เนื้อเพลง Michael Jordan คำอ่านไทย Five For Fighting

MY SHIRT, MY HAT, MY BOOKS
( มาย เชิ๊ร์ท , มาย แฮ็ท , มาย บุ๊ค)
A TRIP TO THE ZOO
(อะ ทริ๊พ ทู เดอะ ซู)
MY COUCH, REMOTE, A LARGE COKE YEA
(มาย เคาช , รีโหมท , อะ ลาร์จ โคค เย)
I’D GET ON MY KNEES, my GOD,
(อาย เก็ท ออน มาย นี , มาย ก๊อด ,)
IF I COULD
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด)

I WOULD GIVE ANYTHING:
(ไอ เวิด กี๊ฝ เอนอิธิง :)
…TO BE YOU…
(ทู บี ยู)

MY JOB, MY CAR, MY CASH
(มาย จ๊อบ , มาย คารํ , มาย แค๊ช)
MY HOUSE ON THE HILL
(มาย เฮ้าส ออน เดอะ ฮิลล์)
MY PIANO I’D BURN TO ASHES [YEA]
(มาย พิแอนโอ อาย เบิร์น ทู แอสเชรด [ เย ])
I’D GET ON MY KNEES, my god
(อาย เก็ท ออน มาย นี , มาย ก๊อด)
IF I COULD
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด)

I WOULD GIVE ANYTHING:
(ไอ เวิด กี๊ฝ เอนอิธิง :)
TO BE YOU…
(ทู บี ยู)

MY VOICE, MY WORM, MY WIFE
(มาย ว๊อยซ์ , มาย วอร์ม , มาย ไว๊ฟ)
A FIRST BORN OR TWO
(อะ เฟิร์สท บอน ออ ทู)
I’D GIVE THE KNIFE, MY MIKE IF JUST,
(อาย กี๊ฝ เดอะ ไน๊ฟ , มาย ไมค อิ๊ฟ จั๊สท ,)
CUT ME AT THE KNEES
(คัท มี แอ็ท เดอะ นี)
MY GOD [MY JORDAN]
(มาย ก๊อด [ มาย จอแดน ])

I WOULD GIVE ANYTHING:
(ไอ เวิด กี๊ฝ เอนอิธิง :)
I WOULD GIVE TO…
(ไอ เวิด กี๊ฝ ทู)
BE
(บี)
YOU…
(ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Michael Jordan คำอ่านไทย Five For Fighting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น