บีอิง เทสท์)
Nobody don’t care.
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์)
Seems like my prayers, vanish to thin air, please answer my questions.
(ซีม ไล๊ค มาย พเรเออะ , แฝ๊หนิช ทู ทริน แอร์ , พลีซ แอ๊นเซ่อร มาย เคว๊สชั่น)
Nobody don?t care.
(โนบอดี้ ด็อน ที แคร์)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)
In the belly of the beast I’m bubbling up,
(อิน เดอะ เบลลิ อ็อฝ เดอะ บี๊สท แอม bubblings อั๊พ ,)
Running out of luck, about to self-destruct,
(รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ลัค , อะเบ๊าท ทู เซลฟ์ ดีซทัซ ,)
Old heads say live your life like such,
(โอลด์ เฮด เซย์ ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ ไล๊ค ซัช ,)
Your sure to catch her witcha one day boy,
(ยุร ชัวร์ ทู แค็ทช เฮอ วิทชา วัน เดย์ บอย ,)
I wouldn’t listen to ’em,
(ไอ วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น ทู เอ็ม ,)
Your power movement was cool,
(ยุร พ๊าวเว่อร์ มูฝเม็นท วอส คูล ,)
But it ain’t fix nothin’,
(บั๊ท ดิธ เอน ฟิกซ์ นอทติน ,)
So I just go with what I know,
(โซ ไอ จั๊สท โก วิธ ว๊อท ไอ โนว์ ,)
I don?t trust none,
(ไอ ด็อน ที ทรัสท นัน ,)
Look what the eighties did,
(ลุ๊ค ว๊อท ดิ เอ๊ดดี้ ดิด ,)
To what’s baby kids,
(ทู ว๊อท เบ๊บี้ คิด ,)
And now we grown up,
(แอนด์ นาว วี กโรน อั๊พ ,)
Nobody ain’t own us yet.
(โนบอดี้ เอน โอว์น อัซ เย๊ท)

Verse 3:
(เฝิซ 3 :)
Black cotton, I’m plottin’ on what they owe me
(แบล๊ค ค๊อทท่อน , แอม plottin ออน ว๊อท เด โอว์ มี)
I’m workin’ without a profit, they shacklin’ all my homies,
(แอม เวิคกิน วิธเอ๊าท ดา โพร๊ฝิต , เด shacklin ออล มาย โฮมี ,)
I’m hurtin’ but keep to mobbin?. It?s ?,
(แอม ฮาร์ดิน บั๊ท คี๊พ ทู มอบบิน หนิด เอส ,)
And when we stop its curtains, and try to rise,
(แอนด์ เว็น วี สท๊อพ อิทซ เค๊อร์เท่น , แอนด์ ธราย ทู ไร๊ส ,)
And certainly we survive with Outlaw Riders,
(แอนด์ เซอทินลิ วี เซอร์ไฝ๊ฝ วิธ เอาทลอ ไรดเออะ ,)
What’s the reward for a struggler,
(ว๊อท เดอะ รีวอร์ด ฟอร์ รา struggler ,)
If the lord lovin’ us then why they hate to see us comin’ up,
(อิ๊ฟ เดอะ หลอร์ด ลัฝวิน อัซ เด็น วาย เด เฮท ทู ซี อัซ คัมอิน อั๊พ ,)
Runnin up, Gun cocked like nasty gloves,
(รูนนิน อั๊พ , กัน ค๊อค ไล๊ค นาซทิ กลัฝ ,)
If you aint got a penny, mind it blood, no love,
(อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท ดา เพนนี , ไมนด์ ดิท บลัด , โน ลัฝ ,)
Waitin’ for my 40 acres and a blunt to blaze,
(เว๊ทดิน ฟอร์ มาย 40 เอ๊เค่อร์ แซน อะ บลันท ทู เบลซ ,)
Biblical times good hearts with militia minds,
(บีบลิแค็ล ไทม์ กู๊ด ฮาร์ท วิธ มิลีฌอะ ไมนด์ ,)
Black Cotton, I’m hoppin’ over enemy lines,
(แบล๊ค ค๊อทท่อน , แอม โฮ๊พปิน โอ๊เฝ่อร เอ๊นนิมี่ ไลน์ ,)
Black Cotton, I ain’t stoppin’ till they givin? me mine,
(แบล๊ค ค๊อทท่อน , ไอ เอน สตอปพิน ทิลล์ เด กีฝอิน มี ไมน์ ,)
Black Cotton.
(แบล๊ค ค๊อทท่อน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Nobody don’t care.
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์)
Why do I try? Look to the sky ?
(วาย ดู ไอ ธราย ลุ๊ค ทู เดอะ สกาย)
Nobody don’t care.
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์)
Seems like my dreams. Drowned in by screams. Don’t answer my questions.
(ซีม ไล๊ค มาย ดรีม ดราวน อิน บาย สครีม ด้อนท์ แอ๊นเซ่อร มาย เคว๊สชั่น)
Nobody don’t care. [my mamma told me every day?s like this, but I?m pissed]
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์ [ มาย มะมา โทลด มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เอส ไล๊ค ดิส , บั๊ท ไอ เอ็ม พิซ ])
Feels like I’m pressed, why do I stress? It’s like I’m being tested.
(ฟีล ไล๊ค แอม เพรส , วาย ดู ไอ สเทรสส อิทซ ไล๊ค แอม บีอิง เทสท์)
Nobody don’t care.
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์)
Seems like my prayers, vanish to thin air, please answer my questions.
(ซีม ไล๊ค มาย พเรเออะ , แฝ๊หนิช ทู ทริน แอร์ , พลีซ แอ๊นเซ่อร มาย เคว๊สชั่น)
Nobody don?t care.
(โนบอดี้ ด็อน ที แคร์)
Why do I try? Look to the sky ?
(วาย ดู ไอ ธราย ลุ๊ค ทู เดอะ สกาย)
Nobody don’t care.
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์)
Seems like my dreams. Drowned in by screams. Don’t answer my questions.
(ซีม ไล๊ค มาย ดรีม ดราวน อิน บาย สครีม ด้อนท์ แอ๊นเซ่อร มาย เคว๊สชั่น)
Nobody don’t care. [my mamma told me every day?s like this, but I?m pissed]
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์ [ มาย มะมา โทลด มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เอส ไล๊ค ดิส , บั๊ท ไอ เอ็ม พิซ ])
Feels like I’m pressed, why do I stress? It’s like I’m being tested.
(ฟีล ไล๊ค แอม เพรส , วาย ดู ไอ สเทรสส อิทซ ไล๊ค แอม บีอิง เทสท์)
Nobody don’t care.
(โนบอดี้ ด้อนท์ แคร์)
Seems like my prayers, vanish to thin air, please answer my questions.
(ซีม ไล๊ค มาย พเรเออะ , แฝ๊หนิช ทู ทริน แอร์ , พลีซ แอ๊นเซ่อร มาย เคว๊สชั่น)
Nobody don?t care.
(โนบอดี้ ด็อน ที แคร์)

Outtro:
(เอ้าโทร :)
Told me every day?s like this [black cotton, rotten black cotton, rotten black cotton]
(โทลด มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เอส ไล๊ค ดิส [ แบล๊ค ค๊อทท่อน , รอตอึน แบล๊ค ค๊อทท่อน , รอตอึน แบล๊ค ค๊อทท่อน ])
Told me every day?s like this [rotten black cotton in God?s eyes, rotten black cotton, rotten black cotton]
(โทลด มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เอส ไล๊ค ดิส [ รอตอึน แบล๊ค ค๊อทท่อน อิน ก๊อด เอส อาย , รอตอึน แบล๊ค ค๊อทท่อน , รอตอึน แบล๊ค ค๊อทท่อน ])
[He?s gonna get ya, He?s gonna get ya.]
([ ฮี เอส กอนนะ เก็ท ยา , ฮี เอส กอนนะ เก็ท ยา ])
My mamma told me, my mamma told me every day?s like this but I?m pissed.
(มาย มะมา โทลด มี , มาย มะมา โทลด มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เอส ไล๊ค ดิส บั๊ท ไอ เอ็ม พิซ)
Booyaka, booyaka, booyaka [booyaka, booyaka]
(Booyaka , booyaka , booyaka [ booyaka , booyaka ])
[He?s gonna get ya, He?s gonna get ya.]
([ ฮี เอส กอนนะ เก็ท ยา , ฮี เอส กอนนะ เก็ท ยา ])
Rotten black cotton in God?s eyes. [they claim that we violent]
(รอตอึน แบล๊ค ค๊อทท่อน อิน ก๊อด เอส อาย [ เด เคลม แดท วี ไฝ๊โอเล้นท ])
Black cotton.
(แบล๊ค ค๊อทท่อน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Cotton คำอ่านไทย 2Pac feat Eminem, Kastro, Noble

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น