เนื้อเพลง Thought of You คำอ่านไทย Justin Bieber

Girl I’ve been fooled by your smile
( เกิร์ล แอฝ บีน ฟูล บาย ยุร สไมล์)
I was mistaken by the way you love me
(ไอ วอส มิซเทคเอ็น บาย เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี)
We let it straight for a while, yeah
(วี เล็ท ดิธ สเทร๊ท ฟอร์ รา ไวล์ , เย่)
But you deceived me, you convinced me yeah
(บั๊ท ยู ดิซีฝ มี , ยู คอนฝิ๊นซํ มี เย่)

So clear to me now, can’t explain what you’re doing to me
(โซ เคลียร์ ทู มี นาว , แค็นท เอ็กซเพลน ว๊อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
I did but I don’t know how
(ไอ ดิด บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
It’s gon’ take some time
(อิทซ ก็อน เท้ค ซัม ไทม์)
But I’ll figure it out
(บั๊ท อิลล ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท)

Why should we fight the feeling
(วาย เชิด วี ไฟ้ท เดอะ ฟีลอิง)
Let’s just live in the moment
(เล็ท จั๊สท ไล้ฝ อิน เดอะ โม๊เม้นท)
Though it’s infatuation
(โธ อิทซ อินแฟชิวเอฌัน)
I’m good with that
(แอม กู๊ด วิธ แดท)

Cause I’m in love with the thought of you
(ค๊อส แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)
With thought of you, with thought of you
(วิธ ธอท อ็อฝ ยู , วิธ ธอท อ็อฝ ยู)
I’m in love with the thought of you
(แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)
All the things you do, with thought of you
(ออล เดอะ ทริง ยู ดู , วิธ ธอท อ็อฝ ยู)
Girl, I’m in love with the thought of you, you, you
(เกิร์ล , แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู , ยู , ยู)
Girl, I’m in love with the thought of you, you, you
(เกิร์ล , แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู , ยู , ยู)
Love with the thought of you
(ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)

I felt victim to your style
(ไอ เฟ็ลท ฝิ๊คทิ่ม ทู ยุร สไทล์)
It’s so amazing, girl you’re in your own league
(อิทซ โซ อะเมสอิง , เกิร์ล ยัวร์ อิน ยุร โอว์น ลี๊ก)
Rather be stuck in denial, yeah
(ร๊าเธ่อร์ บี ซทัค อิน ดิไนแอ็ล , เย่)
Than tryna be without you girl
(แฑ็น ทายนา บี วิธเอ๊าท ยู เกิร์ล)

So clear to me now, can’t explain what you’re doing to me
(โซ เคลียร์ ทู มี นาว , แค็นท เอ็กซเพลน ว๊อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
I did but I don’t know how
(ไอ ดิด บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
It’s gon’ take some time
(อิทซ ก็อน เท้ค ซัม ไทม์)
But I’ll figure it out
(บั๊ท อิลล ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท)

Why should we fight the feeling
(วาย เชิด วี ไฟ้ท เดอะ ฟีลอิง)
Let’s just live in the moment
(เล็ท จั๊สท ไล้ฝ อิน เดอะ โม๊เม้นท)
Though it’s infatuation
(โธ อิทซ อินแฟชิวเอฌัน)
I’m good with that
(แอม กู๊ด วิธ แดท)

Cause I’m in love with the thought of you
(ค๊อส แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)
With thought of you, with thought of you
(วิธ ธอท อ็อฝ ยู , วิธ ธอท อ็อฝ ยู)
I’m in love with the thought of you
(แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)
All the things you do, with thought of you
(ออล เดอะ ทริง ยู ดู , วิธ ธอท อ็อฝ ยู)
Girl, I’m in love with the thought of you, you, you
(เกิร์ล , แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู , ยู , ยู)
Girl, I’m in love with the thought of you, you, you
(เกิร์ล , แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู , ยู , ยู)
Girl, I’m in love with the thought of you, you, you
(เกิร์ล , แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู , ยู , ยู)
Girl, I’m in love with the thought of you
(เกิร์ล , แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)

So clear to me now, can’t explain what you’re doing to me
(โซ เคลียร์ ทู มี นาว , แค็นท เอ็กซเพลน ว๊อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
I did but I don’t know how
(ไอ ดิด บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
It’s gon’ take some time
(อิทซ ก็อน เท้ค ซัม ไทม์)
But I’ll figure it out
(บั๊ท อิลล ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท)

Why should we fight the feeling
(วาย เชิด วี ไฟ้ท เดอะ ฟีลอิง)
Let’s just live in the moment
(เล็ท จั๊สท ไล้ฝ อิน เดอะ โม๊เม้นท)
Though it’s infatuation
(โธ อิทซ อินแฟชิวเอฌัน)
I’m good with that
(แอม กู๊ด วิธ แดท)

Cause I’m in love with the thought of you
(ค๊อส แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)
With thought of you, with thought of you
(วิธ ธอท อ็อฝ ยู , วิธ ธอท อ็อฝ ยู)
I’m in love with the thought of you
(แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)
All the things you do, with thought of you
(ออล เดอะ ทริง ยู ดู , วิธ ธอท อ็อฝ ยู)

You-hoo-hoo, you-hoo-hoo
(ยู ฮู ฮู , ยู ฮู ฮู)
Girl, I’m in love with the thought of you, you, you
(เกิร์ล , แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู , ยู , ยู)
Girl, I’m in love with the thought of you
(เกิร์ล , แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)
All the things you do, with thought of you
(ออล เดอะ ทริง ยู ดู , วิธ ธอท อ็อฝ ยู)
You-hoo-hoo, you-hoo-hoo
(ยู ฮู ฮู , ยู ฮู ฮู)
Girl, I’m in love with the thought of you
(เกิร์ล , แอม อิน ลัฝ วิธ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thought of You คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น