เนื้อเพลง O Brother คำอ่านไทย Monty Are I

O Brother where are you? [face forward and stop thinking]
( โอ บร๊าเท่อรํ แวร์ อาร์ ยู [ เฟซ ฟ๊อร์เวิร์ด แอนด์ สท๊อพ ติ้งกิง ])
Do you admit regret in times of doubt? [we will think for you]
(ดู ยู แอ๊ดมิท รีเกร๊ท อิน ไทม์ อ็อฝ เดาท [ วี วิล ทริ๊งค ฟอร์ ยู ])
A life of gun in hand, with a dedication to your land, insde out you’ve shown us what likfe’s all about
(อะ ไล๊ฟ อ็อฝ กัน อิน แฮนด์ , วิธ อะ เดดิเคฌัน ทู ยุร แลนด์ , insde เอ๊าท ยู๊ฟ โฌน อัซ ว๊อท likfes ซอร์ อะเบ๊าท)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
No, we cannot believe in what you said, when your whole life’s been a sacrifice mislead
(โน , วี แคนน็อท บีลี๊ฝ อิน ว๊อท ยู เซ็ด , เว็น ยุร โฮล ไล๊ฟ บีน อะ แซ๊คริไฟซ์ มีซลีด)
But we still hold the pride
(บั๊ท วี สทิลล โฮลด์ เดอะ ไพรด์)
When the gun smoke clears, we’ll still salute you
(เว็น เดอะ กัน สโม๊ค เคลียร์ , เวลล สทิลล ซัลหลูท ยู)
When you return by the tide, we’ll be here to see your life through
(เว็น ยู รีเทิร์น บาย เดอะ ไทด์ , เวลล บี เฮียร ทู ซี ยุร ไล๊ฟ ทรู)

I’m confused and punctured
(แอม คอนฟิ้วส แอนด์ พังเชอะ)
My conscience is my only means of direction
(มาย คอนเฌ็นซ อีส มาย โอ๊นลี่ มีน อ็อฝ ดิเรคฌัน)
Did i sign up for suicide or a saddened bride?
(ดิด ดาย ซายน อั๊พ ฟอร์ ซุยไซ้ด ออ รา saddened ไบรดํ)
Three more years, no white picket fence, suffering a mental conviction
(ทรี โม เยียร์ , โน ไว๊ท พีคเค็ท เฟ้นซ , ซัฟเฟอะริง อะ เม๊นท่อล ค็อนฝีคฌัน)
Please, don’t you think that now we will look down on a man who’s realized what’s true to him now?
(พลีซ , ด้อนท์ ยู ทริ๊งค แดท นาว วี วิล ลุ๊ค เดาน ออน อะ แมน ฮู รีแอะไลส ว๊อท ทรู ทู ฮิม นาว)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

It’s not giving up, it’s seeing what else there’s to see
(อิทซ น็อท กีฝวิง อั๊พ , อิทซ ซีอิง ว๊อท เอ๊ลส แดร์ ทู ซี)
When you’re soon set free, there is so much more than a camouflaged hell
(เว็น ยัวร์ ซูน เซ็ท ฟรี , แดร์ อีส โซ มัช โม แฑ็น อะ แค๊มเม่อฟล๊าจ เฮ็ลล)
So cock the gun and fire into the eyes of a creat desire
(โซ ค๊อค เดอะ กัน แอนด์ ไฟเออะร อิ๊นทู ดิ อาย อ็อฝ อะ creat ดีไซรํ)
A fleeting destiny has turned into what’s considered to be normal
(อะ ฟรีทอิง เดซทินิ แฮ็ส เทิร์น อิ๊นทู ว๊อท คอนซิ๊เด้อร์ ทู บี น๊อร์มอล)
And I’m here for you
(แอนด์ แอม เฮียร ฟอร์ ยู)

[chorus [x2]]
([ ค๊อรัส [ x2 ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Brother คำอ่านไทย Monty Are I

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น