เนื้อเพลง Go Go Gadget Flow คำอ่านไทย Lupe Fiasco

I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [say it now]
( แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เซย์ อิท นาว ])
I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [say it now]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เซย์ อิท นาว ])
I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [hey]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
City in the whole wide world [hey]
(ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
City in the whole wide world [hey]
(ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
I got my go go go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)

I’m back I’m back
(แอม แบ็ค แอม แบ็ค)
I’m cool I’m cool
(แอม คูล แอม คูล)
It’s our identity
(อิทซ เอ๊า ไอเดนทิทิ)
All me
(ออล มี)
No ghost no 16 bit like sega genesis
(โน โก๊สท โน 16 บิท ไล๊ค เซก้า เจนอิซิซ)
All g ball on the ball soundtrack on the track gemini on the job shayla g on the g sarah green
(ออล จี บอล ออน เดอะ บอล ซาวแทร็ค ออน เดอะ แทร็ค เจมมีนาย ออน เดอะ จ๊อบ shayla จี ออน เดอะ จี ซาร่าห์ กรีน)
for the green free chilly
(ฟอร์ เดอะ กรีน ฟรี ชีลลิ)
And I’m back on my thing for the listeners
(แอนด์ แอม แบ็ค ออน มาย ทริง ฟอร์ เดอะ ลีซเนอะ)
What you are about to to witness is
(ว๊อท ยู อาร์ อะเบ๊าท ทู ทู วิทเหนส ซิส)
Lu new valuable album 2
(Lu นิว แวรีเบิล อั๊ลบั้ม 2)
Get ready for the ghetto ghetto images
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เกทโท เกทโท อิ๊มเมจ)

From the m-a-d-i to the s to the o-n
(ฟรอม เดอะ เอ็ม มา ดี ดาย ทู เดอะ เอส ทู ดิ โอ เอ็น)
Potent so get your oak pen
(โพเท็นท โซ เก็ท ยุร โอค เพ็น)
Move like a n*gga supposed to
(มู๊ฝ ไล๊ค เก เอ็น *gga ซั๊พโพ้ส ทู)
Get your dough on the go with the flow
(เก็ท ยุร โด ออน เดอะ โก วิธ เดอะ โฟลว์)
That I’m holdin
(แดท แอม โฮดดิน)

I’m on my go go go go go go go go go go gadget flow
(แอม ออน มาย โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)

Love, got the windy city on my back
(ลัฝ , ก็อท เดอะ วีนดิ ซิ๊ที่ ออน มาย แบ็ค)
So I’m back on my grizzle like a bearskin rug
(โซ แอม แบ็ค ออน มาย grizzle ไล๊ค เก bearskin รัก)
Put some lain on the floor blame it on the goat
(พุท ซัม เลน ออน เดอะ ฟลอร์ เบลม อิท ออน เดอะ โก้ท)
Little rapper turn it out cause I’m very pluh
(ลิ๊ทเทิ่ล แรพเพอ เทิร์น หนิด เอ๊าท ค๊อส แอม เฝ๊รี่ pluh)
I convert I can work anywhere any word you can ask my brother huh
(ไอ คอนเฝิร์ท ไอ แคน เวิ๊ร์ค เอนอิฮแว เอ๊นี่ เวิร์ด ยู แคน อาสคฺ มาย บร๊าเท่อรํ ฮู)
He’ll concur that I’m sers with the worst with the man up above thank you very much
(เฮ็ลล ค็อนเคอ แดท แอม เซอร์ วิธ เดอะ เวิ๊ร์สท วิธ เดอะ แมน อั๊พ อะโบ๊ฝ แธ๊งค์ ยู เฝ๊รี่ มัช)
That I got what I got and I’m at where I’m at like an a in a circle with a pay little erkel
(แดท ไอ ก็อท ว๊อท ไอ ก็อท แอนด์ แอม แอ็ท แวร์ แอม แอ็ท ไล๊ค แอน อะ อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล วิธ อะ เพย์ ลิ๊ทเทิ่ล erkel)
What they say when they see og from the f to the f to the amazing verbals
(ว๊อท เด เซย์ เว็น เด ซี og ฟรอม เดอะ เอฟ ทู เดอะ เอฟ ทู ดิ อะเมสอิง เฝอแบ็ล)
They race in circles like they raisin a gerbil
(เด เร้ซ อิน เซ๊อร์เคิ้ล ไล๊ค เด เรซิน อะ gerbil)
I race in a circle like I’m raisin a horse
(ไอ เร้ซ อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล ไล๊ค แอม เรซิน อะ ฮอร์ส)
I’m racin a porsche while they racin in place
(แอม เรซิน อะ โพช ไวล์ เด เรซิน อิน เพลส)
They race in a cage I race on a course
(เด เร้ซ อิน อะ เค้จ ไอ เร้ซ ออน อะ คอร์ส)
COURSE
(คอร์ส)
That case in the court did not defer the dream
(แดท เค๊ส อิน เดอะ คอร์ท ดิด น็อท ดิเฟอ เดอะ ดรีม)
I am still a raising man with sun raging against the machine
(ไอ แอ็ม สทิลล อะ เรนซิง แมน วิธ ซัน เรจิง อะเก๊นสท เดอะ แมชชีน)

From the m-a-d-i to the s to the o-n
(ฟรอม เดอะ เอ็ม มา ดี ดาย ทู เดอะ เอส ทู ดิ โอ เอ็น)
Potent so get your oak pen
(โพเท็นท โซ เก็ท ยุร โอค เพ็น)
Move like a n*gga supposed to
(มู๊ฝ ไล๊ค เก เอ็น *gga ซั๊พโพ้ส ทู)
Get your dough on the go with the flow
(เก็ท ยุร โด ออน เดอะ โก วิธ เดอะ โฟลว์)
That I’m holdin
(แดท แอม โฮดดิน)

I’m on my go go go go go go go go gadget flow
(แอม ออน มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)

I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [say it now]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เซย์ อิท นาว ])
I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [say it now]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เซย์ อิท นาว ])
I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [hey]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
City in the whole wide world [hey]
(ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
City in the whole wide world [hey]
(ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ เวิลด [ เฮ ])

Hey hey don’t hate on me
(เฮ เฮ ด้อนท์ เฮท ออน มี)
My tank on full your tank on e
(มาย แท๊งค ออน ฟูล ยุร แท๊งค ออน อี)
Look good on you look good on me
(ลุ๊ค กู๊ด ออน ยู ลุ๊ค กู๊ด ออน มี)
Cause I’m a go and never gon s-t-o-p
(ค๊อส แอม มา โก แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ก็อน เอส ที โอ พี)
Like hey hey don’t hate on me
(ไล๊ค เฮ เฮ ด้อนท์ เฮท ออน มี)
My tank on full your tank on e
(มาย แท๊งค ออน ฟูล ยุร แท๊งค ออน อี)
Look good on you look great on me
(ลุ๊ค กู๊ด ออน ยู ลุ๊ค เกรท ออน มี)
Cause I’m a go and never gon s-t-o-p
(ค๊อส แอม มา โก แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ก็อน เอส ที โอ พี)

Like hey hey I’m the boss
(ไล๊ค เฮ เฮ แอม เดอะ บอส)
Rock genuine time not de lacoste
(ร๊อค เจ๊นนิวอีน ไทม์ น็อท ดี lacoste)
be on clean and phenom jeans
(บี ออน คลีน แอนด์ ฟีนอม ยีน)
Little rap is like azemof
(ลิ๊ทเทิ่ล แร็พ อีส ไล๊ค azemof)
I let my momma into rhyming and she raised me off
(ไอ เล็ท มาย มอมมา อิ๊นทู รายมิง แอนด์ ชี เร้ส มี ออฟฟ)
A 80s baby on file like a safety off
(อะ 80s เบ๊บี้ ออน ไฟล์ ไล๊ค เก เซพทิ ออฟฟ)
Got my hood ridin high on 28s
(ก็อท มาย ฮุด ริดอิน ไฮฮ ออน 28s)
Off of everything that’s gon be like a 84
(ออฟฟ อ็อฝ เอ๊วี่ติง แด้ท ก็อน บี ไล๊ค เก 84)
And they in love with him and I’m in love with them
(แอนด์ เด อิน ลัฝ วิธ ฮิม แอนด์ แอม อิน ลัฝ วิธ เด็ม)
And we never ride dubs again
(แอนด์ วี เน๊เฝ่อร์ ไรด์ ดับ อะเกน)
No we won’t
(โน วี ว็อนท)
Tryna get above the rim
(ทายนา เก็ท อะโบ๊ฝ เดอะ ริม)
A little too short to dunk
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู ช๊อร์ท ทู dunk)
So we donk
(โซ วี คอง)
From the m-a-d-i to the s to the o-n
(ฟรอม เดอะ เอ็ม มา ดี ดาย ทู เดอะ เอส ทู ดิ โอ เอ็น)
Potent so get your oak pen
(โพเท็นท โซ เก็ท ยุร โอค เพ็น)
Move like a n*gga supposed to
(มู๊ฝ ไล๊ค เก เอ็น *gga ซั๊พโพ้ส ทู)
Get your dough on the go with the flow
(เก็ท ยุร โด ออน เดอะ โก วิธ เดอะ โฟลว์)

I’m on my go go go go go go go go go go gadget flow
(แอม ออน มาย โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)
I got my go go go go go go go go gadget flow
(ไอ ก็อท มาย โก โก โก โก โก โก โก โก แกดจิท โฟลว์)

I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [say it now]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เซย์ อิท นาว ])
I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [say it now]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เซย์ อิท นาว ])
I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [hey]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
City in the whole wide world [hey]
(ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
City in the whole wide world [hey]
(ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [say it now]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เซย์ อิท นาว ])
I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [say it now]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เซย์ อิท นาว ])
I’m from the city in the midwest best city in the whole wide wide world [hey]
(แอม ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ อิน เดอะ มิดเวส เบ๊สท์ ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
City in the whole wide world [hey]
(ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ เวิลด [ เฮ ])
City in the whole wide world
(ซิ๊ที่ อิน เดอะ โฮล ไวด์ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go Go Gadget Flow คำอ่านไทย Lupe Fiasco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น