เนื้อเพลง Beware of The Dog คำอ่านไทย Jamelia

Oh Oh Oh Oh Yeah [x4]
( โอ โอ โอ โอ เย่ [ x4 ])

You know how much you wan’ it,
(ยู โนว์ ฮาว มัช ยู ว็อน หนิด ,)
You try to be cool about it,
(ยู ธราย ทู บี คูล อะเบ๊าท ดิธ ,)
You try to be big about it.
(ยู ธราย ทู บี บิ๊ก อะเบ๊าท ดิธ)
You’re constantly, just, denying,
(ยัวร์ คอนสแท็นทลิ , จั๊สท , ดีนายลิง ,)
You’re like a moth to a flame,
(ยัวร์ ไล๊ค เก ม็อธ ทู อะ เฟลม ,)
You hardly wait,
(ยู ฮาดลิ เว้ท ,)
‘Cos I know what I’m saying,
(คอซ ซาย โนว์ ว๊อท แอม เซอิง ,)
He’s tryin to catch you in it,
(อีส ทายอิน ทู แค็ทช ยู อิน หนิด ,)
And then he can back you in it.
(แอนด์ เด็น ฮี แคน แบ็ค ยู อิน หนิด)
He’s just another girl addict.
(อีส จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล แอ๊ดดิคท)
And if you give it away,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู กี๊ฝ อิท อะเวย์ ,)
You gotta be crazy, crazy…
(ยู กอททะ บี คเรสิ , คเรสิ)

Stop!
(สท๊อพ !)
You better shake him off,
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เช้ค ฮิม ออฟฟ ,)
Before he gets ya,
(บีฟอร์ ฮี เก็ท ยา ,)
[he’s comin’ to get ya, he’s comin’ to get ya]
([ อีส คัมอิน ทู เก็ท ยา , อีส คัมอิน ทู เก็ท ยา ])
Stop!
(สท๊อพ !)
He’ll only build you up,
(เฮ็ลล โอ๊นลี่ บิ้ลดํ ยู อั๊พ ,)
And then forget ya,
(แอนด์ เด็น ฟอร์เก๊ท ยา ,)
He’s dirty to the bone,
(อีส เดอทิ ทู เดอะ โบน ,)
Beware of the dog.
(บีแวร์ อ็อฝ เดอะ ด้อกก)

Well I was damn near addicted,
(เวลล ไอ วอส แดมนํ เนียร์ แอ๊ดดิคท ,)
I got into trouble with him,
(ไอ ก็อท อิ๊นทู ทรั๊บเบิ้ล วิธ ฮิม ,)
I got in a bubble with him.
(ไอ ก็อท อิน อะ บั๊บเบิ้ล วิธ ฮิม)
Where everything was just as he wanted,
(แวร์ เอ๊วี่ติง วอส จั๊สท แอส ฮี ว้อนท ,)
Oh but then I got wise,
(โอ บั๊ท เด็น นาย ก็อท ไว๊ส ,)
I got outta sight,
(ไอ ก็อท เอ๊าตา ไซ๊ท ,)
So take my advice…
(โซ เท้ค มาย แอดไฝ๊ซ์)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

I know you hear me,
(ไอ โนว์ ยู เฮียร มี ,)
[I know you hear me, I know you hear me ah ah]
([ ไอ โนว์ ยู เฮียร มี , ไอ โนว์ ยู เฮียร มี อา อา ])
You better reach out and touch me.
(ยู เบ๊ทเท่อร์ รี๊ช เอ๊าท แอนด์ ทั๊ช มี)
[You better reach out]
([ ยู เบ๊ทเท่อร์ รี๊ช เอ๊าท ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Beware Of The Dog
(บีแวร์ อ็อฝ เดอะ ด้อกก)
Beware Of The Dog
(บีแวร์ อ็อฝ เดอะ ด้อกก)
[to fade]
([ ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beware of The Dog คำอ่านไทย Jamelia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น