เนื้อเพลง A Feast for Me คำอ่านไทย Elisa

Well there’s a party for me,
( เวลล แดร์ ซา พ๊าร์ที่ ฟอร์ มี ,)
the last thing I wanted from you
(เดอะ ล๊าสท ทริง ไอ ว้อนท ฟรอม ยู)
I close the door behind me and there you are
(ไอ โคลส เดอะ ดอร์ บีฮายน์ มี แอนด์ แดร์ ยู อาร์)
you seem relaxed and quiet
(ยู ซีม รีแหล๊ก แอนด์ ไคว๊เอ้ท)
but under yuor shirt you sweat
(บั๊ท อั๊นเด้อร yuor เชิ๊ร์ท ยู สเว็ท)
and these balloons around make me feel so sad.
(แอนด์ ฑิส แบ็ลลูน อะราวนฺดฺ เม้ค มี ฟีล โซ แซ้ด)

Well there’s a feast for me, but it’s a night so pale
(เวลล แดร์ ซา ฟีซท ฟอร์ มี , บั๊ท อิทซ ซา ไน๊ท โซ เพล)
feels like an empty rooms where we could kill with words
(ฟีล ไล๊ค แอน เอ๊มพที่ รูม แวร์ วี เคิด คิลล์ วิธ เวิร์ด)
you wish you could make believe that I’m what you want me to be
(ยู วิ๊ช ยู เคิด เม้ค บีลี๊ฝ แดท แอม ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู บี)
but these balloons around make me feel so sad
(บั๊ท ฑิส แบ็ลลูน อะราวนฺดฺ เม้ค มี ฟีล โซ แซ้ด)
I’m in your sweet sweet sweet embrace
(แอม อิน ยุร สวี้ท สวี้ท สวี้ท เอ็มเบรซ)
and you’re a thousand miles away
(แอนด์ ยัวร์ อะ เธ๊าซั่นด ไมล อะเวย์)
your arms a sweet sweet sweet embrace
(ยุร อาร์ม ซา สวี้ท สวี้ท สวี้ท เอ็มเบรซ)
and you’re a thousand miles away.
(แอนด์ ยัวร์ อะ เธ๊าซั่นด ไมล อะเวย์)

Well there’s a party for me
(เวลล แดร์ ซา พ๊าร์ที่ ฟอร์ มี)
and you know that I didn’t ask for it
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ไอ ดิ๊นอิน อาสคฺ ฟอร์ อิท)
I just stay in your game I’m just playing your game
(ไอ จั๊สท สเทย์ อิน ยุร เกม แอม จั๊สท พเลนิ่ง ยุร เกม)
so won’t you tell me what to do,
(โซ ว็อนท ยู เทลล มี ว๊อท ทู ดู ,)
I can pretend you tell the truth
(ไอ แคน พรีเท็นด์ ยู เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
won’t you tell me what to do,
(ว็อนท ยู เทลล มี ว๊อท ทู ดู ,)
I can pretend you tell the truth
(ไอ แคน พรีเท็นด์ ยู เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
I’m in your sweet sweet sweet embrace
(แอม อิน ยุร สวี้ท สวี้ท สวี้ท เอ็มเบรซ)
and you’re a thousand miles away
(แอนด์ ยัวร์ อะ เธ๊าซั่นด ไมล อะเวย์)
your arms a sweet sweet sweet embrace
(ยุร อาร์ม ซา สวี้ท สวี้ท สวี้ท เอ็มเบรซ)
and you’re a thousand miles away.
(แอนด์ ยัวร์ อะ เธ๊าซั่นด ไมล อะเวย์)
Why…why…why…why…
(วาย วาย วาย วาย)

Should I take the blame, where’s my big mistake
(เชิด ดาย เท้ค เดอะ เบลม , แวร์ มาย บิ๊ก มิสเท้ค)
should I feel happy for what I haven’t done
(เชิด ดาย ฟีล แฮ๊พพี่ ฟอร์ ว๊อท ไอ แฮฟเวน ดัน)
should I take the blame, should I feel the pain
(เชิด ดาย เท้ค เดอะ เบลม , เชิด ดาย ฟีล เดอะ เพน)
or should I feel regret for what I haven’t done
(ออ เชิด ดาย ฟีล รีเกร๊ท ฟอร์ ว๊อท ไอ แฮฟเวน ดัน)
Why? Why? Why? Why?
(วาย วาย วาย วาย)

Was this a feast for me or just a bad surprise?
(วอส ดิส ซา ฟีซท ฟอร์ มี ออ จั๊สท ดา แบ้ด เซอร์ไพร๊ส)
Should I have expected this? I just don’t wanna know
(เชิด ดาย แฮ็ฝ เอ็กซเพ็คท ดิส ซาย จั๊สท ด้อนท์ วอนนา โนว์)
and you’ve made up the rules so that you’ll win this game
(แอนด์ ยู๊ฟ เมด อั๊พ เดอะ รูล โซ แดท โยว วิน ดิส เกม)
but you can’t tell me what to do
(บั๊ท ยู แค็นท เทลล มี ว๊อท ทู ดู)
’cause I dont believe in you
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน ยู)

What’s left a sweet sweet sweet embrace
(ว๊อท เล๊ฟท ดา สวี้ท สวี้ท สวี้ท เอ็มเบรซ)
and you’re a thousand miles away
(แอนด์ ยัวร์ อะ เธ๊าซั่นด ไมล อะเวย์)
your arms a sweet sweet sweet embrace
(ยุร อาร์ม ซา สวี้ท สวี้ท สวี้ท เอ็มเบรซ)
and you’re a thousand miles away
(แอนด์ ยัวร์ อะ เธ๊าซั่นด ไมล อะเวย์)
Why…why…
(วาย วาย)
I’ll never ask you why…why.
(อิลล เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ ยู วาย วาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Feast for Me คำอ่านไทย Elisa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น