เนื้อเพลง Calendars And Clocks คำอ่านไทย The Coral

Pretty pendant decendend of joy
( พริ๊ทที่ เพนแด็นท decendend อ็อฝ จอย)
Return the father to the boy
(รีเทิร์น เดอะ ฟ๊าเท่อร ทู เดอะ บอย)
Resent your past repent our ?????
(รีเซ๊นท ยุร พาสท์ ริเพนท เอ๊า)
We are only lines on a map
(วี อาร์ โอ๊นลี่ ไลน์ ออน อะ แม๊พ)

Calendars oooooooooooh and clocks ooooooohhhhhh and Hi-ckory docks
(แค๊เล็นด้ารํ oooooooooooh แอนด์ คล๊อค ooooooohhhhhh แอนด์ ไฮ ckory ด๊อค)

Find a feeling that feels okay
(ไฟนด์ อะ ฟีลอิง แดท ฟีล โอเค)
Find another to blow it away
(ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ทู โบลว์ อิท อะเวย์)
Who are you and who am I
(ฮู อาร์ ยู แอนด์ ฮู แอ็ม ไอ)
Please don’t ask me I’ll break down and cry
(พลีซ ด้อนท์ อาสคฺ มี อิลล เบร๊ค เดาน แอนด์ คราย)

Calendars oooooooooooh and clocks ooooooohhhhhh and Hi-ckory docks
(แค๊เล็นด้ารํ oooooooooooh แอนด์ คล๊อค ooooooohhhhhh แอนด์ ไฮ ckory ด๊อค)

Hoo ha hoo ha hoo ha
(ฮู ฮา ฮู ฮา ฮู ฮา)

Theres nothing more than the seashells on the sea shore
(แดร์ นัธอิง โม แฑ็น เดอะ ซีเชว ออน เดอะ ซี ชอร์)
Nothing more than the church bell that rings no more
(นัธอิง โม แฑ็น เดอะ เชิร์ช เบลล์ แดท ริง โน โม)
Nothing more than the scenes behind a closed door
(นัธอิง โม แฑ็น เดอะ ซีน บีฮายน์ อะ โคลส ดอร์)
Nothing more than the rich and pennyless poor
(นัธอิง โม แฑ็น เดอะ ริ๊ช แอนด์ pennyless พัวร์)
Nothing more no nothing more
(นัธอิง โม โน นัธอิง โม)
Oooooooooohhhh
(Oooooooooohhhh)

Calendars Clocks and hickory docks [tick tock]
(แค๊เล็นด้ารํ คล๊อค แซน ฮีคโคะริ ด๊อค [ ทิค ทอก ])
Calendars Clocks and hickory docks [tick tock]
(แค๊เล็นด้ารํ คล๊อค แซน ฮีคโคะริ ด๊อค [ ทิค ทอก ])
Yeah
(เย่)
Calendars Clocks and hickory docks [tick tock]
(แค๊เล็นด้ารํ คล๊อค แซน ฮีคโคะริ ด๊อค [ ทิค ทอก ])

[…]
([ ])

And Tick Tocks!
(แอนด์ ทิค ทอก !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Calendars And Clocks คำอ่านไทย The Coral

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น