เนื้อเพลง Move (If You Wanna) คำอ่านไทย MIMS

[Intro]
( [ อินโทร ])
Let’s get it! Ha Ha! I know you like
(เล็ท เก็ท ดิธ ! ฮา ฮา ! ไอ โนว์ ยู ไล๊ค)
wonderin right now like, what the hell is this right?
(วันเดอริน ไร๊ท นาว ไล๊ค , ว๊อท เดอะ เฮ็ลล อีส ดิส ไร๊ท)
Heh heh heh heh!!! I guess you bout to see right now
(เอฮ เอฮ เอฮ เอฮ ! ! ! ไอ เกสส ยู เบาท ทู ซี ไร๊ท นาว)

[bell rings]
([ เบลล์ ริง ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Move if you wanna if you wanna if you wanna
(มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move-Move if you wanna if you wanna if you wanna
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move-Move if you wanna if you wanna if you wanna
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move-Move if you wanna move-move if you wanna move
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ)
MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA
(มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
MOVE-MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
MOVE-MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
MOVE-MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA MOVE
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I don’t undrestand how can I have so many ha-ters
(ไอ ด้อนท์ undrestand ฮาว แคน นาย แฮ็ฝ โซ เมนอิ ฮา ters)
Knowin I’m there father like my name is Darth Va-der
(โนว์อิน แอม แดร์ ฟ๊าเท่อร ไล๊ค มาย เนม อีส Darth Va der)
I can get you hemmed up while I’m bein tay-lored
(ไอ แคน เก็ท ยู hemmed อั๊พ ไวล์ แอม บีนโพล tay ลอ)
Then I slide off to the side like a fa-der
(เด็น นาย สไล๊ด ออฟฟ ทู เดอะ ไซด์ ไล๊ค เก ฟา der)
HOMEY I’M THE PRESIDENT, GOVERNOR AND MA-YOR!!!
(โฮมี แอม เดอะ เพร๊สซิเด้นท , กัฝเออะเนอะ แอนด์ มา YOR ! ! !)
I CONTROL EVERYTHING, LIKE A DIC-TATOR!!!
(ไอ คอนโทรล เอ๊วี่ติง , ไล๊ค เก DIC TATOR ! ! !)
GET YOU BIZ MARKED UP, TURN YOU INTO VA-PORS!!!
(เก็ท ยู บิซ ม๊าร์ค อั๊พ , เทิร์น ยู อิ๊นทู VA PORS ! ! !)
IF YOU GOT A PROBLEM GET YOU SWALLOWED LIKE A CHA-SER!!!
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา โพร๊เบล่ม เก็ท ยู สว๊อลโล่ว ไล๊ค เก ชา เซอร์ ! ! !)
Model on my arm no homey I don’t have to pay-her
(โม๊เด็ล ออน มาย อาร์ม โน โฮมี ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เพย์ เฮอ)
All I have to do is tell her where I wanna take-her
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู อีส เทลล เฮอ แวร์ ไอ วอนนา เท้ค เฮอ)
Catch us out in Italy, then we in Jamai-ca
(แค็ทช อัซ เอ๊าท อิน อีทอะลิ , เด็น วี อิน Jamai ca)
Caught up in the rapture, like Anita Ba-ker
(คอท อั๊พ อิน เดอะ แรพเชอะ , ไล๊ค อานี๊ดดา บา ker)
WHEN I ROLL UP TO YOU N*GGAS LIKE A SKA-TER!!!
(เว็น นาย โรลล อั๊พ ทู ยู เอ็น *GGAS ไล๊ค เก SKA TER ! ! !)
MOVE IF YOU WANNA WHEN YOU SEE THAT RED LA-SER!!!
(มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา เว็น ยู ซี แดท เร้ด ลา เซอร์ ! ! !)
NO MATTER HOW YOU MOVE AND THAT INFRARED WILL CHASE YA!!!
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ยู มู๊ฝ แอนด์ แดท อินเฟอเรท วิล เชส ยา ! ! !)
THEN I KEEP IT MOVIN, HOMEY SEE YOU LA-TER!!! MIMS!!!!
(เด็น นาย คี๊พ อิท มูฝวิน , โฮมี ซี ยู ลา TER ! ! ! MIMS ! ! ! !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Move if you wanna if you wanna if you wanna
(มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move-Move if you wanna if you wanna if you wanna
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move-Move if you wanna if you wanna if you wanna
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move-Move if you wanna move-move if you wanna move
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ)
MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA
(มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
MOVE-MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
MOVE-MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
MOVE-MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA MOVE
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I’m tryin to keep it cool, if you wanna, you can move, if you wanna
(แอม ทายอิน ทู คี๊พ อิท คูล , อิ๊ฟ ยู วอนนา , ยู แคน มู๊ฝ , อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Tryin to have a little fun, maybe move a couple numbers but
(ทายอิน ทู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟัน , เมบี มู๊ฝ อะ คั๊พเพิ่ล นั๊มเบ้อร์ บั๊ท)
When you movin numbers, all the haters start to wonder
(เว็น ยู มูฝวิน นั๊มเบ้อร์ , ออล เดอะ เฮเดอ สท๊าร์ท ทู วั๊นเด้อร)
Then they talk behind your back, in the breath they speakin under
(เด็น เด ท๊อล์ค บีฮายน์ ยุร แบ็ค , อิน เดอะ บรี๊ทฺรฺ เด สปีกิน อั๊นเด้อร)
MAN I’M HOT, LIKE THE SUN, LIKE THE MIDDLE OF THE SUMMER!!!
(แมน แอม ฮอท , ไล๊ค เดอะ ซัน , ไล๊ค เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซั๊มเม่อร์ ! ! !)
STRIKE DOWN IN A FLASH, N*GGA YOU CAN CALL ME THUNDER!!!
(สไทร๊ค เดาน อิน อะ แฟลช , เอ็น *GGA ยู แคน คอลลํ มี ธั๊นเด้อร์ ! ! !)
CHICKS CALL ME PHIL DRUMMOND ‘CAUSE I GIVE ‘EM DIFF’RENT STROKES!!!
(ชิค คอลลํ มี ฟิล DRUMMOND ค๊อส ไอ กี๊ฝ เอ็ม DIFFRENT ซโตรก ! ! !)
BAHH, BAHH, BAHH, BAHH, BAHH, BEAT IT UP, LIKE A DRUMMER!!!
(BAHH , BAHH , BAHH , BAHH , BAHH , บีท ดิธ อั๊พ , ไล๊ค เก ดรัมเมอะ ! ! !)
They can call it one-hit wonder, but I guess that means I’m one-up
(เด แคน คอลลํ อิท วัน ฮิท วั๊นเด้อร , บั๊ท ไอ เกสส แดท มีน แอม วัน อั๊พ)
Light a match, play with fire, that just means you gon’ get burned up
(ไล๊ท ดา แหมทช์ , เพลย์ วิธ ไฟเออะร , แดท จั๊สท มีน ยู ก็อน เก็ท เบิร์น อั๊พ)
In the river, where you turn up, ’cause thye see I’m on the come-up
(อิน เดอะ ริ๊เฝ่อร์ , แวร์ ยู เทิร์น อั๊พ , ค๊อส thye ซี แอม ออน เดอะ คัม อั๊พ)
But it’s our, turn, now, if you want it, take it from us
(บั๊ท อิทซ เอ๊า , เทิร์น , นาว , อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ , เท้ค อิท ฟรอม อัซ)
I DON’T NEED NO GOONS BY ME, IF YOU WANT IT COME AND TRY ME!!!
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน กูน บาย มี , อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ คัม แอนด์ ธราย มี ! ! !)
WE CAN DO THIS BROAD DAY, IN THE MIDDLE OF THE LOBBY!!!
(วี แคน ดู ดิส บรอด เดย์ , อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ล๊อบบี้ ! ! !)
N*GGAS SAY THAT THEY THE SH*T, WHEN THEY BARELY JUST A POTTY!!!
(เอ็น *GGAS เซย์ แดท เด เดอะ ฌะ *ที , เว็น เด แบลิ จั๊สท ดา พอททิ ! ! !)
WHEN THEY PROBLEMS TURN TO PROL’LY AND THEY PROL’LY TURNS TO SORRY!!!
(เว็น เด โพร๊เบล่ม เทิร์น ทู พอวลี่ แอนด์ เด พอวลี่ เทิร์น ทู ซ๊อรี่ ! ! !)
TELL ‘EM!!!
(เทลล เอ็ม ! ! !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Move if you wanna if you wanna if you wanna
(มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move-Move if you wanna if you wanna if you wanna
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move-Move if you wanna if you wanna if you wanna
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Move-Move if you wanna move-move if you wanna move
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ)
MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA
(มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
MOVE-MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
MOVE-MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา)
MOVE-MOVE IF YOU WANNA IF YOU WANNA IF YOU WANNA MOVE
(มู๊ฝ มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move (If You Wanna) คำอ่านไทย MIMS

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น