เนื้อเพลง Bed of Nails คำอ่านไทย Alice Cooper

Yeah, we’re gonna fight
( เย่ , เวีย กอนนะ ไฟ้ท)
We do it every night
(วี ดู อิท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
Baby, when you scratch
(เบ๊บี้ , เว็น ยู สแครทช)
You know I’m gonna bite
(ยู โนว์ แอม กอนนะ ไบ้ท์)
You can make me die
(ยู แคน เม้ค มี ดาย)
I can make you cry
(ไอ แคน เม้ค ยู คราย)
Opposites attract
(อ๊อพโพสิท แอทแทร็คท)
That’s the reason why
(แด้ท เดอะ รี๊ซั่น วาย)
No one else could make you feel
(โน วัน เอ๊ลส เคิด เม้ค ยู ฟีล)
Like I do, I do, I do
(ไล๊ค ไก ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)
No one ever gets as deep inside you
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เก็ท แอส ดี๊พ อิ๊นไซด์ ยู)
As I do, baby
(แอส ซาย ดู , เบ๊บี้)
Our love is a bed of nails
(เอ๊า ลัฝ อีส ซา เบ๊ด อ็อฝ เนล)
Love hurts good on a bed of nails
(ลัฝ เฮิร์ท กู๊ด ออน อะ เบ๊ด อ็อฝ เนล)
I’ll lay you down and when all else
(อิลล เลย์ ยู เดาน แอนด์ เว็น ออล เอ๊ลส)
fails
(เฟล)
I’ll drive you like a hammer on a
(อิลล ไดร๊ฝ ยู ไล๊ค เก แฮ๊มเมอร์ ออน อะ)
bed of nails
(เบ๊ด อ็อฝ เนล)
First we’re gonna kiss
(เฟิร์สท เวีย กอนนะ คิซ)
then we’re gonna say
(เด็น เวีย กอนนะ เซย์)
Dirty little words
(เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เวิร์ด)
Only lovers say
(โอ๊นลี่ ลัฝเออะ เซย์)
Rockin’ through the night
(รอคกิน ทรู เดอะ ไน๊ท)
Rollin’ on the floor
(โรลลิน ออน เดอะ ฟลอร์)
When they hear us screamin’
(เว็น เด เฮียร อัซ สครีมมิน)
They’ll be breakin’ down the door
(เด๊ว บี เบรกกิ้น เดาน เดอะ ดอร์)
No one else could make you feel
(โน วัน เอ๊ลส เคิด เม้ค ยู ฟีล)
Like I do, I do, I do
(ไล๊ค ไก ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)
No one ever gets as deep inside
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เก็ท แอส ดี๊พ อิ๊นไซด์)
you
(ยู)
As I do, baby
(แอส ซาย ดู , เบ๊บี้)
Our love is a bed of nails
(เอ๊า ลัฝ อีส ซา เบ๊ด อ็อฝ เนล)
Love hurts good on a bed on nails
(ลัฝ เฮิร์ท กู๊ด ออน อะ เบ๊ด ออน เนล)
I’ll lay you down and when all else
(อิลล เลย์ ยู เดาน แอนด์ เว็น ออล เอ๊ลส)
fails
(เฟล)
I’ll drive you like a hammer on a
(อิลล ไดร๊ฝ ยู ไล๊ค เก แฮ๊มเมอร์ ออน อะ)
bed of nails
(เบ๊ด อ็อฝ เนล)
Bed of nails, bed of nails
(เบ๊ด อ็อฝ เนล , เบ๊ด อ็อฝ เนล)
I’ll drive you like a hammer on a
(อิลล ไดร๊ฝ ยู ไล๊ค เก แฮ๊มเมอร์ ออน อะ)
bed of nails
(เบ๊ด อ็อฝ เนล)
Ow, ow, ow, ow, ow
(เอ้า , เอ้า , เอ้า , เอ้า , เอ้า)
Gonna drive you like a hammer
(กอนนะ ไดร๊ฝ ยู ไล๊ค เก แฮ๊มเมอร์)
Baby, put me in your slammer, oh
(เบ๊บี้ , พุท มี อิน ยุร slammer , โอ)
yeah
(เย่)
No one else could make you feel
(โน วัน เอ๊ลส เคิด เม้ค ยู ฟีล)
Like I do, I do, I do
(ไล๊ค ไก ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)
No one ever gets as deep inside you
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เก็ท แอส ดี๊พ อิ๊นไซด์ ยู)
As I do, baby
(แอส ซาย ดู , เบ๊บี้)
Our love is a bed of nails
(เอ๊า ลัฝ อีส ซา เบ๊ด อ็อฝ เนล)
Love hurts good on a bed of nails
(ลัฝ เฮิร์ท กู๊ด ออน อะ เบ๊ด อ็อฝ เนล)
I’ll lay you down and when all else
(อิลล เลย์ ยู เดาน แอนด์ เว็น ออล เอ๊ลส)
fails
(เฟล)
I’ll drive you like a hammer on a
(อิลล ไดร๊ฝ ยู ไล๊ค เก แฮ๊มเมอร์ ออน อะ)
bed of nails
(เบ๊ด อ็อฝ เนล)
Bed of nails, get on my bed of
(เบ๊ด อ็อฝ เนล , เก็ท ออน มาย เบ๊ด อ็อฝ)
nails
(เนล)
I’ll drive you like a hammer on a
(อิลล ไดร๊ฝ ยู ไล๊ค เก แฮ๊มเมอร์ ออน อะ)
bed of nails
(เบ๊ด อ็อฝ เนล)
Ow, ow, ow, ow, ow
(เอ้า , เอ้า , เอ้า , เอ้า , เอ้า)
Gonna drive you like a hammer
(กอนนะ ไดร๊ฝ ยู ไล๊ค เก แฮ๊มเมอร์)
Baby, put me in your slammer, oh
(เบ๊บี้ , พุท มี อิน ยุร slammer , โอ)
yeah
(เย่)
I’ll drive you like a hammer on a
(อิลล ไดร๊ฝ ยู ไล๊ค เก แฮ๊มเมอร์ ออน อะ)
bed of nails
(เบ๊ด อ็อฝ เนล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bed of Nails คำอ่านไทย Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น