เนื้อเพลง Put It in a Love Song คำอ่านไทย Alicia Keys feat Beyonce

[Alicia]
( [ อลีเชีย ])
Hey yo B
(เฮ โย บี)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
What up A
(ว๊อท อั๊พ อะ)
[Alicia]
([ อลีเชีย ])
What we want?
(ว๊อท วี ว้อนท)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
Want them to say
(ว้อนท เด็ม ทู เซย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Say you love me, Say you love me
(เซย์ ยู ลัฝ มี , เซย์ ยู ลัฝ มี)
Then put it in a love song [Put it in a love song]
(เด็น พุท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ พุท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง ])
Say you need me, Say you need me
(เซย์ ยู นี๊ด มี , เซย์ ยู นี๊ด มี)
Then write it in a letter for me [Oh oh oh]
(เด็น ไร๊ท อิท อิน อะ เล็ทเท่อร์ ฟอร์ มี [ โอ โอ โอ ])
Say you want me, Say you want me
(เซย์ ยู ว้อนท มี , เซย์ ยู ว้อนท มี)
Then text me on the cell phone [Text me on my cell phone]
(เด็น เท๊กซท์ มี ออน เดอะ เซล โฟน [ เท๊กซท์ มี ออน มาย เซล โฟน ])
Say you love me, Say you love me
(เซย์ ยู ลัฝ มี , เซย์ ยู ลัฝ มี)
Then put me in a love song [Oh]
(เด็น พุท มี อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ โอ ])

[Alicia]
([ อลีเชีย ])
If you say you want me, yeah,
(อิ๊ฟ ยู เซย์ ยู ว้อนท มี , เย่ ,)
You say you want me
(ยู เซย์ ยู ว้อนท มี)
If you do the right thing, we can be together
(อิ๊ฟ ยู ดู เดอะ ไร๊ท ทริง , วี แคน บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’m not easy, yeah, you gotta work for it
(แอม น็อท อีสอิ , เย่ , ยู กอททะ เวิ๊ร์ค ฟอร์ อิท)
I’m the real thing, yeah, you gotta please me
(แอม เดอะ เรียล ทริง , เย่ , ยู กอททะ พลีซ มี)

All that talk, and boy you better walk it
(ออล แดท ท๊อล์ค , แอนด์ บอย ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อล์ค อิท)
All that front and thats not how you do it
(ออล แดท ฟร๊อนท แอนด์ แด้ท น็อท ฮาว ยู ดู อิท)
If you really need me like you say you need me
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด มี ไล๊ค ยู เซย์ ยู นี๊ด มี)
Baby better show me, baby better come and say
(เบ๊บี้ เบ๊ทเท่อร์ โชว์ มี , เบ๊บี้ เบ๊ทเท่อร์ คัม แอนด์ เซย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Say you love me, Say you love me
(เซย์ ยู ลัฝ มี , เซย์ ยู ลัฝ มี)
Then put it in a love song [Put it in a love song]
(เด็น พุท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ พุท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง ])
Say you need me, Say you need me
(เซย์ ยู นี๊ด มี , เซย์ ยู นี๊ด มี)
Then write it in a letter for me [Oh oh oh]
(เด็น ไร๊ท อิท อิน อะ เล็ทเท่อร์ ฟอร์ มี [ โอ โอ โอ ])
Say you want me, Say you want me
(เซย์ ยู ว้อนท มี , เซย์ ยู ว้อนท มี)
Then text me on the cell phone [Text me on my cell phone]
(เด็น เท๊กซท์ มี ออน เดอะ เซล โฟน [ เท๊กซท์ มี ออน มาย เซล โฟน ])
Say you love me, Say you love me
(เซย์ ยู ลัฝ มี , เซย์ ยู ลัฝ มี)
Then put me in a love song [Oh]
(เด็น พุท มี อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ โอ ])

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
What you gonna do when somebody commences
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น ซัมบอดี้ คอมเม๊นซํ)
Believe that he can do it better
(บีลี๊ฝ แดท ฮี แคน ดู อิท เบ๊ทเท่อร์)
Send me gifts and show me the romance
(เซ็นด มี กิฟท แซน โชว์ มี เดอะ โรแม๊นซ์)
All this this and that, can you do better?
(ออล ดิส ดิส แซน แดท , แคน ยู ดู เบ๊ทเท่อร์)
All I’m saying is love is what I’m looking for
(ออล แอม เซอิง อีส ลัฝ อีส ว๊อท แอม ลุคอิง ฟอร์)
If you wanna keep me, baby gotta love me more
(อิ๊ฟ ยู วอนนา คี๊พ มี , เบ๊บี้ กอททะ ลัฝ มี โม)
If you really want me, like you say you want me
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท มี , ไล๊ค ยู เซย์ ยู ว้อนท มี)
If you really need me, baby better come and say
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด มี , เบ๊บี้ เบ๊ทเท่อร์ คัม แอนด์ เซย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Say you love me, Say you love me
(เซย์ ยู ลัฝ มี , เซย์ ยู ลัฝ มี)
Then put it in a love song [Put it in a love song]
(เด็น พุท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ พุท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง ])
Say you need me, Say you need me
(เซย์ ยู นี๊ด มี , เซย์ ยู นี๊ด มี)
Then write it in a letter for me [Oh oh oh]
(เด็น ไร๊ท อิท อิน อะ เล็ทเท่อร์ ฟอร์ มี [ โอ โอ โอ ])
Say you want me, Say you want me
(เซย์ ยู ว้อนท มี , เซย์ ยู ว้อนท มี)
Then text me on the cell phone [Text me on my cell phone]
(เด็น เท๊กซท์ มี ออน เดอะ เซล โฟน [ เท๊กซท์ มี ออน มาย เซล โฟน ])
Say you love me, Say you love me
(เซย์ ยู ลัฝ มี , เซย์ ยู ลัฝ มี)
Then put me in a love song [Oh]
(เด็น พุท มี อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ โอ ])

[Alicia]
([ อลีเชีย ])
Gotta work it baby, work it out
(กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
If you want me baby, Work it out
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
If you need me baby, Work it out
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Gotta work it out, Work it out
(กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
If you love me baby, Work it out
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Gotta work it baby, Work it out
(กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
If you want me baby, Work it out
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Gotta work it out, Gotta work it out
(กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท , กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)

[Alicia]
([ อลีเชีย ])
If you want me love and all my time
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ลัฝ แอนด์ ออล มาย ไทม์)
Part of my plans and part of my mind
(พาร์ท อ็อฝ มาย แพลน แซน พาร์ท อ็อฝ มาย ไมนด์)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
All of the things that you wanna do
(ออล อ็อฝ เดอะ ทริง แดท ยู วอนนา ดู)
But make sure your love for me’s true to you
(บั๊ท เม้ค ชัวร์ ยุร ลัฝ ฟอร์ เมซ ทรู ทู ยู)
[Alicia]
([ อลีเชีย ])
If you show me baby believe
(อิ๊ฟ ยู โชว์ มี เบ๊บี้ บีลี๊ฝ)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
So many possibilities
(โซ เมนอิ โพซบิวลีที่)
[Alicia]
([ อลีเชีย ])
We can look to infinity
(วี แคน ลุ๊ค ทู อินฟีนอิทิ)
[Alicia & Beyonce]
([ อลีเชีย & บียองเซ่ ])
If you wanna be with me
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Say you love me, Say you love me
(เซย์ ยู ลัฝ มี , เซย์ ยู ลัฝ มี)
Then put it in a love song [Put it in a love song]
(เด็น พุท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ พุท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง ])
Say you need me, Say you need me
(เซย์ ยู นี๊ด มี , เซย์ ยู นี๊ด มี)
Then write it in a letter for me [Oh oh oh]
(เด็น ไร๊ท อิท อิน อะ เล็ทเท่อร์ ฟอร์ มี [ โอ โอ โอ ])
Say you want me, Say you want me
(เซย์ ยู ว้อนท มี , เซย์ ยู ว้อนท มี)
Then text me on the cell phone [Text me on my cell phone]
(เด็น เท๊กซท์ มี ออน เดอะ เซล โฟน [ เท๊กซท์ มี ออน มาย เซล โฟน ])
Say you love me, Say you love me
(เซย์ ยู ลัฝ มี , เซย์ ยู ลัฝ มี)
Then put me in a love song [Oh]
(เด็น พุท มี อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ โอ ])

[Alicia]
([ อลีเชีย ])
Gotta work it baby, work it out
(กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
If you want me baby, Work it out
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
If you need me baby, Work it out
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Gotta work it out, Work it out
(กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
If you love me baby, Work it out
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Gotta work it baby, Work it out
(กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
If you want me baby, Work it out
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี เบ๊บี้ , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Gotta work it out, Gotta work it out
(กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท , กอททะ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Put It in a Love Song คำอ่านไทย Alicia Keys feat Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น