เนื้อเพลง Trade It All (Part 2) คำอ่านไทย Fabolous feat P. Diddy & Jagged Edge

[Fabolous]:
( [ ฟาโบลัส ] :)
Uh huh, yeah
(อา ฮู , เย่)

[P. Diddy]:
([ พี ดิดดี้ ] :)
This moment they all been waitin’ for, playboy
(ดิส โม๊เม้นท เด ออล บีน เว๊ทดิน ฟอร์ , พเลบอย)
We here now
(วี เฮียร นาว)
We’re in the house now, for sure
(เวีย อิน เดอะ เฮ้าส นาว , ฟอร์ ชัวร์)

[Jagged Edge]:
([ แจกกิด เอจ ] :)
Girl, I’d trade it all, money, cars and everything
(เกิร์ล , อาย เทรด อิท ดอร์ , มั๊นนี่ , คารํ แซน เอ๊วี่ติง)
All, even give up my street dream
(ออล , อี๊เฝ่น กี๊ฝ อั๊พ มาย สทรีท ดรีม)
All, anything to have you on my team
(ออล , เอนอิธิง ทู แฮ็ฝ ยู ออน มาย ทีม)
All, baby girl, I’d trade it all
(ออล , เบ๊บี้ เกิร์ล , อาย เทรด อิท ดอร์)

[Fabolous]:
([ ฟาโบลัส ] :)
Hot storm, I’m so into you
(ฮอท สทอร์ม , แอม โซ อิ๊นทู ยู)
Cause even before we hit the bedroom, I was friends with you
(ค๊อส อี๊เฝ่น บีฟอร์ วี ฮิท เดอะ เบดรูม , ไอ วอส เฟรน วิธ ยู)
If they ask, I ain’t gotta say whome in them interviews
(อิ๊ฟ เด อาสคฺ , ไอ เอน กอททะ เซย์ whome อิน เด็ม อิ๊นเทอร์ฝิว)
My sweet thing never believe them rumors that been true
(มาย สวี้ท ทริง เน๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ เด็ม รู๊เม่อร์ แดท บีน ทรู)
In fact I had no more expenses, it’s true
(อิน แฟคท ไอ แฮ็ด โน โม เอ็คซเพนซ , อิทซ ทรู)
But you was wifey could change me into a groom in a minute, boo
(บั๊ท ยู วอส วายฟี เคิด เช้งจํ มี อิ๊นทู อะ กรูม อิน อะ มิ๊หนิท , บู)
Maybe my sense of humor gets into you
(เมบี มาย เซ้นส อ็อฝ ฮิ๊วเม่อร์ เก็ท อิ๊นทู ยู)
But girl, they can make a perfume from the scent of you
(บั๊ท เกิร์ล , เด แคน เม้ค เก เพ๊อร์ฟูม ฟรอม เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยู)
I wanna take you there, feel like June in December too
(ไอ วอนนา เท้ค ยู แดร์ , ฟีล ไล๊ค จูน อิน ดิเซมเบอะ ทู)
So what you think about Cancun til the winter through
(โซ ว๊อท ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท แคนคูน ทิล เดอะ วิ๊นเท่อร์ ทรู)
I don’t know whatever consumes you gonna do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮว็อทเอฝเออะ คอนซูม ยู กอนนะ ดู)
I put a daytime to go to Bloomies and spend with you
(ไอ พุท ดา เดย์ไทม์ ทู โก ทู Bloomies แซน สเพ็นด วิธ ยู)
Like any other man I will zoom to the clinic too
(ไล๊ค เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ แมน นาย วิล ซูม ทู เดอะ คลีนอิค ทู)
Now I wanna see if me and my junior’s identical
(นาว ไอ วอนนา ซี อิ๊ฟ มี แอนด์ มาย จู๊เหนี่ย ไอเดนทิแค็ล)
I zoom, put a moon on the skin of you
(ไอ ซูม , พุท ดา มูน ออน เดอะ สกิน อ็อฝ ยู)
I swear to everything that same afternoon will begin to move, feel me
(ไอ สแวร์ ทู เอ๊วี่ติง แดท เซม แอฟเตอร์นูน วิล บีกิน ทู มู๊ฝ , ฟีล มี)

[Chorus – Jagged Edge]:
([ ค๊อรัส แจกกิด เอจ ] :)
Girl, I’d trade it all, money, cars and everything
(เกิร์ล , อาย เทรด อิท ดอร์ , มั๊นนี่ , คารํ แซน เอ๊วี่ติง)
All, even give up my street dream
(ออล , อี๊เฝ่น กี๊ฝ อั๊พ มาย สทรีท ดรีม)
All, anything to have you on my team
(ออล , เอนอิธิง ทู แฮ็ฝ ยู ออน มาย ทีม)
All, baby girl, I’d trade it all
(ออล , เบ๊บี้ เกิร์ล , อาย เทรด อิท ดอร์)
Even give up my good green
(อี๊เฝ่น กี๊ฝ อั๊พ มาย กู๊ด กรีน)
All, and I’d give the watch and pinky ring
(ออล , แอนด์ อาย กี๊ฝ เดอะ ว๊อทช แอนด์ พีงคอิ ริง)
All, anything to have you on my team
(ออล , เอนอิธิง ทู แฮ็ฝ ยู ออน มาย ทีม)
All, baby girl, I’d trade it all
(ออล , เบ๊บี้ เกิร์ล , อาย เทรด อิท ดอร์)

[P.Diddy]:
([ พี ดิดดี้ ] :)
Come here, girl, come and take a walk with me
(คัม เฮียร , เกิร์ล , คัม แอนด์ เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ มี)
So I could take you places you don’t often be
(โซ ไอ เคิด เท้ค ยู เพลส ยู ด้อนท์ อ๊อฟเฟ่น บี)
Come on ma, come and get lost with me
(คัมมอน มา , คัม แอนด์ เก็ท ล็อซท วิธ มี)
As far as them other chicks, can’t get ’em off a me
(แอส ฟาร์ แอส เด็ม อ๊อเธ่อร์ ชิค , แค็นท เก็ท เอ็ม ออฟฟ อะ มี)
Everlastin’ love in a whole other fashion
(เอฝเวอลาสติน ลัฝ อิน อะ โฮล อ๊อเธ่อร์ แฟ๊ชั่น)
All I’m askin’, let me cash in
(ออล แอม แอสกิน , เล็ท มี แค๊ช อิน)
Cause I’ll give her passion, all of the Sean John flashin’
(ค๊อส อิลล กี๊ฝ เฮอ แพ๊ชชั่น , ออล อ็อฝ เดอะ ซีน จอน flashin)
In orderly fashion perhaps when figure it out
(อิน ออเดอะลิ แฟ๊ชั่น เพอร์แฮพส์ เว็น ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท)
Exactly what Diddy ’bout cause we can take this whole city out
(เอ็กแสคทลิ ว๊อท ดิดดี้ เบาท ค๊อส วี แคน เท้ค ดิส โฮล ซิ๊ที่ เอ๊าท)
Now who gon’ stop us, who gon’ knock us
(นาว ฮู ก็อน สท๊อพ อัซ , ฮู ก็อน น๊อค อัซ)
Top us, we can’t find coppers to lock us
(ท๊อพ อัซ , วี แค็นท ไฟนด์ ค๊อพเพ่อร์ ทู ล๊อค อัซ)
Leer jets and choppers, love helicopters
(เลีย เจ๊ต แซน ชอปเพอ , ลัฝ เฮลอิคอพเทอะ)
Seperate with weak from the obsolete
(เซปเพอเรท วิธ วี๊ค ฟรอม ดิ ออบโซะลีท)
Me hard to keep, I gotcha
(มี ฮาร์ด ทู คี๊พ , ไอ ก๊อดชา)
I rock ya word to Big Poppa, I gotcha
(ไอ ร๊อค ยา เวิร์ด ทู บิ๊ก พอพพะ , ไอ ก๊อดชา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Fabolous]:
([ ฟาโบลัส ] :)
Now what you want, huh
(นาว ว๊อท ยู ว้อนท , ฮู)

[P. Diddy]:
([ พี ดิดดี้ ] :)
I’m gonna give this all up for you, shorty
(แอม กอนนะ กี๊ฝ ดิส ซอร์ อั๊พ ฟอร์ ยู , ชอร์ทดิง)

[Fabolous]:
([ ฟาโบลัส ] :)
Now what you want, huh
(นาว ว๊อท ยู ว้อนท , ฮู)
Now what you want, huh, huh, huh
(นาว ว๊อท ยู ว้อนท , ฮู , ฮู , ฮู)

Yeah
(เย่)
Yo, this new comers known to move with the seasons
(โย , ดิส นิว คัมเออะ โนน ทู มู๊ฝ วิธ เดอะ ซี๊ซั่น)
Couple winter lodges, few summer homes
(คั๊พเพิ่ล วิ๊นเท่อร์ ล็อจ , ฟิว ซั๊มเม่อร์ โฮม)
And there for every ooh, hum, and ah and make sure when
(แอนด์ แดร์ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ อู้ , ฮัม , แอนด์ อา แอนด์ เม้ค ชัวร์ เว็น)
The new Hummer roams, the shoes come in chrome
(เดอะ นิว ฮัมเมอร์ โรม , เดอะ ชู คัม อิน คโรม)
I ain’t new if ain’t buy white, yellow and cumcumber stones
(ไอ เอน นิว อิ๊ฟ เอน บาย ไว๊ท , เย๊ลโล่ว แอนด์ cumcumber สโทน)
That send chills threw a woman’s bones
(แดท เซ็นด ชิล ธรู อะ วู๊แม่น โบน)
But life give groove summer loans
(บั๊ท ไล๊ฟ กี๊ฝ กรูฝ ซั๊มเม่อร์ โลน)
Even though I got the kinda bread that won’t matter if a few
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ก็อท เดอะ กินดา เบร้ด แดท ว็อนท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ อะ ฟิว)
Crumbs are blow, flights out of few summer loans
(ครัม แซร์ โบลว์ , ฟไลท เอ๊าท อ็อฝ ฟิว ซั๊มเม่อร์ โลน)
Now I wanna wake up every day with you in a new number zone
(นาว ไอ วอนนา เว้ค อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ วิธ ยู อิน อะ นิว นั๊มเบ้อร์ โซน)
Mamamia it’s you I’m a phone
(Mamamia อิทซ ยู แอม มา โฟน)
Just to erase all the negative view from your dome
(จั๊สท ทู อีเรส ออล เดอะ เน๊กาถีฝ ฝิว ฟรอม ยุร โดม)
And I promise this fella G
(แอนด์ ดาย พรอมอิซ ดิส เฟลลา จี)
And so case they hit comma of jealousy
(แอนด์ โซ เค๊ส เด ฮิท คอมมะ อ็อฝ เจลอะซิ)
And drama you tellin’ me, so mama come yell at me
(แอนด์ ดร๊าม่า ยู เทลลิน มี , โซ มามะ คัม เยลล แอ็ท มี)
So I could put the top down and we could cruise like
(โซ ไอ เคิด พุท เดอะ ท๊อพ เดาน แอนด์ วี เคิด ครู้ยสํ ไล๊ค)
Tom and Penelope my charm is a felony
(ท็อม แอนด์ Penelope มาย ชาร์ม อีส ซา เฟลโอะนิ)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[P. Diddy]:
([ พี ดิดดี้ ] :)
Fabolous
(ฟาโบลัส)
Diddy
(ดิดดี้)
Desert Storm
(เดสเสิร์ท สทอร์ม)
Rock on, rock on
(ร๊อค ออน , ร๊อค ออน)
Bad Boy, yeah
(แบ้ด บอย , เย่)
Rock on, rock on
(ร๊อค ออน , ร๊อค ออน)
DJ Clue, Duro
(ดีเจ คลู , Duro)
Rock on, rock on
(ร๊อค ออน , ร๊อค ออน)
I trade i all, baby
(ไอ เทรด ไอ ออล , เบ๊บี้)
That’s for life, that you love me
(แด้ท ฟอร์ ไล๊ฟ , แดท ยู ลัฝ มี)
Stop playin’, let me holla at you boo
(สท๊อพ เพลย์ยิน , เล็ท มี ฮอลละ แอ็ท ยู บู)

Come on, come one
(คัมมอน , คัมมอนe)
Stop playin’, come on, come on
(สท๊อพ เพลย์ยิน , คัมมอน , คัมมอน)
Stop playin’, come on, come on
(สท๊อพ เพลย์ยิน , คัมมอน , คัมมอน)
Stop playin’, come on, come on
(สท๊อพ เพลย์ยิน , คัมมอน , คัมมอน)
Stop playin’, come on, come on
(สท๊อพ เพลย์ยิน , คัมมอน , คัมมอน)
Stop playin’, come on, come on
(สท๊อพ เพลย์ยิน , คัมมอน , คัมมอน)
Stop playin’, come on, come on
(สท๊อพ เพลย์ยิน , คัมมอน , คัมมอน)
Stop playin’, come on, come on
(สท๊อพ เพลย์ยิน , คัมมอน , คัมมอน)
I trade it all
(ไอ เทรด อิท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trade It All (Part 2) คำอ่านไทย Fabolous feat P. Diddy & Jagged Edge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น