เนื้อเพลง The Arms of Sorrow คำอ่านไทย Killswitch Engage

Imprisoned inside this mind
( อิมพริ๊ซั่น อิ๊นไซด์ ดิส ไมนด์)
Hiding behind the empty smiles
(ไฮดอิง บีฮายน์ ดิ เอ๊มพที่ สไมล์)
So simple [the anguish]
(โซ ซิ๊มเพิ่ล [ ดิ แองกวิฌ ])
As it haunts me
(แอส ซิท ฮอนท์ มี)
Crawling back into the dark
(คอลลิง แบ็ค อิ๊นทู เดอะ ด๊าร์ค)

Running, always running, into the distance
(รันนิง , ออลเว รันนิง , อิ๊นทู เดอะ ดิ๊สแท่นซํ)
Stop me before I bleed, again
(สท๊อพ มี บีฟอร์ ไอ บลีด , อะเกน)
The echoes of my voice
(ดิ แอคโค อ็อฝ มาย ว๊อยซ์)
Follow me down
(ฟ๊อลโล่ว มี เดาน)
The shadows I cast
(เดอะ แฌดโอ ซาย แค๊สทํ)
Follow me down
(ฟ๊อลโล่ว มี เดาน)

Deeper I’m falling
(ดิพเพอ แอม ฟ๊อลิง)
Into the arms of sorrow
(อิ๊นทู ดิ อาร์ม อ็อฝ ซ๊อโร่ว)
Blindly descending
(บไลนดลิ descendings)
Into the arms of sorrow
(อิ๊นทู ดิ อาร์ม อ็อฝ ซ๊อโร่ว)

There must be serenity
(แดร์ มัสท์ บี ซิเรนอิทิ)

The echoes of my voice
(ดิ แอคโค อ็อฝ มาย ว๊อยซ์)
Follow me down
(ฟ๊อลโล่ว มี เดาน)
The shadows I cast
(เดอะ แฌดโอ ซาย แค๊สทํ)
Follow me down
(ฟ๊อลโล่ว มี เดาน)

Deeper I’m falling
(ดิพเพอ แอม ฟ๊อลิง)
Into the arms of sorrow
(อิ๊นทู ดิ อาร์ม อ็อฝ ซ๊อโร่ว)
Blindly descending
(บไลนดลิ descendings)
Into the arms of sorrow
(อิ๊นทู ดิ อาร์ม อ็อฝ ซ๊อโร่ว)

The demon of my own design
(เดอะ ดีมัน อ็อฝ มาย โอว์น ดีไซนํ)
This horror must not remain
(ดิส ฮอเรอะ มัสท์ น็อท รีเมน)

Deeper I’m falling
(ดิพเพอ แอม ฟ๊อลิง)
Into the arms of sorrow
(อิ๊นทู ดิ อาร์ม อ็อฝ ซ๊อโร่ว)
Blindly descending
(บไลนดลิ descendings)
Into the arms of sorrow
(อิ๊นทู ดิ อาร์ม อ็อฝ ซ๊อโร่ว)

There must be serenity
(แดร์ มัสท์ บี ซิเรนอิทิ)

There must be deliverance
(แดร์ มัสท์ บี ดิลีฝเออะแร็นซ)

Deeper I’m falling
(ดิพเพอ แอม ฟ๊อลิง)

Blindly descending
(บไลนดลิ descendings)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Arms of Sorrow คำอ่านไทย Killswitch Engage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น