เนื้อเพลง Protect Me From What I Want คำอ่านไทย Placebo

It’s that desease of the age
( อิทซ แดท desease อ็อฝ ดิ เอจ)
It’s that desease that we crave
(อิทซ แดท desease แดท วี คเรฝ)
Alone at the end of the race
(อะโลน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เร้ซ)
We catch the last bus home
(วี แค็ทช เดอะ ล๊าสท บัส โฮม)

Corporate America wakes
(คอโพะริท อะเมริคะ เว้ค)
Coffee republic in case
(คีอฟฟี่ รีพลับลิค อิน เค๊ส)
We open the latch on the gate
(วี โอ๊เพ่น เดอะ แล็ซ ออน เดอะ เกท)
Of the hole that we call our home
(อ็อฝ เดอะ โฮล แดท วี คอลลํ เอ๊า โฮม)

Protect me from what I want…
(โพรเท๊คท มี ฟรอม ว๊อท ไอ ว้อนท)
Protect me protect me
(โพรเท๊คท มี โพรเท๊คท มี)

Maybe we’re victims of fate
(เมบี เวีย ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เฟ้ท)
Remember when we’d celebrate
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น เว็ด เซ๊เลเบรท)
We’d drink and get high until late
(เว็ด ดริ๊งค แอนด์ เก็ท ไฮฮ อันทิล เหลท)
And now we’re all alone
(แอนด์ นาว เวีย ออล อะโลน)

Wedding bells ain’t gonna chime
(เว๊ดดิ้ง เบลล์ เอน กอนนะ ไชม)
With both of us guilty of crime
(วิธ โบทรฺ อ็อฝ อัซ กีลทิ อ็อฝ ไคร์ม)
And both of us sentenced to time
(แอนด์ โบทรฺ อ็อฝ อัซ เซ๊นเท้นซ ทู ไทม์)
And now we’re all alone
(แอนด์ นาว เวีย ออล อะโลน)

Protect me from what I want…
(โพรเท๊คท มี ฟรอม ว๊อท ไอ ว้อนท)
Protect me protect me
(โพรเท๊คท มี โพรเท๊คท มี)
Protect me from what I want…
(โพรเท๊คท มี ฟรอม ว๊อท ไอ ว้อนท)
Protect me protect me
(โพรเท๊คท มี โพรเท๊คท มี)

Protect me from what I want…
(โพรเท๊คท มี ฟรอม ว๊อท ไอ ว้อนท)
Protect me protect me
(โพรเท๊คท มี โพรเท๊คท มี)
Protect me from what I want…
(โพรเท๊คท มี ฟรอม ว๊อท ไอ ว้อนท)
Protect me protect me
(โพรเท๊คท มี โพรเท๊คท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Protect Me From What I Want คำอ่านไทย Placebo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น