เนื้อเพลง Dream Girl คำอ่านไทย R. Kelly

So amazing, unbelievable, miraculous women you are.
( โซ อะเมสอิง , อันบีลิฝวาเบิล , มิแรคอิวลัซ วีมเอิน ยู อาร์)
Incredible, unforgetable, your the worlds greatest by far.
(อินเคร๊ดิเบิ้ล , อันฟอร์เกทดาเบิล , ยุร เดอะ เวิลด เกสเดด บาย ฟาร์)
Sensational, so lovable, my cinderella you are.
(เซ็นเซฌะแน็ล , โซ lovable , มาย ซินเดอร์เลลล่า ยู อาร์)
So beautiful, ghetto fablous, the reason i wish upon a star.
(โซ บยูทิฟุล , เกทโท fablous , เดอะ รี๊ซั่น นาย วิ๊ช อุพอน อะ สทาร์)
As i lay me down to sleep i, pray your heart ill always keep it.
(แอส ซาย เลย์ มี เดาน ทู สลี๊พ ไอ , เพรย์ ยุร ฮาร์ท อิลล ออลเว คี๊พ อิท)
Hope you feel the same.
(โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม)
So baby come and hop on board my life and,
(โซ เบ๊บี้ คัม แอนด์ ฮ็อพ ออน บอร์ด มาย ไล๊ฟ แอนด์ ,)
Just let love take us away.
(จั๊สท เล็ท ลัฝ เท้ค อัซ อะเวย์)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Dream girl lets take a flight,
(ดรีม เกิร์ล เล็ท เท้ค เก ฟไลท ,)
Far away to a paradise.
(ฟาร์ อะเวย์ ทู อะ พาราได๊ซ)
Dream girl lets take a ride,
(ดรีม เกิร์ล เล็ท เท้ค เก ไรด์ ,)
Destination rainbow skys.
(เดซทิเนฌัน เรนโบว์ สกาย)
Dream girl lets kiss and hug,
(ดรีม เกิร์ล เล็ท คิซ แซน ฮัก ,)
On a beach with white sand and all white doves.
(ออน อะ บีช วิธ ไว๊ท แซนด์ แอนด์ ออล ไว๊ท ดัฝ)
Dream girl lets cuddle up.
(ดรีม เกิร์ล เล็ท เคเดว อั๊พ)
Somewhere, where ever and make sweet love.
(ซัมแวร์ , แวร์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เม้ค สวี้ท ลัฝ)

Baby you are my dream, dream, dream, dream girl
(เบ๊บี้ ยู อาร์ มาย ดรีม , ดรีม , ดรีม , ดรีม เกิร์ล)
My sunshine, my blueskys, love is who you are to me girl,
(มาย ซันชาย , มาย blueskys , ลัฝ อีส ฮู ยู อาร์ ทู มี เกิร์ล ,)
My angel, my piece of mind, woman you have come to set me free.
(มาย แอ๊งเจล , มาย พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ , วู๊แม่น ยู แฮ็ฝ คัม ทู เซ็ท มี ฟรี)
Love makin, breath takin, sweet valentines to me.
(ลัฝ เมกิน , บรี๊ทฺรฺ ทอคกิ่น , สวี้ท แฝลเอ็นไทน ทู มี)
Heart racin, creatin, and incredible fire within me.
(ฮาร์ท เรซิน , creatin , แอนด์ อินเคร๊ดิเบิ้ล ไฟเออะร วิธอิน มี)
I believe in you and me, together for all eternity.
(ไอ บีลี๊ฝ อิน ยู แอนด์ มี , ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ ออล อิเทอนิทิ)
And i hope you feel the same
(แอนด์ ดาย โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม)
So baby come and hope on board my life and, let love take us away.
(โซ เบ๊บี้ คัม แอนด์ โฮพ ออน บอร์ด มาย ไล๊ฟ แอนด์ , เล็ท ลัฝ เท้ค อัซ อะเวย์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Baby this love we make is to good to be true,
(เบ๊บี้ ดิส ลัฝ วี เม้ค อีส ทู กู๊ด ทู บี ทรู ,)
Heaven must really love me because heaven sent me you.
(เฮ๊ฝเฝ่น มัสท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี บิคอส เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท มี ยู)
Keep bringing me joy, i dont wanna wake up.
(คี๊พ บริงกิง มี จอย , ไอ ด้อนท์ วอนนา เว้ค อั๊พ)
I stay asleep as long as i can have you right here in my dreams.
(ไอ สเทย์ อะสลี๊พ แอส ลอง แอส ซาย แคน แฮ็ฝ ยู ไร๊ท เฮียร อิน มาย ดรีม)

[chorus x3]
([ ค๊อรัส x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dream Girl คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น