เนื้อเพลง Some Cut คำอ่านไทย Lil Scrappy

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
What it is hoe, ah what’s up [what’s up]
(ว๊อท ดิธ อีส โฮ , อา ว๊อท อั๊พ [ ว๊อท อั๊พ ])
Can a n*gga get in them guts [them guts]
(แคน อะ เอ็น *gga เก็ท อิน เด็ม กัท [ เด็ม กัท ])
Cut you up like you ain’t been cut [been cut]
(คัท ยู อั๊พ ไล๊ค ยู เอน บีน คัท [ บีน คัท ])
Show your ass how to really catch a nut [oh yeah yeah]
(โชว์ ยุร อาซ ฮาว ทู ริแอ็ลลิ แค็ทช อะ นัท [ โอ เย่ เย่ ])
Well give me you number and I’ll call [I’ll call]
(เวลล กี๊ฝ มี ยู นั๊มเบ้อร์ แอนด์ อิลล คอลลํ [ อิลล คอลลํ ])
And I’ll follow that ass in the mall [in the mall]
(แอนด์ อิลล ฟ๊อลโล่ว แดท อาซ ซิน เดอะ มอลล์ [ อิน เดอะ มอลล์ ])
Take you home, let you juggle my balls [my balls]
(เท้ค ยู โฮม , เล็ท ยู จักกล มาย บอล [ มาย บอล ])
While I’m beatin and tearin down your walls [oh yeah]
(ไวล์ แอม บีดิน แอนด์ เทียริน เดาน ยุร วอลล์ [ โอ เย่ ])

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
This your boy Mr. Funkadelic, what’s the business baby
(ดิส ยุร บอย มีซเทอะ Funkadelic , ว๊อท เดอะ บีสเน็ซ เบ๊บี้)
I’ve been eyeing you all day in the mall miss lady
(แอฝ บีน eyeings ยู ออล เดย์ อิน เดอะ มอลล์ มิซ เล๊ดี้)
You looking good, I think I seen your ass in the hood
(ยู ลุคอิง กู๊ด , ไอ ทริ๊งค ไอ ซีน ยุร อาซ ซิน เดอะ ฮุด)
With your friends dressed up, trying to front if you could
(วิธ ยุร เฟรน เดรส อั๊พ , ทไรอิง ทู ฟร๊อนท อิ๊ฟ ยู เคิด)
But anyway, gone and drop a number or something
(บั๊ท เอนอิเว , กอน แอนด์ ดรอพ อะ นั๊มเบ้อร์ ออ ซัมติง)
So I can call you later on,on your phone or something
(โซ ไอ แคน คอลลํ ยู เลทเออะ ออน , ออน ยุร โฟน ออ ซัมติง)
Take you home, and maybe we could bone or something
(เท้ค ยู โฮม , แอนด์ เมบี วี เคิด โบน ออ ซัมติง)
It’s no limits to what we do,cause tonight we cutting, gut busting
(อิทซ โน ลิ๊หมิท ทู ว๊อท วี ดู , ค๊อส ทูไน๊ท วี คัททิง , กัท บัสติง)
I’m digging in your walls something viscious
(แอม ดีกกิง อิน ยุร วอลล์ ซัมติง viscious)
With your legs to the ceiling, catch a nut someting serious
(วิธ ยุร เล้ก ทู เดอะ ซี๊ลิ่ง , แค็ทช อะ นัท sometings ซี๊เรี๊ยส)
You delirious,or might I say you taste so delicious
(ยู ดิลีเรียซ , ออ ไมท ไอ เซย์ ยู เท๊ซท โซ ดิลีฌอัซ)
With your pretty brown skin, like I’m enjoying your kisses
(วิธ ยุร พริ๊ทที่ บราวนํ สกิน , ไล๊ค แอม เอนจอยอิง ยุร คีสเซซ)
And you ah certified head doctor
(แอนด์ ยู อา เซอทิไฟ เฮด ด๊อคเท่อร์)
Number one staller that takes d*ck in the ass and won’t holler
(นั๊มเบ้อร์ วัน staller แดท เท้ค ดี *ck อิน ดิ อาซ แซน ว็อนท ฮอลเลอะ)
Bend you over and I ” ll follow you straight to the room
(เบ็นด ยู โอ๊เฝ่อร แอนด์ ดาย ” ll ฟ๊อลโล่ว ยู สเทร๊ท ทู เดอะ รูม)
Where it goes down lovely in the Leagon of Doom
(แวร์ อิท โกซ เดาน ลัฝลิ อิน เดอะ Leagon อ็อฝ ดูม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Sh*t, you know the deal before a n*gga even stepped
(ฌะ *ที , ยู โนว์ เดอะ ดีล บีฟอร์ อะ เอ็น *gga อี๊เฝ่น สตอปชฺ)
Damn that ass hot, seems like it’s gone melt
(แดมนํ แดท อาซ ฮอท , ซีม ไล๊ค อิทซ กอน เม้ลท)
You know I give it to you til you run out of breathe
(ยู โนว์ ไอ กี๊ฝ อิท ทู ยู ทิล ยู รัน เอ๊าท อ็อฝ บรีฑ)
Then bust a nut all over yourself
(เด็น บัซท ดา นัท ดอร์ โอ๊เฝ่อร ยุรเซลฟ)
The first time I called, you were juggling on my balls
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ คอลลํ , ยู เวอ จักริง ออน มาย บอล)
In and out of your jaws, I was beating down your walls
(อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ ยุร จอ , ไอ วอส บืดิงสฺ เดาน ยุร วอลล์)
Had your ass breaking laws for a player was the cause
(แฮ็ด ยุร อาซ บเรคคิง ลอว์ ฟอร์ รา เพย์เยอร์ วอส เดอะ ค๊อส)
And every time you seen a G you was slipping off your drawers, I recall
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ซีน อะ จี ยู วอส สลิพปิง ออฟฟ ยุร ดรอเออะ , ไอ รีคอลล)
I met your ass at the mall, in the fall
(ไอ เม็ท ยุร อาซ แอ็ท เดอะ มอลล์ , อิน เดอะ ฟอลล์)
You the one with the dress on, let me take you home
(ยู ดิ วัน วิธ เดอะ เดรส ออน , เล็ท มี เท้ค ยู โฮม)
Show your ass how to buss a nut, up in the guts
(โชว์ ยุร อาซ ฮาว ทู บัส ซา นัท , อั๊พ อิน เดอะ กัท)
Cut you up like you ain’t been cut
(คัท ยู อั๊พ ไล๊ค ยู เอน บีน คัท)
From the back [back] then to the side [side] to the front
(ฟรอม เดอะ แบ็ค [ แบ็ค ] เด็น ทู เดอะ ไซด์ [ ไซด์ ] ทู เดอะ ฟร๊อนท)
Turn around,you got me right
(เทิร์น อะราวนฺดฺ , ยู ก็อท มี ไร๊ท)
I smack them thighs, anyway that you want me
(ไอ ซแม็ค เด็ม ไธ , เอนอิเว แดท ยู ว้อนท มี)
So gone see about a pimp and that monkey
(โซ กอน ซี อะเบ๊าท ดา พิมพ แอนด์ แดท มั๊งคี่)
And that’s fo’ sho’
(แอนด์ แด้ท โฟ โช)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ทรี ])
What’s the buiseness baby, can I get in them drawes
(ว๊อท เดอะ buiseness เบ๊บี้ , แคน นาย เก็ท อิน เด็ม drawes)
I like the way your hands rub against my balls
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยุร แฮนด์ รับ อะเก๊นสท มาย บอล)
Cause you the one, a n*gga met at south dekalb mall
(ค๊อส ยู ดิ วัน , อะ เอ็น *gga เม็ท แอ็ท เซ๊าธ dekalb มอลล์)
With your pretty brown skin, thick thighs and all
(วิธ ยุร พริ๊ทที่ บราวนํ สกิน , ทริ๊ค ไธ แซน ออล)
135 petite, and your smell is unique
(135 เพอะทีท , แอนด์ ยุร สเมลล์ อีส ยูนี๊ค)
Maybe we can exchange numbers and hook up in the week
(เมบี วี แคน เอ็กซเช้งจ นั๊มเบ้อร์ แซน ฮุ๊ค อั๊พ อิน เดอะ วี๊ค)
Oh, You a freak, I knew it from the first time I saw you
(โอ , ยู อะ ฟรี๊ค , ไอ นยู อิท ฟรอม เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ ซอว์ ยู)
The way you played with your tongue, I knew right then I would call you
(เดอะ เวย์ ยู เพลย์ วิธ ยุร ทั๊ง , ไอ นยู ไร๊ท เด็น นาย เวิด คอลลํ ยู)
So what it is, they call me Super Don from the ville
(โซ ว๊อท ดิธ อีส , เด คอลลํ มี ซู๊เพ้อร์ ด็อน ฟรอม เดอะ ฝีล)
And I’ma tell you like this, cause a n*gga so real, and stay trill
(แอนด์ แอมอา เทลล ยู ไล๊ค ดิส , ค๊อส อะ เอ็น *gga โซ เรียล , แอนด์ สเทย์ ทริล)
Cause all I wanna do is just drill, with that ass in the air, and the p*ssy I kill
(ค๊อส ออล ไอ วอนนา ดู อีส จั๊สท ดริลล์ , วิธ แดท อาซ ซิน ดิ แอร์ , แอนด์ เดอะ พี *ssy ไอ คิลล์)
And I feel, you love to f*ck up on a hill
(แอนด์ ดาย ฟีล , ยู ลัฝ ทู เอฟ *ck อั๊พ ออน อะ ฮิลล์)
S*ck d*ck from behind, and take nut in your grill
(เอส *ck ดี *ck ฟรอม บีฮายน์ , แอนด์ เท้ค นัท อิน ยุร กริลล์)
So b*tch chill, and shut your mouth just for a second
(โซ บี *tch ชิล , แอนด์ ชั๊ท ยุร เม๊าธ จั๊สท ฟอร์ รา เซ๊คคั่น)
While I lay this d*ck down on you just like I’m Teddy
(ไวล์ ไอ เลย์ ดิส ดี *ck เดาน ออน ยู จั๊สท ไล๊ค แอม เท๊ดดี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Some Cut คำอ่านไทย Lil Scrappy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น