เนื้อเพลง Loverboy (Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey feat Ludacris, Shawna, Da Brat, 22

Yeah
( เย่)
Yeah [Oh]
(เย่ [ โอ ])
Candy sitting in a tree
(แค๊นดี้ ซีททิง อิน อะ ทรี)
K-I-S-S-I-N-G
(เค ไอ เอส เอส ซาย เอ็น จี)

[Ah] Uh huh uh huh baby
([ อา ] อา ฮู อา ฮู เบ๊บี้)
[Ah] Uh huh uh huh baby
([ อา ] อา ฮู อา ฮู เบ๊บี้)
[Ah] Uh huh uh huh baby
([ อา ] อา ฮู อา ฮู เบ๊บี้)
[Whooooooooooooooo]
([ Whooooooooooooooo ])
I wanna
(ไอ วอนนา)
I wanna
(ไอ วอนนา)
I wanna
(ไอ วอนนา)
I wanna
(ไอ วอนนา)
I need a
(ไอ นี๊ด อะ)
I need a
(ไอ นี๊ด อะ)
I need a
(ไอ นี๊ด อะ)
I need a
(ไอ นี๊ด อะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A lover
(อะ ลัฝเออะ)
A loverboy for me
(อะ เลิฟเวอร์บอย ฟอร์ มี)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
Is it the glitter on her breast
(อีส ซิท เดอะ กลีทเทอะ ออน เฮอ บรี๊สทฺ)
Or the gloss on her lips
(ออ เดอะ กล็อซ ออน เฮอ ลิพ)
Hickeys on the chest
(ฮิกกี้ ออน เดอะ เชสทํ)
Or the toss of the hips
(ออ เดอะ ท็อซ อ็อฝ เดอะ ฮิพ)
I’m lost in the mix
(แอม ล็อซท อิน เดอะ มิกซ์)
So I floss in the sea
(โซ ไอ ฟล็อซ ซิน เดอะ ซี)
Turning out the hits
(เทินนิง เอ๊าท เดอะ ฮิท)
That only exist in your dreams
(แดท โอ๊นลี่ เอ็กซิ๊สท อิน ยุร ดรีม)

[Shawna:]
([ Shawna : ])
It’s the mo’ maker
(อิทซ เดอะ โม เมคเออะ)
Dough chaser
(โด เชเซอร์)
Now get it right
(นาว เก็ท ดิธ ไร๊ท)
Would ya
(เวิด ยา)
Heartbreaker
(ฮาทเบรคเกอร์)
I keep it tight
(ไอ คี๊พ อิท ไท๊ท)
But I’m no faker
(บั๊ท แอม โน เฟกเคอ)
Can laugh now
(แคน ล๊าฟ นาว)
But you’ll cry later
(บั๊ท โยว คราย เลทเออะ)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
I think I like you in ya freak clothes
(ไอ ทริ๊งค ไอ ไล๊ค ยู อิน ยา ฟรี๊ค คโลฑ)
Freak those
(ฟรี๊ค โฑส)
In my specialized peep shows
(อิน มาย ซเพฌแอะไลส พีพ โชว์)
And then I’ll make ya
(แอนด์ เด็น อิลล เม้ค ยา)
Touch ya knees to ya elbows
(ทั๊ช ยา นี ทู ยา เอ๊ลโบว์)
Toes
(โท)
Girl from the street of Melrose
(เกิร์ล ฟรอม เดอะ สทรีท อ็อฝ Melrose)

[Shawna:]
([ Shawna : ])
It’s clear to see I like it when we smoke that
(อิทซ เคลียร์ ทู ซี ไอ ไล๊ค อิท เว็น วี สโม๊ค แดท)
Choke that
(โชค แดท)
I’ll freak that [No doubt]
(อิลล ฟรี๊ค แดท [ โน เดาท ])
You kind of got me like
(ยู ไคนด์ อ็อฝ ก็อท มี ไล๊ค)
In a freeze when you roll out
(อิน อะ ฟรีส เว็น ยู โรลล เอ๊าท)
You got itchy balls from where I blow that
(ยู ก็อท อิชอิ บอล ฟรอม แวร์ ไอ โบลว์ แดท)

[Mariah:]
([ มารายห์ : ])
I got myself a lover
(ไอ ก็อท ไมเซลฟ อะ ลัฝเออะ)
Who loves what I like
(ฮู ลัฝ ว๊อท ไอ ไล๊ค)
When he invites me over
(เว็น ฮี อินไฝ๊ท มี โอ๊เฝ่อร)
I come every time
(ไอ คัม เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
Oh my sugar daddy
(โอ มาย ชู๊ก้าร แดดดิ)
Takes me for a ride
(เท้ค มี ฟอร์ รา ไรด์)
Whatever way we’re going
(ฮว็อทเอฝเออะ เวย์ เวีย โกอิ้ง)
I expect to leave on time
(ไอ เอ็กซเพ็คท ทู ลี๊ฝ ออน ไทม์)

He’s all mine
(อีส ซอร์ ไมน์)
And his loving makes me high
(แอนด์ ฮิส ลัฝอิง เม้ค มี ไฮฮ)
Like a taste of ecstasy
(ไล๊ค เก เท๊ซท อ็อฝ เอคซทะซิ)
All I need is him to be my loverboy
(ออล ไอ นี๊ด อีส ฮิม ทู บี มาย เลิฟเวอร์บอย)

Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Give me more
(กี๊ฝ มี โม)
Touch me and touch me
(ทั๊ช มี แอนด์ ทั๊ช มี)
I enjoy the way you rock me all night long
(ไอ เอ็นจอย เดอะ เวย์ ยู ร๊อค มี ออล ไน๊ท ลอง)
[Baby all night long]
([ เบ๊บี้ ออล ไน๊ท ลอง ])
Loverboy come on and take me
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอนด์ เท้ค มี)
Only you know how to make me
(โอ๊นลี่ ยู โนว์ ฮาว ทู เม้ค มี)
Shudder with anticipation
(ฌัดเดอะ วิธ แอนทิซิเพฌัน)
All night long
(ออล ไน๊ท ลอง)
[All night long]
([ ออล ไน๊ท ลอง ])

I got myself a lover
(ไอ ก็อท ไมเซลฟ อะ ลัฝเออะ)
And he’s so sublime
(แอนด์ อีส โซ ซับไลม)
He’s quite a bit of heaven
(อีส ไคว๊ อะ บิท อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
When he comes inside
(เว็น ฮี คัม อิ๊นไซด์)
So come on sugar daddy
(โซ คัมมอน ชู๊ก้าร แดดดิ)
Take me for a ride
(เท้ค มี ฟอร์ รา ไรด์)
Whatever way we’re going next
(ฮว็อทเอฝเออะ เวย์ เวีย โกอิ้ง เน๊กซท)
I expect to leave on time
(ไอ เอ็กซเพ็คท ทู ลี๊ฝ ออน ไทม์)

I get weak
(ไอ เก็ท วี๊ค)
And his candy’s just so sweet
(แอนด์ ฮิส แค๊นดี้ จั๊สท โซ สวี้ท)
When he caressed my whole body
(เว็น ฮี คะเรซ มาย โฮล บ๊อดี้)
All I need is him to be my loverboy
(ออล ไอ นี๊ด อีส ฮิม ทู บี มาย เลิฟเวอร์บอย)

Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Give me more
(กี๊ฝ มี โม)
Touch me and touch me
(ทั๊ช มี แอนด์ ทั๊ช มี)
I enjoy the way you rock me all night long
(ไอ เอ็นจอย เดอะ เวย์ ยู ร๊อค มี ออล ไน๊ท ลอง)
[I enjoy the way you rock me]
([ ไอ เอ็นจอย เดอะ เวย์ ยู ร๊อค มี ])
Loverboy come on and take me
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอนด์ เท้ค มี)
Only you know how to make me
(โอ๊นลี่ ยู โนว์ ฮาว ทู เม้ค มี)
Shudder with anticipation
(ฌัดเดอะ วิธ แอนทิซิเพฌัน)
All night long
(ออล ไน๊ท ลอง)

[22:]
([ 22 : ])
Come on, yeah
(คัมมอน , เย่)
Well I’m kind of innocent
(เวลล แอม ไคนด์ อ็อฝ อิ๊นโนเซ้นท)
A vision of love
(อะ ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ลัฝ)
You adore me
(ยู อะโด มี)
Even though my image is thug
(อี๊เฝ่น โธ มาย อิ๊มเมจ อีส ธัก)

[Da Brat:]
([ ดา บแร็ท : ])
What I see in you
(ว๊อท ไอ ซี อิน ยู)
Is for my eyes only to see
(อีส ฟอร์ มาย อาย โอ๊นลี่ ทู ซี)
I bring out the freak in you
(ไอ บริง เอ๊าท เดอะ ฟรี๊ค อิน ยู)
Up and down on me
(อั๊พ แอนด์ เดาน ออน มี)
I’m your lovergirl
(แอม ยุร lovergirl)

[22:]
([ 22 : ])
Me your loverboy
(มี ยุร เลิฟเวอร์บอย)
But when we roam alone
(บั๊ท เว็น วี โรม อะโลน)
We come touch toys
(วี คัม ทั๊ช ทอย)
Making noise
(เมคอิง น๊อยส)
We can’t avoid
(วี แค็นท อะฝอยด)

[Da Brat:]
([ ดา บแร็ท : ])
The way I throw that
(เดอะ เวย์ ไอ โธรว์ แดท)
Can’t pop
(แค็นท พ็อพ)
Backdrop
(Backdrop)
Stopwatch
(Stopwatch)
Brat-tat
(บแร็ท แทท)
Get ya more rock
(เก็ท ยา โม ร๊อค)
Hard up
(ฮาร์ด อั๊พ)
All of the things that you wanna do to me
(ออล อ็อฝ เดอะ ทริง แดท ยู วอนนา ดู ทู มี)
If you wanna
(อิ๊ฟ ยู วอนนา)
We can get obscene
(วี แคน เก็ท อ๊อบซีน)
My cream and you’re ding-a-ling mingle
(มาย ครีม แอนด์ ยัวร์ ดิง อะ ลิง มิกเกิล)
Bother me not
(บ๊อเทร่อรฺ มี น็อท)
When the sensation come out
(เว็น เดอะ เซ็นเซฌัน คัม เอ๊าท)

[22:]
([ 22 : ])
I’ll make you scream
(อิลล เม้ค ยู สครีม)
Uh huh uh huh baby
(อา ฮู อา ฮู เบ๊บี้)
Feel me
(ฟีล มี)
When I pump the pump lady
(เว็น นาย พั๊มพ เดอะ พั๊มพ เล๊ดี้)
Behind me we can be close like family
(บีฮายน์ มี วี แคน บี โคลส ไล๊ค แฟ๊มิลี่)
You’re so sweet you taste like all types of candy
(ยัวร์ โซ สวี้ท ยู เท๊ซท ไล๊ค ออล ไท๊พ อ็อฝ แค๊นดี้)
Starburst to jellybeans
(Starburst ทู jellybeans)

[Da Brat:]
([ ดา บแร็ท : ])
Banana split my dairy queen
(บะแนนอะ สพลิ๊ท มาย แด๊รี่ ควีน)
B*tterfinger my tangerines
(บี *tterfinger มาย แทนเจะรีน)
Chickens only taste my
(ชีคเค็น โอ๊นลี่ เท๊ซท มาย)
Loverboy in they dreams
(เลิฟเวอร์บอย อิน เด ดรีม)
All my ladies
(ออล มาย เลดิส)
Let me hear you scream
(เล็ท มี เฮียร ยู สครีม)
Hate on me
(เฮท ออน มี)
As much as you want to
(แอส มัช แอส ยู ว้อนท ทู)
You can’t do
(ยู แค็นท ดู)
What the f*ck I do
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ ดู)
B*tches be emulating me daily [daily]
(บี *tches บี emulatings มี เด๊ลี่ [ เด๊ลี่ ])
Hate on me
(เฮท ออน มี)
As much as you want to
(แอส มัช แอส ยู ว้อนท ทู)
You can’t be
(ยู แค็นท บี)
Who the f*ck I be
(ฮู เดอะ เอฟ *ck ไอ บี)
B*tches be imitating me lately
(บี *tches บี อิมมีเทดิง มี เลทลิ)

[Mariah:]
([ มารายห์ : ])
Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Give me more [Give it to me]
(กี๊ฝ มี โม [ กี๊ฝ อิท ทู มี ])
Touch me and touch me
(ทั๊ช มี แอนด์ ทั๊ช มี)
I enjoy the way you rock me all night long [Strawberry]
(ไอ เอ็นจอย เดอะ เวย์ ยู ร๊อค มี ออล ไน๊ท ลอง [ ซทรอเบริ ])
Loverboy come on and take me [Raspberry]
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอนด์ เท้ค มี [ แรสเบริ ])
Only you know how to make me [All those good things]
(โอ๊นลี่ ยู โนว์ ฮาว ทู เม้ค มี [ ออล โฑส กู๊ด ทริง ])
Shudder with anticipation [Diamonds and gumdrops]
(ฌัดเดอะ วิธ แอนทิซิเพฌัน [ ได๊ม่อนดํ แซน gumdrops ])
All night long [That’s what you seem to me]
(ออล ไน๊ท ลอง [ แด้ท ว๊อท ยู ซีม ทู มี ])
Oh loverboy
(โอ เลิฟเวอร์บอย)

Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me [Oh]
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี [ โอ ])
Give me more
(กี๊ฝ มี โม)
Touch me and touch me
(ทั๊ช มี แอนด์ ทั๊ช มี)
I enjoy the way you rock me all night long [Let’s get this started now]
(ไอ เอ็นจอย เดอะ เวย์ ยู ร๊อค มี ออล ไน๊ท ลอง [ เล็ท เก็ท ดิส สท๊าร์ท นาว ])
Loverboy come on and take me [Let’s get this started now]
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอนด์ เท้ค มี [ เล็ท เก็ท ดิส สท๊าร์ท นาว ])
Only you know how to make me
(โอ๊นลี่ ยู โนว์ ฮาว ทู เม้ค มี)
Shudder with anticipation [Strawberry]
(ฌัดเดอะ วิธ แอนทิซิเพฌัน [ ซทรอเบริ ])
All night long [Raspberry]
(ออล ไน๊ท ลอง [ แรสเบริ ])

Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me [All those good things]
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี [ ออล โฑส กู๊ด ทริง ])
Give me more [Diamonds and gumdrops]
(กี๊ฝ มี โม [ ได๊ม่อนดํ แซน gumdrops ])
Touch me and touch me [That’s what you seem to me]
(ทั๊ช มี แอนด์ ทั๊ช มี [ แด้ท ว๊อท ยู ซีม ทู มี ])
I enjoy the way you rock me all night long
(ไอ เอ็นจอย เดอะ เวย์ ยู ร๊อค มี ออล ไน๊ท ลอง)
Loverboy come on and take me
(เลิฟเวอร์บอย คัมมอน แอนด์ เท้ค มี)
Only you know how to make me
(โอ๊นลี่ ยู โนว์ ฮาว ทู เม้ค มี)
Shudder with anticipation
(ฌัดเดอะ วิธ แอนทิซิเพฌัน)
All night long
(ออล ไน๊ท ลอง)
Loverboy
(เลิฟเวอร์บอย)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Give me more
(กี๊ฝ มี โม)
Touch me and touch me
(ทั๊ช มี แอนด์ ทั๊ช มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loverboy (Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey feat Ludacris, Shawna, Da Brat, 22

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น