เนื้อเพลง Life’s A B*tch คำอ่านไทย Nappy Roots

[talking]
( [ ทอคอิง ])
Aye man, I wonder what’s gon’ happen the minute my cash get dropped
(ไอ แมน , ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท ก็อน แฮ๊พเพ่น เดอะ มิ๊หนิท มาย แค๊ช เก็ท ดร็อพ)
You ever thought about that Skinny? Nope?
(ยู เอ๊เฝ่อร์ ธอท อะเบ๊าท แดท ซคีนอิ โนพ)
Sh*t what about you Scales mayne? I’m-I’m unsure mayne
(ฌะ *ที ว๊อท อะเบ๊าท ยู สเคล เมน แอม แอม อันชัวร์ เมน)
I got alotta, lotta question that need to be answered
(ไอ ก็อท อาหลอดทา , ลอทดา เคว๊สชั่น แดท นี๊ด ทู บี แอ๊นเซ่อร)
True we all got questions, but dawg I got questions
(ทรู วี ออล ก็อท เคว๊สชั่น , บั๊ท ดาว ไอ ก็อท เคว๊สชั่น)
I got a lot on my mind, just just
(ไอ ก็อท ดา ล็อท ออน มาย ไมนด์ , จั๊สท จั๊สท)
just get me a blunt man, just fire it up man
(จั๊สท เก็ท มี อะ บลันท แมน , จั๊สท ไฟเออะร อิท อั๊พ แมน)
Man…
(แมน)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Now fire up the weed, cuz one day I’m gon’ pro’ly burn
(นาว ไฟเออะร อั๊พ เดอะ วี , คัซ วัน เดย์ แอม ก็อน proly เบิร์น)
The Ten Commandments in life, never my concern
(เดอะ เท็น ค็อมมานดเม็นท ซิน ไล๊ฟ , เน๊เฝ่อร์ มาย คอนเซิร์น)
Thing on my mind was, ” get ’em, fore they get you ”
(ทริง ออน มาย ไมนด์ วอส , ” เก็ท เอ็ม , โฟร์ เด เก็ท ยู “)
Thing on my mind was, ” stick ’em fore they stick you ”
(ทริง ออน มาย ไมนด์ วอส , ” สทิ๊ค เอ็ม โฟร์ เด สทิ๊ค ยู “)
That’s why n*ggaz know, I’m bout the game before peace
(แด้ท วาย เอ็น *ggaz โนว์ , แอม เบาท เดอะ เกม บีฟอร์ พี๊ซ)
Cuz being free-hearted that’s where it leave you deceased
(คัซ บีอิง ฟรี ฮาร์ท แด้ท แวร์ อิท ลี๊ฝ ยู ดิซีซ)
Cold world, cold game – they gon’ split ya thang
(โคลด์ เวิลด , โคลด์ เกม เด ก็อน สพลิ๊ท ยา เตง)
and bang sh*t out the car what, would drive the average man insane
(แอนด์ แบง ฌะ *ที เอ๊าท เดอะ คารํ ว๊อท , เวิด ไดร๊ฝ ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ แมน อินเซน)
Ghetto love, ghetto life, ghetto death; then ya gone
(เกทโท ลัฝ , เกทโท ไล๊ฟ , เกทโท เด้ท ; เด็น ยา กอน)
And after I’m deceased I’ll know life gon’ go on
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร แอม ดิซีซ อิลล โนว์ ไล๊ฟ ก็อน โก ออน)
And what about my sons – will they do what daddy didn’t finish?
(แอนด์ ว๊อท อะเบ๊าท มาย ซัน วิล เด ดู ว๊อท แดดดิ ดิ๊นอิน ฟิ๊หนิช)
Will the light come to a close, shortly after my decision?
(วิล เดอะ ไล๊ท คัม ทู อะ โคลส , ฌอทลิ แอ๊ฟเท่อร มาย ดีซิ๊ชั่น)
What about daddy girl? Will she do what I wanted?
(ว๊อท อะเบ๊าท แดดดิ เกิร์ล วิล ชี ดู ว๊อท ไอ ว้อนท)
Or will she break my heart and let these, n*ggaz up on it?
(ออ วิล ชี เบร๊ค มาย ฮาร์ท แอนด์ เล็ท ฑิส , เอ็น *ggaz อั๊พ ออน หนิด)

[Hook: Big V]
([ ฮุ๊ค : บิ๊ก วี ])
Life’s a b*tch!
(ไล๊ฟ ซา บี *tch !)
I swear to God, you take your chances!
(ไอ สแวร์ ทู ก๊อด , ยู เท้ค ยุร แช้นซํ !)
Too many questions, and not enough answers!
(ทู เมนอิ เคว๊สชั่น , แอนด์ น็อท อีน๊าฟ แอ๊นเซ่อร !)
Life’s a b*tch! You take your chances!
(ไล๊ฟ ซา บี *tch ! ยู เท้ค ยุร แช้นซํ !)
Too many questions, and not enough answers!
(ทู เมนอิ เคว๊สชั่น , แอนด์ น็อท อีน๊าฟ แอ๊นเซ่อร !)
Life’s a b*tch! You take your chances!
(ไล๊ฟ ซา บี *tch ! ยู เท้ค ยุร แช้นซํ !)
Too many questions, and not enough answers!
(ทู เมนอิ เคว๊สชั่น , แอนด์ น็อท อีน๊าฟ แอ๊นเซ่อร !)
Life’s a b*tch! You take your chances!
(ไล๊ฟ ซา บี *tch ! ยู เท้ค ยุร แช้นซํ !)
Too many questions, and not enough answers!
(ทู เมนอิ เคว๊สชั่น , แอนด์ น็อท อีน๊าฟ แอ๊นเซ่อร !)

[Ron Clutch]
([ รอน คลัทซ์ ])
I’m on the verge of losin my mind, as well as my last nerve
(แอม ออน เดอะ เฝ๊อร์จ อ็อฝ ลูซิน มาย ไมนด์ , แอส เวลล แอส มาย ล๊าสท เนิ๊ร์ฝ)
I done served my last dime, standin on this crack curb
(ไอ ดัน เซิร์ฝ มาย ล๊าสท ไดม , แสตนดิน ออน ดิส แคร๊ค เคิบ)
It’s absurd – I been on this block, from the first to the third
(อิทซ แอ๊บเซิร์ท ดาย บีน ออน ดิส บล๊อค , ฟรอม เดอะ เฟิร์สท ทู เดอะ เทริ๊ด)
Rocked a ‘Bird and seen two n*ggaz shot and left for dead in the dirt
(ร๊อค อะ เบิร์ด แอนด์ ซีน ทู เอ็น *ggaz ฌ็อท แอนด์ เล๊ฟท ฟอร์ เด้ด อิน เดอะ เดิร์ท)
I’m concerned if I die by the glock, will my soul soon burn?
(แอม คอนเซิร์น อิ๊ฟ ฟาย ดาย บาย เดอะ คล็อก , วิล มาย โซล ซูน เบิร์น)
My past clash with my future then, take a drastic turn
(มาย พาสท์ แคลช วิธ มาย ฟิ๊วเช่อร์ เด็น , เท้ค เก ดแรซทิค เทิร์น)
I’m submerged knee-deep in this here, but those around can soon return
(แอม ซับเมิร์จ นี ดี๊พ อิน ดิส เฮียร , บั๊ท โฑส อะราวนฺดฺ แคน ซูน รีเทิร์น)
Morality’s hotter than burn, makin they hearts they burn
(Moralitys ฮอทเดอ แฑ็น เบิร์น , เมกิน เด ฮาร์ท เด เบิร์น)
and say ” F*ck the world! ”
(แอนด์ เซย์ ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
We all going to Hell for some, sh*t that we deserve
(วี ออล โกอิ้ง ทู เฮ็ลล ฟอร์ ซัม , ฌะ *ที แดท วี ดิเสิฝ)
But first we was promised a hearse
(บั๊ท เฟิร์สท วี วอส พรอมอิซ อะ เฮิซ)
and a chance on earth to visit church, for what it’s worth
(แอนด์ อะ แช้นซํ ออน เอิร์ทร ทู ฝิ๊สิท เชิร์ช , ฟอร์ ว๊อท อิทซ เวิร์ธ)
I’m tryna make ammends for all the sins that occured
(แอม ทายนา เม้ค ammends ฟอร์ ออล เดอะ ซิน แดท อ๊อคเค่อร์)
The uncontrollable urge that emerged when I, snatched that lady’s purse
(ดิ uncontrollable เอร์จ แดท อีเม๊อร์จ เว็น นาย , ซแน็ช แดท เล๊ดี้ เพิซ)
and the, last week that I slurred, when I, cursed on every verse
(แอนด์ เดอะ , ล๊าสท วี๊ค แดท ไอ สเลอด , เว็น นาย , เคอร์ส ออน เอ๊เฝอร์รี่ เฝิซ)
Inevitable but well rehearsed, freezin my hunger as well as my thirst
(อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล บั๊ท เวลล ริเฮิซ , ฟรีซิน มาย ฮังเกอะ แอส เวลล แอส มาย เทริ๊สท)
This glock; ready to burst, on any fools I encounter first
(ดิส คล็อก ; เร๊ดี้ ทู เบิ๊ร์สท , ออน เอ๊นี่ ฟูล ซาย เอ็นเคานเทอะ เฟิร์สท)
with the, maximum amount of force, even if, worst comes to worst
(วิธ เดอะ , แม๊กซิมั่ม อะเม๊าท อ็อฝ ฟอร์ซ , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ , เวิ๊ร์สท คัม ทู เวิ๊ร์สท)
Cuz life’s a b*tch!
(คัซ ไล๊ฟ ซา บี *tch !)

[Hook: Big V]
([ ฮุ๊ค : บิ๊ก วี ])

[Scales]
([ สเคล ])
My total first, nineteen seventy-six
(มาย โท๊ท่อล เฟิร์สท , ไนนทีน เซฝเอ็นทิ ซิกซ์)
Welcome to the world – I did 9 months for this sh*t?
(เว้ลคั่ม ทู เดอะ เวิลด ดาย ดิด 9 มั้นธ ฟอร์ ดิส ฌะ *ที)
Moms and pops couldn’t get along – older brothers gettin grown
(มัม แซน พ็อพ คูดซึ่น เก็ท อะลอง โอลเดอะ บร๊าเท่อรํ เกดดิน กโรน)
Now I got nothin but this dice I’m sittin on
(นาว ไอ ก็อท นอทติน บั๊ท ดิส ไดซ แอม ซิทดิน ออน)
At night I’m closin my eyes, and thinkin about my folks that died
(แอ็ท ไน๊ท แอม โคลซิน มาย อาย , แอนด์ ติ้งกิน อะเบ๊าท มาย โฟล้ค แดท ดาย)
Tryna sleep on ’em, thinkin I ain’t supposed to cry
(ทายนา สลี๊พ ออน เอ็ม , ติ้งกิน นาย เอน ซั๊พโพ้ส ทู คราย)
Uncle [?]; he just died from too much alcohol
(อั๊งเคิ่ล [ ] ; ฮี จั๊สท ดาย ฟรอม ทู มัช แอลโคะฮ็อล)
And all he wanted was a fifth and pack of Paul Mall
(แอนด์ ออล ฮี ว้อนท วอส ซา ฟิฟธ แอนด์ แพ็ค อ็อฝ พอล มอลล์)
And moms was hard gettin back, grew up on [?]
(แอนด์ มัม วอส ฮาร์ด เกดดิน แบ็ค , กรู อั๊พ ออน [ ])
I’m tryna cut down on drinkin but that’s a lost cause
(แอม ทายนา คัท เดาน ออน ดริงคิน บั๊ท แด้ท ซา ล็อซท ค๊อส)
Guess we don’t learn our lesson until we all fall
(เกสส วี ด้อนท์ เลิร์น เอ๊า เล๊ซซั่น อันทิล วี ออล ฟอลล์)
These racist cops got n*ggaz writin they own laws
(ฑิส เรซิสทฺ ค็อพ ก็อท เอ็น *ggaz ไรดิน เด โอว์น ลอว์)
Please God, don’t let ’em take us
(พลีซ ก๊อด , ด้อนท์ เล็ท เอ็ม เท้ค อัซ)
Just tell momma I meant well, in time don’t let me wake up
(จั๊สท เทลล มอมมา ไอ เม็นท เวลล , อิน ไทม์ ด้อนท์ เล็ท มี เว้ค อั๊พ)
Please God! Don’t let them folks take us
(พลีซ ก๊อด ! ด้อนท์ เล็ท เด็ม โฟล้ค เท้ค อัซ)
Sincerely, I meant well, in time don’t let me wake up
(ซินเซียลิ , ไอ เม็นท เวลล , อิน ไทม์ ด้อนท์ เล็ท มี เว้ค อั๊พ)

[Hook: Big V]
([ ฮุ๊ค : บิ๊ก วี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life’s A B*tch คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น