เนื้อเพลง Fire In The Sky คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

The introduction to his heartache begins as a child so
( ดิ อีนทโระดัคฌัน ทู ฮิส ฮาทเทค บีกิน แอส ซา ชายลํดํ โซ)
it’s no wonder that he grew up to be so wild. So he
(อิทซ โน วั๊นเด้อร แดท ฮี กรู อั๊พ ทู บี โซ ไวลด์ โซ ฮี)
protected his feelings in walls he imagined but the castles crumble exposing the frighted child.
(โพรเท๊คท ฮิส ฟีลอิง ซิน วอลล์ ฮี อิมแม๊จิ้น บั๊ท เดอะ แค๊สเซิ่ล แคมเบิล exposings เดอะ ไฟร๊ท ชายลํดํ)

Fire in the sky, can’t you see my castles are buring.
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , แค็นท ยู ซี มาย แค๊สเซิ่ล แซร์ burings)
Fire in the sky, wont you help me now my castles
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี นาว มาย แค๊สเซิ่ล)
are burning.
(อาร์ เบรินนิง)

In solitide he couldn’t deal with his own existance,
(อิน solitide ฮี คูดซึ่น ดีล วิธ ฮิส โอว์น เอ๊กซิซเทน ,)
the buring questions in the castles still remained. God
(เดอะ burings เคว๊สชั่น ซิน เดอะ แค๊สเซิ่ล สทิลล รีเมน ก๊อด)
only knows how he searched in vain for the answers,
(โอ๊นลี่ โนว์ ฮาว ฮี เซิร์ช อิน เฝน ฟอร์ ดิ แอ๊นเซ่อร ,)
now castles crumble exposing his naked flame.
(นาว แค๊สเซิ่ล แคมเบิล exposings ฮิส เน๊คเค่ด เฟลม)

Fire in the sky, can’t you see my castles are buring.
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , แค็นท ยู ซี มาย แค๊สเซิ่ล แซร์ burings)
Fire in the sky, wont you help me now my castles
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี นาว มาย แค๊สเซิ่ล)
are burning.Fire in the sky, can’t you see my castles are buring.
(อาร์ เบรินนิง ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , แค็นท ยู ซี มาย แค๊สเซิ่ล แซร์ burings)
Fire in the sky, wont you help me now my castles
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี นาว มาย แค๊สเซิ่ล)
are burning.
(อาร์ เบรินนิง)

[Solo] Fire in the sky, can’t you see my castles are buring.
([ โซ๊โล่ ] ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , แค็นท ยู ซี มาย แค๊สเซิ่ล แซร์ burings)
Fire in the sky, wont you help me now my castles
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี นาว มาย แค๊สเซิ่ล)
are burning.
(อาร์ เบรินนิง)

Fire in the sky, can’t you see my castles are buring.
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , แค็นท ยู ซี มาย แค๊สเซิ่ล แซร์ burings)
Fire in the sky, wont you help me now my castles
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี นาว มาย แค๊สเซิ่ล)
are burning.
(อาร์ เบรินนิง)

Fire in the sky, can’t you see my castles are buring.
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , แค็นท ยู ซี มาย แค๊สเซิ่ล แซร์ burings)
Fire in the sky, wont you help me now my castles
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี นาว มาย แค๊สเซิ่ล)
are burning.
(อาร์ เบรินนิง)

Fire in the sky, can’t you see my castles are buring.
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , แค็นท ยู ซี มาย แค๊สเซิ่ล แซร์ burings)
Fire in the sky, wont you help me now my castles
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี นาว มาย แค๊สเซิ่ล)
are burning.
(อาร์ เบรินนิง)

Fire in the sky, can’t you see my castles are buring.
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , แค็นท ยู ซี มาย แค๊สเซิ่ล แซร์ burings)
Fire in the sky, wont you help me now my castles
(ไฟเออะร อิน เดอะ สกาย , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี นาว มาย แค๊สเซิ่ล)
are burning.
(อาร์ เบรินนิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fire In The Sky คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น