เนื้อเพลง I’ve Got a Crush on You คำอ่านไทย Rod Stewart feat Diana Ross

[George and Ira Gershwin]
( [ จอจ แอนด์ Ira Gershwin ])

How glad the many millions
(ฮาว แกล๊ด เดอะ เมนอิ มิ๊ลเลี่ยน)
Of Toms and D*cks and Williams
(อ็อฝ ท็อม แซน ดี *cks แซน วิลเลี่ยม)
Would be
(เวิด บี)
To capture me
(ทู แค๊พเจ้อรํ มี)

But you had such persistence
(บั๊ท ยู แฮ็ด ซัช เพอะซีซเท็นซ)
You wore down my resistance
(ยู โว เดาน มาย ริสีซแท็นซ)
I fell
(ไอ เฟ็ล)
And it was swell
(แอนด์ ดิท วอส ซเว็ล)

You’re my big and brave and handsome Romeo
(ยัวร์ มาย บิ๊ก แอนด์ เบร๊ฝ แอนด์ แฮ๊นซั่ม โรมีโอ)
How I won you I will never never know
(ฮาว ไอ ว็อน ยู ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ โนว์)
It’s not that you’re attractive
(อิทซ น็อท แดท ยัวร์ แอ็ทแรคทิฝ)
But oh my heart grew active
(บั๊ท โอ มาย ฮาร์ท กรู แอคทิฝ)
When you came into view
(เว็น ยู เคม อิ๊นทู ฝิว)

I’ve got a crush on you, sweetie pie
(แอฝ ก็อท ดา ครัช ออน ยู , ซวิทอิ ไพ)
All the day and nighttime, hear me sigh
(ออล เดอะ เดย์ แอนด์ ไนท์ไทม์ , เฮียร มี ไซ)
I never had the least notion
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด เดอะ ลีซท โน๊ชั่น)
That I could fall with so much emotion
(แดท ไอ เคิด ฟอลล์ วิธ โซ มัช อีโม๊ชั่น)
Taken from OldieLyrics.com
(เทคเอ็น ฟรอม OldieLyrics com)
Could you coo
(เคิด ยู คู)
Could you care
(เคิด ยู แคร์)
For a cunning cottage we could share
(ฟอร์ รา คันนิง ค๊อทเถจ วี เคิด แชร์)
The world will pardon my mush
(เดอะ เวิลด วิล พ๊าร์ด่อน มาย มัฌ)
Cause I’ve got a crush, my baby, on you
(ค๊อส แอฝ ก็อท ดา ครัช , มาย เบ๊บี้ , ออน ยู)

Could you coo
(เคิด ยู คู)
Could you care
(เคิด ยู แคร์)
For a cunning cottage we could share
(ฟอร์ รา คันนิง ค๊อทเถจ วี เคิด แชร์)
The world will pardon my mush
(เดอะ เวิลด วิล พ๊าร์ด่อน มาย มัฌ)
Cause I have got a crush,
(ค๊อส ไอ แฮ็ฝ ก็อท ดา ครัช ,)
My baby, on you
(มาย เบ๊บี้ , ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Got a Crush on You คำอ่านไทย Rod Stewart feat Diana Ross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น