เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย LL Cool J

[Intro: LL Cool J]
( [ อินโทร : LL คูล เจ ])
Look girl, I’m not gonna sing
(ลุ๊ค เกิร์ล , แอม น็อท กอนนะ ซิง)
cause I just don’t do that
(ค๊อส ไอ จั๊สท ด้อนท์ ดู แดท)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I see you in between class when my mind does a task
(ไอ ซี ยู อิน บีทะวีน คลาสสํ เว็น มาย ไมนด์ โด ซา ท๊าซค)
One glimpse of your eyes and my heart beats fast
(วัน กลิมซ อ็อฝ ยุร อาย แซน มาย ฮาร์ท บีท ฟาสท)
A mysterious fantasy, lovely young queen
(อะ มิซเทียเรียซ แฟนทะซิ , ลัฝลิ ยัง ควีน)
You’re poll so subtle just like the magazine
(ยัวร์ โพลล โซ ซับเดิล จั๊สท ไล๊ค เดอะ แม๊กกาซีน)
Come and visit my sister she’s in the livin’ room
(คัม แอนด์ ฝิ๊สิท มาย ซิ๊สเท่อร์ ชี ซิน เดอะ ลีฝอิน รูม)
Eat doughnuts and milk, listen to a pop tune
(อี๊ท โดนัท แซน มิลค์ , ลิ๊สซึ่น ทู อะ พ็อพ จูน)
Used to be my baby-sitter, I want you for my women
(ยู๊ส ทู บี มาย เบ๊บี้ ซีทเทอะ , ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ มาย วีมเอิน)
Without you girl, my life is bitter like a lemon
(วิธเอ๊าท ยู เกิร์ล , มาย ไล๊ฟ อีส บิ๊ทเท่อร์ ไล๊ค เก เล๊ม่อน)
I want you, I want you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ ว้อนท ยู)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I day-dream of seeds girl when you pass by
(ไอ เดย์ ดรีม อ็อฝ ซีด เกิร์ล เว็น ยู เพซ บาย)
I wonder what the future holds for you and I
(ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ โฮลด์ ฟอร์ ยู แอนด์ ดาย)
I tell my friends favorite tales about me and you
(ไอ เทลล มาย เฟรน เฟเฝอะริท เทล อะเบ๊าท มี แอนด์ ยู)
My total devotion for you is true
(มาย โท๊ท่อล ดิโฝฌัน ฟอร์ ยู อีส ทรู)
See you get on the bus I trip as I get on
(ซี ยู เก็ท ออน เดอะ บัส ซาย ทริ๊พ แอส ซาย เก็ท ออน)
My body gets warm but my mind is torn
(มาย บ๊อดี้ เก็ท วอร์ม บั๊ท มาย ไมนด์ อีส โทน)
I admit you’re the queen of elegant
(ไอ แอ๊ดมิท ยัวร์ เดอะ ควีน อ็อฝ เอ๊เลแก้นท)
maybe I’m just another ” puppy love lucids ”
(เมบี แอม จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ” พั๊พพี่ ลัฝ ลยูซิด “)
I will tell you straight up, not to load on a letter
(ไอ วิล เทลล ยู สเทร๊ท อั๊พ , น็อท ทู โหลด ออน อะ เล็ทเท่อร์)
Opportunity knocks, I feel I just better
(อ๊อพพอทูนิที่ น๊อค , ไอ ฟีล ไอ จั๊สท เบ๊ทเท่อร์)
dissapear out of sight, rejection is my fright
(dissapear เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท , ริเจคฌัน อีส มาย ไฟร๊ท)
to me you’re like a drug-boy, easy red light
(ทู มี ยัวร์ ไล๊ค เก ดรัก บอย , อีสอิ เร้ด ไล๊ท)
I want you, I want you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ ว้อนท ยู)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
To weak or wreak I can’t speak I’m messin’ up in school
(ทู วี๊ค ออ รีค ไอ แค็นท สพี๊ค แอม เมซซิน อั๊พ อิน สคูล)
Just to hear your name girl, it’s makes me drool
(จั๊สท ทู เฮียร ยุร เนม เกิร์ล , อิทซ เม้ค มี ดรู)
As you sing ” Full Settle ” on the college choir
(แอส ยู ซิง ” ฟูล เซ็ทเทิ่ล ” ออน เดอะ ค๊อลลิจ คไวร)
My temperature level grows much higher
(มาย เท๊มเพอเรเจ้อร เล๊เฝ่ล โกรว์ มัช ไฮเออะ)
Spent a night over my house with my sister and friends
(ซเพ็นท ดา ไน๊ท โอ๊เฝ่อร มาย เฮ้าส วิธ มาย ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ เฟรน)
I wish you wouldn’t treat me like I’m your cousin
(ไอ วิ๊ช ยู วูดดึ่น ทรี๊ท มี ไล๊ค แอม ยุร เค๊าซิน)
Your high-school year book under my pillow
(ยุร ไฮฮ สคูล เยียร์ บุ๊ค อั๊นเด้อร มาย พิ๊ลโล่ว)
You walk by my window, I see your silhou-ette
(ยู ว๊อล์ค บาย มาย วิ๊นโด้ว , ไอ ซี ยุร silhou เอท)
Candle light is what I desire
(แค๊นเดิ้ล ไล๊ท อีส ว๊อท ไอ ดีไซรํ)
But all I get to do is fix your flat tyre
(บั๊ท ดอร์ ไอ เก็ท ทู ดู อีส ฟิกซ์ ยุร แฟลท ไทร)
when you ring my bell, perfume I smell
(เว็น ยู ริง มาย เบลล์ , เพ๊อร์ฟูม ไอ สเมลล์)
The aroma pierces through my heart-cell
(ดิ อะโร๊ม่า เพียซ ทรู มาย ฮาร์ท เซล)
I tell you that my sisiter isn’t here today
(ไอ เทลล ยู แดท มาย sisiter อีสซึ่น เฮียร ทูเดย์)
You go away but I wish you’d stay
(ยู โก อะเวย์ บั๊ท ไอ วิ๊ช ยูต สเทย์)
Yes girl, I’m twistin’ around your finger
(เย็ซ เกิร์ล , แอม ทวิซติน อะราวนฺดฺ ยุร ฟิ๊งเก้อร)
when you leave your perfume lingers
(เว็น ยู ลี๊ฝ ยุร เพ๊อร์ฟูม ลีงเกอะ)
I want you, I want you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ ว้อนท ยู)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
The clock tick-tocks as I lay in my bed
(เดอะ คล๊อค ทิค ทอก แอส ซาย เลย์ อิน มาย เบ๊ด)
It’s visions of you circlin’ through my head
(อิทซ ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ยู เซอคลิน ทรู มาย เฮด)
I sip lemon, Ice-T, read a magazine
(ไอ ซิพ เล๊ม่อน , ไอ๊ซ์ ที , รี๊ด อะ แม๊กกาซีน)
Wish we were involved in a sneaky love scene
(วิ๊ช วี เวอ อินโฝ๊ลฝ อิน อะ sneaky ลัฝ ซีน)
Saturday night it’s time to party y’all
(แซทเออะดิ ไน๊ท อิทซ ไทม์ ทู พ๊าร์ที่ ยอล)
But an unseen force has my back for the wall
(บั๊ท แอน อันซีน ฟอร์ซ แฮ็ส มาย แบ็ค ฟอร์ เดอะ วอลล์)
all eyes hit the door, red dress shines loud
(ออล อาย ฮิท เดอะ ดอร์ , เร้ด เดรส ไชน์ เลาด)
The moment has come, my fantasys’ here now
(เดอะ โม๊เม้นท แฮ็ส คัม , มาย แฟนทะซิ เฮียร นาว)
You sip Gin & Tonic with the double-hole straw
(ยู ซิพ จิน & ทอนอิค วิธ เดอะ ดั๊บเบิ้ล โฮล ซทรอ)
Finally I get the nerve to by you one more
(ไฟแน็ลลิ ไอ เก็ท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู บาย ยู วัน โม)
The bar tender smirks, I whisper: ” he’s a jerk ”
(เดอะ บาร์ เท๊นเด้อร์ สเมิก , ไอ วิสเพ่อร์ : ” อีส ซา เจิค “)
I’m wearin’ leather pants and a thirty dollar sh*t
(แอม เวียริน เล๊เธ่อร์ แพ็นท แซน อะ เธอทิ ดอลเลอะ ฌะ *ที)
Often usin’ double mints, sit back, crack a smile
(อ๊อฟเฟ่น ยูซิน ดั๊บเบิ้ล มินท , ซิท แบ็ค , แคร๊ค กา สไมล์)
Tryin’ to act like y’all relaxed and not a child
(ทายอิน ทู แอ๊คท ไล๊ค ยอล รีแหล๊ก แอนด์ น็อท ดา ชายลํดํ)
See I’m sixteen and you’re in college
(ซี แอม ซิคซทีน แอนด์ ยัวร์ อิน ค๊อลลิจ)
Love is sweet, then please give me the knowledge
(ลัฝ อีส สวี้ท , เด็น พลีซ กี๊ฝ มี เดอะ นอลเอ็จ)
I want you, I want you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ ว้อนท ยู)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
See it’s easy to detect a line that’s been said
(ซี อิทซ อีสอิ ทู ดีเท็ค ดา ไลน์ แด้ท บีน เซ็ด)
What you don’t know is your the women I’ve wanted to get
(ว๊อท ยู ด้อนท์ โนว์ อีส ยุร เดอะ วีมเอิน แอฝ ว้อนท ทู เก็ท)
for years and now I’m here sweet dear
(ฟอร์ เยียร์ แซน นาว แอม เฮียร สวี้ท เดียร์)
Cool in the snow under a polar bear
(คูล อิน เดอะ สโนว์ อั๊นเด้อร รา โพ๊ล่าร์ แบร์)
I light your cigarette with a Raphel lighter
(ไอ ไล๊ท ยุร ซิกะเรท วิธ อะ Raphel ไลทเออะ)
Your dress seems like it’s gettin’ tighter and tighter
(ยุร เดรส ซีม ไล๊ค อิทซ เกดดิน ไทท์เดอ แอนด์ ไทท์เดอ)
The ice cubes’ melt, the heat is felt
(ดิ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ เม้ลท , เดอะ ฮีท อีส เฟ็ลท)
The cards’ on the table and my deal is dealt
(เดอะ ค้าร์ด ออน เดอะ เท๊เบิ้ล แอนด์ มาย ดีล อีส เด็ลท)
I want you, I want you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ ว้อนท ยู)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I had to subsequent my soul, cowardness kept a hold on me
(ไอ แฮ็ด ทู ซับซิคเว็นท มาย โซล , cowardness เค็พท ดา โฮลด์ ออน มี)
And the key was analysed on my role as a man
(แอนด์ เดอะ คีย์ วอส อ๊ะนาไล้ส ออน มาย โรล แอส ซา แมน)
To instigate romance not break down and cry
(ทู อีนซทิเกท โรแม๊นซ์ น็อท เบร๊ค เดาน แอนด์ คราย)
when you ask for a dance
(เว็น ยู อาสคฺ ฟอร์ รา แด๊นซ์)
Some fellas talk to her but she walks by
(ซัม เฟลลา ท๊อล์ค ทู เฮอ บั๊ท ชี ว๊อล์ค บาย)
She can only say no, it’s not do or die
(ชี แคน โอ๊นลี่ เซย์ โน , อิทซ น็อท ดู ออ ดาย)
like Bedstock, it’s natures’ way
(ไล๊ค Bedstock , อิทซ เน๊เจ้อร์ เวย์)
A sweet love story from LL Cool J
(อะ สวี้ท ลัฝ สท๊อรี่ ฟรอม LL คูล เจ)
I want you, I want you
(ไอ ว้อนท ยู , ไอ ว้อนท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น