เนื้อเพลง Your Disease คำอ่านไทย Saliva

In one moment I’m going all the way. I make my poetry everyday. And I’m frozen, comin right on time I froze my mind with that serious rhyme. And I’m open comin up inside you know my mind has got a grand design and I’m flowin, goin all the way I make my point to be everyday come on. And I wanna take you down, but your soul cannot be found. It doesn’t matter much you see cause your disease is killing me. And you know its only right cause it feels like paradise. I know nothing is for free cause your disease is killing me. My minds broken, I’m going up in smoke if you breathe my toke I’m guaranteeing you choke and I’m chosen to testify to the masses wear dark glasses like the cops in Texas. All knowing its not a premonition kill the competition like a man on a mission I’m blowin comin up inside like the Bee Gees cry I’m just stayin alive come on. And i wanna take you down, but your soul cannot be found. It doesn’t matter much you see cause your disease is killin me. And you know its only right cause it feels like paradise. I know nothing is for free cause your disease is killing me. So now I’m finally goin down can I find my way back home now there’s no one else around can I find my way back home. Will I ever see the light. Even though I’m falling. Will there ever be any peace for me. Even though I’m falling. Will there ever be any peace for me. Even though I’m falling. Will there ever be any peace for me. And I wanna take you down, but your soul cannot be found. It doesn’t matter much you see cause your disease is killin me. And you know its only right cause it feels like paradise. I know nothing is for free cause your disease is killing me. And I wanna take you down, but your soul cannot be found. It doesn’t matter much you see cause your disease is killin me. And you know its only right cause it feels like paradise. I know nothing is for free cause your disease is killing me
( อิน วัน โม๊เม้นท แอม โกอิ้ง ออล เดอะ เวย์ ไอ เม้ค มาย โพเอ๊ทรี่ เอวี่เดย์ แอนด์ แอม โฟ๊เซน , คัมอิน ไร๊ท ออน ไทม์ ไอ ฟโรส มาย ไมนด์ วิธ แดท ซี๊เรี๊ยส ไรม แอนด์ แอม โอ๊เพ่น คัมอิน อั๊พ อิ๊นไซด์ ยู โนว์ มาย ไมนด์ แฮ็ส ก็อท ดา แกรนด์ ดีไซนํ แอนด์ แอม โฟว์วิน , โกอิน ออล เดอะ เวย์ ไอ เม้ค มาย พ๊อยท์ ทู บี เอวี่เดย์ คัมมอน แอนด์ ดาย วอนนา เท้ค ยู เดาน , บั๊ท ยุร โซล แคนน็อท บี เฟานด ดิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ มัช ยู ซี ค๊อส ยุร ดีซี๊ส อีส คีลลิง มี แอนด์ ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท ค๊อส อิท ฟีล ไล๊ค พาราได๊ซ ไอ โนว์ นัธอิง อีส ฟอร์ ฟรี ค๊อส ยุร ดีซี๊ส อีส คีลลิง มี มาย ไมนด์ บโรเค็น , แอม โกอิ้ง อั๊พ อิน สโม๊ค อิ๊ฟ ยู บรีฑ มาย โทกคฺ แอม guaranteeings ยู โชค แอนด์ แอม โชเซ่น ทู เท๊ซทิฟาย ทู เดอะ แมสเซซ แวร์ ด๊าร์ค กลาซซิส ไล๊ค เดอะ ค็อพ ซิน เทกซัส ซอร์ โนอิง อิทซ น็อท ดา พรีโมะนีฌอัน คิลล์ เดอะ ค็อมพิทีฌอัน ไล๊ค เก แมน ออน อะ มิ๊ชชั่น แอม โบลวิน คัมอิน อั๊พ อิ๊นไซด์ ไล๊ค เดอะ บี จี คราย แอม จั๊สท สเตยิน อะไล๊ฝ คัมมอน แอนด์ ดาย วอนนา เท้ค ยู เดาน , บั๊ท ยุร โซล แคนน็อท บี เฟานด ดิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ มัช ยู ซี ค๊อส ยุร ดีซี๊ส อีส คิลลิน มี แอนด์ ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท ค๊อส อิท ฟีล ไล๊ค พาราได๊ซ ไอ โนว์ นัธอิง อีส ฟอร์ ฟรี ค๊อส ยุร ดีซี๊ส อีส คีลลิง มี โซ นาว แอม ไฟแน็ลลิ โกอิน เดาน แคน นาย ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค โฮม นาว แดร์ โน วัน เอ๊ลส อะราวนฺดฺ แคน นาย ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค โฮม วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ซี เดอะ ไล๊ท อี๊เฝ่น โธ แอม ฟ๊อลิง วิล แดร์ เอ๊เฝ่อร์ บี เอ๊นี่ พี๊ซ ฟอร์ มี อี๊เฝ่น โธ แอม ฟ๊อลิง วิล แดร์ เอ๊เฝ่อร์ บี เอ๊นี่ พี๊ซ ฟอร์ มี อี๊เฝ่น โธ แอม ฟ๊อลิง วิล แดร์ เอ๊เฝ่อร์ บี เอ๊นี่ พี๊ซ ฟอร์ มี แอนด์ ดาย วอนนา เท้ค ยู เดาน , บั๊ท ยุร โซล แคนน็อท บี เฟานด ดิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ มัช ยู ซี ค๊อส ยุร ดีซี๊ส อีส คิลลิน มี แอนด์ ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท ค๊อส อิท ฟีล ไล๊ค พาราได๊ซ ไอ โนว์ นัธอิง อีส ฟอร์ ฟรี ค๊อส ยุร ดีซี๊ส อีส คีลลิง มี แอนด์ ดาย วอนนา เท้ค ยู เดาน , บั๊ท ยุร โซล แคนน็อท บี เฟานด ดิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ มัช ยู ซี ค๊อส ยุร ดีซี๊ส อีส คิลลิน มี แอนด์ ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท ค๊อส อิท ฟีล ไล๊ค พาราได๊ซ ไอ โนว์ นัธอิง อีส ฟอร์ ฟรี ค๊อส ยุร ดีซี๊ส อีส คีลลิง มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Disease คำอ่านไทย Saliva

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น