เนื้อเพลง This Time Around คำอ่านไทย Michael Jackson

Song and Lyrics written by Michael Jackson.
( ซ็อง แอนด์ ลีริค วึ้น บาย ไมเล แจคสัน)
Music composed by Dallas Austin, Bruce Swedien and Rene.
(มิ๊วสิค คอมโพส บาย Dallas อัสติน , บรูซ Swedien แอนด์ Rene)
Produced by Dallas Austin and Michael Jackson, Co-Produced by Bruce Swedien
(โพรดิ๊วซ บาย Dallas อัสติน แอนด์ ไมเล แจคสัน , โค โพรดิ๊วซ บาย บรูซ Swedien)
and Rene.
(แอนด์ Rene)

This time around I’ll never get bit
(ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท บิท)
Though you really wanna fix me
(โธ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา ฟิกซ์ มี)
This time around you’re making me sick
(ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ ยัวร์ เมคอิง มี ซิ๊ค)
Though you really wanna get me
(โธ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท มี)
Somebody’s out
(ซัมบอดี้ เอ๊าท)
Somebody’s out to get me
(ซัมบอดี้ เอ๊าท ทู เก็ท มี)
They really wanna fix me, hit me
(เด ริแอ็ลลิ วอนนา ฟิกซ์ มี , ฮิท มี)
But this time around I’m taking no sh*t
(บั๊ท ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ แอม เทคอิง โน ฌะ *ที)
Though you really wanna get me
(โธ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท มี)
You really wanna get me
(ยู ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท มี)

He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
Had a hold on me
(แฮ็ด อะ โฮลด์ ออน มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
Control of me
(คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really could control me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ เคิด คอนโทรล มี)

This time around I’ll never get bit
(ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท บิท)
Though you really wanna get me
(โธ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท มี)
This time around I’m taking no s…
(ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ แอม เทคอิง โน เอส)
Though you really wanna fix me
(โธ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา ฟิกซ์ มี)
Somebody’s out
(ซัมบอดี้ เอ๊าท)
Somebody’s out to use me
(ซัมบอดี้ เอ๊าท ทู ยู๊ส มี)
They really want to use me
(เด ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู ยู๊ส มี)
And then falsely accuse me
(แอนด์ เด็น ฟอลซลิ แอ๊คคิ้วส มี)
This time around
(ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ)
They’ll take it like spit
(เด๊ว เท้ค อิท ไล๊ค ซพิท)
‘Cause you really can’t control me
(ค๊อส ยู ริแอ็ลลิ แค็นท คอนโทรล มี)
You know you can’t control me
(ยู โนว์ ยู แค็นท คอนโทรล มี)

He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
Had a hold on me
(แฮ็ด อะ โฮลด์ ออน มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
A hold on me
(อะ โฮลด์ ออน มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)

He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
Had a hold on me
(แฮ็ด อะ โฮลด์ ออน มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
A hold on me
(อะ โฮลด์ ออน มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)

[Rap: The Notorious BIG]
([ แร็พ : เดอะ โนโท๊เรียส บิ๊ก ])
Listen, I’ve got problems of my own
(ลิ๊สซึ่น , แอฝ ก็อท โพร๊เบล่ม อ็อฝ มาย โอว์น)
Flashin’ cameras, taps on my phone
(Flashin แค๊เมร่า , แท็พ ออน มาย โฟน)
Even in my home I ain’t safe as I should be
(อี๊เฝ่น อิน มาย โฮม ไอ เอน เซฟ แอส ซาย เชิด บี)
Things always missin’
(ทริง ออลเว มิซซิน)
Maybe it could be my friends
(เมบี อิท เคิด บี มาย เฟรน)
They ain’t friends if they robbin’ me
(เด เอน เฟรน อิ๊ฟ เด รอบบิน มี)
Stoppin’ me from makin’ a profit, see
(สตอปพิน มี ฟรอม เมกิน อะ โพร๊ฝิต , ซี)
Apology shallow like the ocean
(อะพ๊อโลจี้ แชลโล่ว ไล๊ค ดิ โอ๊เชี่ยน)
I guess I’ll resort to gun totin’
(ไอ เกสส อิลล รีสอร์ท ทู กัน โทดิน)
If I was dead broke and smokin’
(อิ๊ฟ ฟาย วอส เด้ด บโรค แอนด์ สโมกิน)
I’d probably be by my lonesome
(อาย พรอบอับลิ บี บาย มาย โลนซัม)
I’m a killer n*gga I ain’t jokin’
(แอม มา คีลเลอะ เอ็น *gga ไอ เอน โจเคน)
Endo smoke got me choked and I’m hopin’
(Endo สโม๊ค ก็อท มี โชค แอนด์ แอม โฮพปิน)
The fool comes slippin’
(เดอะ ฟูล คัม สลิปพิน)
So I could blow’em open
(โซ ไอ เคิด blowem โอ๊เพ่น)
This time around
(ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ)
I changed up my flow
(ไอ เช้งจํ อั๊พ มาย โฟลว์)
Got rid of the rocks
(ก็อท ริด อ็อฝ เดอะ ร๊อค)
Got Pitts by the door
(ก็อท พิท บาย เดอะ ดอร์)
I’ve raised other peoples to watch my back
(แอฝ เร้ส อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล ทู ว๊อทช มาย แบ็ค)
Stay away from strangers
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ซทเรนเจอะ)
So I won’t slack
(โซ ไอ ว็อนท ซแล็ค)
And I know my n*gga Mike like that
(แอนด์ ดาย โนว์ มาย เอ็น *gga ไมค ไล๊ค แดท)
Baby
(เบ๊บี้)

[Michael]
([ ไมเล ])
This time around yeah…
(ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ เย่)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
Control of me
(คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
A hold on me
(อะ โฮลด์ ออน มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
Had a hold on me
(แฮ็ด อะ โฮลด์ ออน มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
Control of me
(คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
A hold on me
(อะ โฮลด์ ออน มี)
He really thought he really had
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท ฮี ริแอ็ลลิ แฮ็ด)
They thought they really had control of me
(เด ธอท เด ริแอ็ลลิ แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ มี)
This time around yeah
(ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ เย่)
He really thought
(ฮี ริแอ็ลลิ ธอท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Time Around คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น