เนื้อเพลง Play คำอ่านไทย David Banner

Play
( เพลย์)

Cum girl, I’m tryna get your p*ssy wet
(คัม เกิร์ล , แอม ทายนา เก็ท ยุร พี *ssy เว๊ท)
Work that, lemme see you drip sweat
(เวิ๊ร์ค แดท , เลมมี ซี ยู ดริพ สเว็ท)
Cum girl, I’m tryna get your p*ssy wet
(คัม เกิร์ล , แอม ทายนา เก็ท ยุร พี *ssy เว๊ท)
Work that, lemme see you drip sweat
(เวิ๊ร์ค แดท , เลมมี ซี ยู ดริพ สเว็ท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Work that clit
(เวิ๊ร์ค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)

Finger f*ck your p*ssy like you want some, girl
(ฟิ๊งเก้อร เอฟ *ck ยุร พี *ssy ไล๊ค ยู ว้อนท ซัม , เกิร์ล)
Work it like a n*gga straight licking on your pearl
(เวิ๊ร์ค อิท ไล๊ค เก เอ็น *gga สเทร๊ท ลิกคิง ออน ยุร เพิร์ล)
I wanna see you cum in the middle of the dance floor
(ไอ วอนนา ซี ยู คัม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
A n*gga can’t f*ck, what you think a friend of me for
(อะ เอ็น *gga แค็นท เอฟ *ck , ว๊อท ยู ทริ๊งค กา เฟรน อ็อฝ มี ฟอร์)
I’ma beat that p*ssy up
(แอมอา บีท แดท พี *ssy อั๊พ)
You get it wet enough, I might lick it up
(ยู เก็ท ดิธ เว๊ท อีน๊าฟ , ไอ ไมท ลิค อิท อั๊พ)
Lickey, lickey, lickey, like a peppermint swirl
(Lickey , lickey , lickey , ไล๊ค เก เพพเพอร์มิน ซเวิล)
Lick that clit
(ลิค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)
Uh, I wanna see your legs shake
(อา , ไอ วอนนา ซี ยุร เล้ก เช้ค)
Take you to the crib, we can f*ck til the bed break
(เท้ค ยู ทู เดอะ คริบ , วี แคน เอฟ *ck ทิล เดอะ เบ๊ด เบร๊ค)
Uh, f*ck you til your p*ssy ache
(อา , เอฟ *ck ยู ทิล ยุร พี *ssy เอช)
Think about the type right now, girl, mastur
(ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ไท๊พ ไร๊ท นาว , เกิร์ล , mastur)
[Uh uh] Beg for a n*gga, freak you in the clubs, stop worrying about them
([ อา อา ] เบ๊ก ฟอร์ รา เอ็น *gga , ฟรี๊ค ยู อิน เดอะ คลับ , สท๊อพ วอรี่อิง อะเบ๊าท เด็ม)
other hoes
(อ๊อเธ่อร์ โฮ)
It’s me in your world
(อิทซ มี อิน ยุร เวิลด)
Work that clit
(เวิ๊ร์ค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)

Cum girl, I’m tryna get your p*ssy wet
(คัม เกิร์ล , แอม ทายนา เก็ท ยุร พี *ssy เว๊ท)
Work that, lemme see you drip sweat
(เวิ๊ร์ค แดท , เลมมี ซี ยู ดริพ สเว็ท)
Cum girl, I’m tryna get your p*ssy wet
(คัม เกิร์ล , แอม ทายนา เก็ท ยุร พี *ssy เว๊ท)
Work that, lemme see you drip sweat
(เวิ๊ร์ค แดท , เลมมี ซี ยู ดริพ สเว็ท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Work that clit
(เวิ๊ร์ค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)

Cum when you’re feeling good, lick it all off
(คัม เว็น ยัวร์ ฟีลอิง กู๊ด , ลิค อิท ดอร์ ออฟฟ)
Catch it in your mouth, like your last name Moss
(แค็ทช อิท อิน ยุร เม๊าธ , ไล๊ค ยุร ล๊าสท เนม ม็อซ)
Play with the nitty, girl stick it on in
(เพลย์ วิธ เดอะ นิดดี , เกิร์ล สทิ๊ค อิท ออน อิน)
I’m feeling real freaky girl, bring your friends
(แอม ฟีลอิง เรียล ฟรีคกี้ เกิร์ล , บริง ยุร เฟรน)
I can make ’em bounce like 1, 2, 3
(ไอ แคน เม้ค เอ็ม เบ๊าสฺ ไล๊ค 1 , 2 , 3)
It ain’t nothin to a pimp, girl, play with the g-spot
(อิท เอน นอทติน ทู อะ พิมพ , เกิร์ล , เพลย์ วิธ เดอะ จี สพอท)
Make it hot, gon on, get your girl, Sheryl
(เม้ค อิท ฮอท , ก็อน ออน , เก็ท ยุร เกิร์ล , เชวโรว)
Bring your clique
(บริง ยุร คลีค)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)
And I’ma make em all cum
(แอนด์ แอมอา เม้ค เอ็ม ออล คัม)
Beat it like Mr. Calipark on the drum
(บีท ดิธ ไล๊ค มีซเทอะ Calipark ออน เดอะ ดรัม)
I’ma beat it like Mike when he f*cked Billie Jean
(แอมอา บีท ดิธ ไล๊ค ไมค เว็น ฮี เอฟ *cked บิลลี่ ยีน)
Work it, work it, work it, til you make that p*ssy cream
(เวิ๊ร์ค อิท , เวิ๊ร์ค อิท , เวิ๊ร์ค อิท , ทิล ยู เม้ค แดท พี *ssy ครีม)
Move it to the right, move your finger to the left
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ไร๊ท , มู๊ฝ ยุร ฟิ๊งเก้อร ทู เดอะ เล๊ฟท)
Work it all around til your ass outta breath
(เวิ๊ร์ค อิท ดอร์ อะราวนฺดฺ ทิล ยุร อาซ เอ๊าตา บรี๊ทฺรฺ)
I ain’t tripping on ya baby, put some d*ck in your world
(ไอ เอน ทริพพิง ออน ยา เบ๊บี้ , พุท ซัม ดี *ck อิน ยุร เวิลด)
Work that clit
(เวิ๊ร์ค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)

Cum girl, I’m tryna get your p*ssy wet
(คัม เกิร์ล , แอม ทายนา เก็ท ยุร พี *ssy เว๊ท)
Work that, lemme see you drip sweat
(เวิ๊ร์ค แดท , เลมมี ซี ยู ดริพ สเว็ท)
Cum girl, I’m tryna get your p*ssy wet
(คัม เกิร์ล , แอม ทายนา เก็ท ยุร พี *ssy เว๊ท)
Work that, lemme see you drip sweat
(เวิ๊ร์ค แดท , เลมมี ซี ยู ดริพ สเว็ท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Work that clit
(เวิ๊ร์ค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)

Bend it on over, lemme see it from the back
(เบ็นด ดิท ออน โอ๊เฝ่อร , เลมมี ซี อิท ฟรอม เดอะ แบ็ค)
Work your thumb in it girl, I love it like that
(เวิ๊ร์ค ยุร ทรั๊มบ์ อิน หนิด เกิร์ล , ไอ ลัฝ อิท ไล๊ค แดท)
Freaky ass hoes freaky lil freaky ass men
(ฟรีคกี้ อาซ โฮ ฟรีคกี้ ลิล ฟรีคกี้ อาซ เม็น)
Lemme work ya slow, lemme see it going in
(เลมมี เวิ๊ร์ค ยา สโลว์ , เลมมี ซี อิท โกอิ้ง อิน)
Then you pull it out, put your fingers in your mouth
(เด็น ยู พูลล อิท เอ๊าท , พุท ยุร ฟิ๊งเก้อร ซิน ยุร เม๊าธ)
You make a n*gga wanna f*ck your ass on the couch
(ยู เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา เอฟ *ck ยุร อาซ ออน เดอะ เคาช)
While we’re still in the club, show your p*ssy love
(ไวล์ เวีย สทิลล อิน เดอะ คลับ , โชว์ ยุร พี *ssy ลัฝ)
Work that clit
(เวิ๊ร์ค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)
Go on and hit the dance floor
(โก ออน แอนด์ ฮิท เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Open up wide, lemme show you what’s it made for
(โอ๊เพ่น อั๊พ ไวด์ , เลมมี โชว์ ยู ว๊อท ซิท เมด ฟอร์)
Uh, like a finger, like a donkey
(อา , ไล๊ค เก ฟิ๊งเก้อร , ไล๊ค เก ดองคิ)
Lemme see you play, play with your monkey
(เลมมี ซี ยู เพลย์ , เพลย์ วิธ ยุร มั๊งคี่)
Damn, cause your ass so chunky
(แดมนํ , ค๊อส ยุร อาซ โซ chunky)
Bring it here, sweaty, cause I love it when it’s funky
(บริง อิท เฮียร , ซเวทอิ , ค๊อส ไอ ลัฝ อิท เว็น อิทซ ฟังคิ)
I’ma put some d*ck in your world
(แอมอา พุท ซัม ดี *ck อิน ยุร เวิลด)
Work that clit
(เวิ๊ร์ค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)

Cum girl, I’m tryna get your p*ssy wet
(คัม เกิร์ล , แอม ทายนา เก็ท ยุร พี *ssy เว๊ท)
Work that, lemme see you drip sweat
(เวิ๊ร์ค แดท , เลมมี ซี ยู ดริพ สเว็ท)
Cum girl, I’m tryna get your p*ssy wet
(คัม เกิร์ล , แอม ทายนา เก็ท ยุร พี *ssy เว๊ท)
Work that, lemme see you drip sweat
(เวิ๊ร์ค แดท , เลมมี ซี ยู ดริพ สเว็ท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Gon play with it
(ก็อน เพลย์ วิธ อิท)
Work that clit
(เวิ๊ร์ค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)

Work that clit
(เวิ๊ร์ค แดท คลิทฺ)
Cum girl
(คัม เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Play คำอ่านไทย David Banner

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น