เนื้อเพลง La Fiesta คำอ่านไทย Will Smith

Typed by: [email protected]
( ไท๊พ บาย : [email protected] com)

Mic check, mic, mic, mic, mic, mic, mic
(ไมคะ เช็ค , ไมคะ , ไมคะ , ไมคะ , ไมคะ , ไมคะ , ไมคะ)
Uh gimme more heat
(อา กีมมิ โม ฮีท)
Uh gimme more heat
(อา กีมมิ โม ฮีท)
Uh, uh, yeah, yeah, yeah
(อา , อา , เย่ , เย่ , เย่)

1 – Everybody in the front now [whoot, whoot]
(1 เอวี่บอดี้ อิน เดอะ ฟร๊อนท นาว [ whoot , whoot ])
Everybody in the back now [whoot, whoot]
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ แบ็ค นาว [ whoot , whoot ])
Everybody on the side now [whoot, whoot]
(เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ไซด์ นาว [ whoot , whoot ])
La fiesta [whoot, whoot]
(ลา ฟรีเอสต้า [ whoot , whoot ])
All the ladies in da house now [whoot, whoot]
(ออล เดอะ เลดิส ซิน ดา เฮ้าส นาว [ whoot , whoot ])
All the fellas in da house now [whoot, whoot]
(ออล เดอะ เฟลลา ซิน ดา เฮ้าส นาว [ whoot , whoot ])
Everybody in the house now [whoot, whoot]
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ เฮ้าส นาว [ whoot , whoot ])
La fiesta [whoot, whoot]
(ลา ฟรีเอสต้า [ whoot , whoot ])

If I approach you correctly
(อิ๊ฟ ฟาย แอพโพร๊ช ยู เคาะเรคทลิ)
And step up to you respectfully
(แอนด์ สเท็พ อั๊พ ทู ยู ริซเพคทฟุลิ)
Will you please ma’am bless me with the next dance?
(วิล ยู พลีซ เมม เบล๊ส มี วิธ เดอะ เน๊กซท แด๊นซ์)
I don’t intend to offend you
(ไอ ด้อนท์ อินเท็นด ทู อ๊อฟเฟ่นด ยู)
I only intend to befriend you
(ไอ โอ๊นลี่ อินเท็นด ทู บิฟเรนด ยู)
But you’re willing me, thrilling me, killing me
(บั๊ท ยัวร์ วีลลิง มี , ธรีลลิง มี , คีลลิง มี)
With those hot pants, not a chance
(วิธ โฑส ฮอท แพ็นท , น็อท ดา แช้นซํ)
I’mma let you go without saying something
(แอมมา เล็ท ยู โก วิธเอ๊าท เซอิง ซัมติง)
A little hotter in the bottom mama that’s all that I’m wanting
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮอทเดอ อิน เดอะ บ๊อทท่อม มามะ แด้ท ซอร์ แดท แอม วอนทิง)
No frontin’ if it is illegal for you to be that fine
(โน ฟ้อนดิน อิ๊ฟ อิท อีส อิลีแก็ล ฟอร์ ยู ทู บี แดท ไฟน)
I be McGruff mama taking a bite out of crime
(ไอ บี McGruff มามะ เทคอิง อะ ไบ้ท์ เอ๊าท อ็อฝ ไคร์ม)
Literally, first it’ll be dancing with me
(ลีทเออะแรลลิ , เฟิร์สท อิว บี แด็นซิง วิธ มี)
Then it’ll be dinner with me
(เด็น อิว บี ดินเน่อร์ วิธ มี)
Then it’ll be back to my crib
(เด็น อิว บี แบ็ค ทู มาย คริบ)
Hold up, I’m about to get ahead of myself
(โฮลด์ อั๊พ , แอม อะเบ๊าท ทู เก็ท อะเฮด อ็อฝ ไมเซลฟ)
And I’m playing myself
(แอนด์ แอม พเลนิ่ง ไมเซลฟ)
The type of brother that when I’m thinking of stuff
(เดอะ ไท๊พ อ็อฝ บร๊าเท่อรํ แดท เว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ สทั๊ฟฟ)
I’m saying the stuff
(แอม เซอิง เดอะ สทั๊ฟฟ)
My bad, back it up let’s start with a dance
(มาย แบ้ด , แบ็ค อิท อั๊พ เล็ท สท๊าร์ท วิธ อะ แด๊นซ์)
On good behavior, maybe later
(ออน กู๊ด บิเฮฟเยอะ , เมบี เลทเออะ)
Maybe your apartment, your pad
(เมบี ยุร อะพาทเม็นท , ยุร แพ็ด)
Sike, joke, walking a tight rope
(ซิกคี , โจ้ก , วอคกิง อะ ไท๊ท โร๊พ)
My foot in my mouth
(มาย ฟุ้ท อิน มาย เม๊าธ)
Look, all I hope is that you’ll dance with me
(ลุ๊ค , ออล ไอ โฮพ อีส แดท โยว แด๊นซ์ วิธ มี)
What’s up?
(ว๊อท อั๊พ)

Repeat 1
(รีพี๊ท 1)

She was smiling I was kind wiling
(ชี วอส ซไมลอิง ไอ วอส ไคนด์ wilings)
Thinking I was dialin’ in
(ติ้งกิง ไอ วอส dialin อิน)
She gave me the impression that she was getting my message
(ชี เกฝ มี ดิ อิมพเรฌอัน แดท ชี วอส เกดดดิ้ง มาย เม๊สเสจ)
So I’m testing
(โซ แอม เทสติง)
I through it out there ‘Let me buy you a drink’
(ไอ ทรู อิท เอ๊าท แดร์ เล็ท มี บาย ยู อะ ดริ๊งค)
Cause when I buy you I think it’d be fly if we link
(ค๊อส เว็น นาย บาย ยู ไอ ทริ๊งค อิทด บี ฟลาย อิ๊ฟ วี ลิ๊งค)
What’cha think?
(วอทชา ทริ๊งค)
She responded with a grin and a glance
(ชี เรสพอนด์ วิธ อะ กริน แอนด์ อะ แกล๊นซ์)
Then my eyes tried to seduce her to the forbidden dance
(เด็น มาย อาย ทไร ทู ซิดยูซ เฮอ ทู เดอะ ฟอร์บีดเดน แด๊นซ์)
The body of a Latin goddess, sexy but modest
(เดอะ บ๊อดี้ อ็อฝ อะ แลทอิน กอดเดซ , เซคซิ บั๊ท มอดเอ็ซท)
The hottest mami chula from Cuba, a cutie with promise
(เดอะ ฮอทเดว มัมมี ชิวล่า ฟรอม คิวบาร์ , อะ คิวดี วิธ พรอมอิซ)
The other night I seen her dancing
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ไน๊ท ไอ ซีน เฮอ แด็นซิง)
Duty was over
(ดิ๊วที่ วอส โอ๊เฝ่อร)
She did a split into a spin
(ชี ดิด อะ สพลิ๊ท อิ๊นทู อะ สพิน)
And put her leg on his shoulder
(แอนด์ พุท เฮอ เล้ก ออน ฮิส โช๊ลเด้อร์)
And he was over
(แอนด์ ฮี วอส โอ๊เฝ่อร)
If that was me and I was he
(อิ๊ฟ แดท วอส มี แอนด์ ดาย วอส ฮี)
We’d probably still be dancing
(เว็ด พรอบอับลิ สทิลล บี แด็นซิง)
Mami can you feel me?
(มัมมี แคน ยู ฟีล มี)
Still she said nothing
(สทิลล ชี เซ็ด นัธอิง)
Why she be fronting?
(วาย ชี บี ฟ้อนดิง)
Never seen another mami move like you
(เน๊เฝ่อร์ ซีน อะน๊าเทร่อร์ มัมมี มู๊ฝ ไล๊ค ยู)
Groove like you
(กรูฝ ไล๊ค ยู)
I’m saying I wanna dance with you
(แอม เซอิง ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู)
What’s up?
(ว๊อท อั๊พ)

Repeat 1
(รีพี๊ท 1)

To me when I’m dancing it’s aphrodisiatic
(ทู มี เว็น แอม แด็นซิง อิทซ aphrodisiatic)
It’s automatic that I look in your eyes to help fantasize
(อิทซ ออโทะแมทอิค แดท ไอ ลุ๊ค อิน ยุร อาย ทู เฮ้ลพ แฟนทาซาย)
Some people dance socially not emotionally
(ซัม พี๊เพิ่ล แด๊นซ์ โซแฌ็ลลิ น็อท อีโมชันนอลลี่)
Closer to me, come on close as you can be
(โคลเซอร์ ทู มี , คัมมอน โคลส แอส ยู แคน บี)
[Can you feel me?]
([ แคน ยู ฟีล มี ])
Come on mama cut me no slack
(คัมมอน มามะ คัท มี โน ซแล็ค)
[Can you feel me?]
([ แคน ยู ฟีล มี ])
Come on mama forward and back
(คัมมอน มามะ ฟ๊อร์เวิร์ด แอนด์ แบ็ค)
[Can you feel me?]
([ แคน ยู ฟีล มี ])
Come on mama as hard as you can
(คัมมอน มามะ แอส ฮาร์ด แอส ยู แคน)
It’s part of the plan
(อิทซ พาร์ท อ็อฝ เดอะ แพลน)
It happens when you start with the man
(อิท แฮ๊พเพ่น เว็น ยู สท๊าร์ท วิธ เดอะ แมน)
On your mark, ready set, baby let’s go
(ออน ยุร ม๊าร์ค , เร๊ดี้ เซ็ท , เบ๊บี้ เล็ท โก)
Baby let’s flow, baby let go
(เบ๊บี้ เล็ท โฟลว์ , เบ๊บี้ เล็ท โก)
Baby no, no, gotta a lot more
(เบ๊บี้ โน , โน , กอททะ อะ ล็อท โม)
Lettin’ it rip, gimme some of that
(เลทดิน หนิด ริพ , กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท)
*girl yells*
(*เกิร์ล เยลล *)
Yeah that’s it
(เย่ แด้ท ซิท)
Sweatin’ with me, getting it wetter with me
(สเวเดน วิธ มี , เกดดดิ้ง อิท เว๊ดเดอ วิธ มี)
It’s better with me
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ วิธ มี)
Gain it, other girls I dated ain’t famous
(เกน หนิด , อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล ซาย แดซ เอน เฟ๊มัส)
So take it or leave it
(โซ เท้ค อิท ออ ลี๊ฝ อิท)
Just the way that I eat it
(จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ อี๊ท ดิธ)
I bring, I swing it
(ไอ บริง , ไอ สวิง อิท)
So you like that?
(โซ ยู ไล๊ค แดท)
Tell me what’s up
(เทลล มี ว๊อท อั๊พ)

Repeat 1 till end
(รีพี๊ท 1 ทิลล์ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง La Fiesta คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น